2 minuten lezen

Voedselverspilling belangrijke pijler in nieuw voedselbeleid

Het kabinet heeft voor het voedselbeleid van de komende jaren vijf actielijnen geformuleerd. Het verder stimuleren van gezonde en duurzame voedselkeuzes is één van de actielijnen.

Voedselverspilling belangrijke pijler in nieuw voedselbeleid

Dat schrijven minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de tweede kamer.

In de brief wordt onder andere ingegaan op het belang van voldoende, gezond en duurzaam voedsel. Op het gebied van duurzaamheid is het terugdringen van de voedselverspilling één van de speerpunten. Ook wordt er gekeken naar het verminderen van de uitstoot door de landbouw. 

Monitoring van voedselverspilling

Om de voortgang van voedselverspilling te meten, wil het kabinet bedrijven stimuleren om via zelfmonitoring gegevens vast te leggen en beschikbaar te stellen. Verder wil het kabinet kijken naar het gebruik van houdbaarheidsdata. In de Green Deal ‘Over de datum’ werken verschillende organisaties, waaronder het ministerie van LNV, aan een beter begrip en gebruik van houdbaarheidsdata op levensmiddelen. Ook pleit minister Schouten voor het uitbreiden van de lijst waar geen houdbaarheidsdatum op hoeft te staan zoals rijst, pasta en bronwater.

Daarnaast wordt er in de komende jaren een nieuwe monitor voor duurzame voeding ontwikkeld. Sinds 2011 wordt de monitor duurzaam voedsel gepubliceerd die alleen kijkt naar de omzet van duurzame producten. De nieuwe monitor is breder opgezet en kijkt naar de verduurzaming van de gehele voedselketen. Voor deze monitor wordt informatie verzameld over het aanbod van duurzaam voedsel en andere verduurzamingsprestaties in de voedselketen.

Transparantie in de keten

Een andere actielijn is meer transparantie in de voedselketen, wat weer kan bijdragen aan duurzamer voedsel. Goede en toegankelijke informatie over de herkomst en duurzaamheid van het eten, zorgen ervoor dat consumenten duurzame keuzes kunnen maken.

Voedseldebat Tweede Kamer

Morgen zal in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over het thema voedsel. De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat dan in gesprek met minister Schouten en staatssecretaris Blokhuis. Bovenstaande speerpunten zullen op de agenda staan.

Lees ook: 

Bron: Rijksoverheid | Foto: Adobe Stock 

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

Kan de wereld klimaatverandering net zo aanpakken als het coronavirus?

In tijden van crisis blijken lokale en landelijke overheden in staat om snel voortvarend beleid uit te voeren. Dat blijkt uit de reactie op de corona-pandemie. Kunnen we daar iets uit leren in de strijd tegen klimaatverandering?

Kan de wereld klimaatverandering net zo aanpakken als het coronavirus?

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu