Adobe Stock zonnepanelen kassen

Change

Achmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten. Bianca Tetteroo is de CEO.

Visie

Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Vanuit haar coöperatieve identiteit wil de verzekeraar betrokken zijn bij de vraagstukken die de samenleving raken. Klimaatverandering is daar een belangrijk voorbeeld van.

Klimaatverandering brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Het wordt warmer en droger. Ook neemt noodweer met extreme wind en neerslag toe. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor het leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben. Vandaar dat Achmea van de Sustainable Development Goals de nadruk legt op SDG 13: klimaatactie. Achmea wil de nieuwe risico’s inzichtelijk maken en daarop inspelen.

In 2015 tekende Achmea de Paris Pledge for Action om aan te geven dat het verantwoordelijkheid op zich wil nemen om via zijn producten en diensten, beleggingen en bedrijfsvoering, bij te dragen aan realisering van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Strategie

Achmea heeft een stuurgroep klimaat die uit drie werkstromen bestaat. Als het gaat om verduurzaming en klimaat kijkt Achmea in eerste instantie naar verzekeren en diensten: wat betekenen duurzaamheid en klimaatverandering voor de wijze waarop het als verzekeringsmaatschappij risico’s moet verzekeren, maar ook hoe het klanten kan helpen met verduurzamen. Daarnaast onderzoekt Achmea hoe het als belegger kan investeren in duurzaam vastgoed, zoals zorgvastgoed en sociale huurwoningen. Als laatste kijkt de verzekeraar naar de eigen bedrijfsvoering.

De financiële en maatschappelijke impact van Achmea is via haar klanten en beleggingen vele malen groter dan de impact van de eigen bedrijfsvoering, toch wil Achmea ook die verduurzamen om het plaatje compleet te maken. In 2030 wil Achmea dat de eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal is. Tot nu toe leverden investeringen in ledverlichting, de ingebruikname van zonnepanelen en meer elektrische auto’s in het leasebestand de meeste voordelen op.

Leiderschap

In april 2021 nam Bianca Tetteroo als CEO het stokje over van Willem van Duin. Tetteroo vindt dat een CEO open moet staan voor de buitenwereld, een actieve rol moet spelen in het aanjagen van vernieuwing, en verbinding moet kunnen leggen over sectoren heen. Dat ziet zij als faciliterend leiderschap. Ze gelooft niet in leiders die helemaal losstaan van de inhoud.

Uitvoering

Als verzekeraar biedt Achmea via haar merken diensten aan die klanten helpen om klimaat-gerelateerde schade te beperken en hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Een voorbeeld daarvan zijn de groene daken van Interpolis en de zonnepanelen van Centraal Beheer voor particulieren. Daarnaast wil Centraal Beheer ook zakelijke klanten helpen bij het verwezenlijken van hun duurzaamheidsplannen. Zo weten ondernemers vaak niet welke partij zij het beste kunnen inschakelen voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. Als verzekeraar weet Centraal Beheer precies welke aanbieders zich aan de normen houden en kwaliteit leveren. En bij wie het weleens misgaat. Deze expertise wil de verzekeraar delen.

Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard euro, wil Achmea steeds minder investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten en steeds meer in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Voor bedrijven in risicovolle sectoren is het voor Achmea belangrijk dat zij een transitie-pad hebben en navolgen. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen. Een voorbeeld daarvan is Land Life Company. Dat bedrijf plant met behulp van data, kunstmatige intelligentie, drones en monitoringapps wereldwijd op grote schaal bomen aan.

Bij het klimaatneutraal maken van de eigen bedrijfsvoering kiest Achmea voor een totaalaanpak. Het gaat niet alleen om zonnepanelen, maar ook om biodiversiteit en recycling. Zo legt Achmea op een aantal locaties natuurvijvers aan, komen de computers vanuit China per trein naar Nederland in plaats van per vliegtuig en is de oude bedrijfskleding van gastvrouwen en ‘handymans’ gerecycled tot nieuwe producten. Tot slot zoekt Achmea externe samenwerking met een warmte-exploitant, andere bedrijven en de gemeente Leeuwarden om een aansluiting op aardwarmte te realiseren.

Markt

Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Achmea valt op door de samenwerkingen die zij met bedrijven buiten de sector aangaat. Zo werkt het bedrijf samen met innovatieve start-ups als Lightyear en WeDriveSolar om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Voor Achmea staat de samenwerking met dit soort partijen voor iets groters dan de ontwikkeling van een verzekering voor een specifiek vervoersmiddel. Het gaat om het ecosysteem van mobiliteit. Om de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken werkt Achmea ook op Europees niveau samen. Zo is Achmea als enige verzekeraar aangesloten bij het Europese samenwerkingsverband EIT Urban Mobility.

Met ingenieursbureau Royal Haskoning en adviesbureau Nelen & Schuurmans lanceerde Achmea een waterkwetsbaarheidsscan die op de vierkante meter inzicht geeft in regenwateroverlast. De scan met de naam BlueLabel stelt overheden en bedrijven in staat om gericht maatregelen te nemen om regenwateroverlast te voorkomen. Ook besloot Centraal Beheer alle machines, leidingen en woningen in het innovatieve Ecodorp Boekel te verzekeren. Door dit soort samenwerkingen en experimenten doet Achmea kennis op over risico’s en kansen van duurzame ontwikkelingen. Ook doet het ervaring op met nieuwe verzekeringsvormen.

Artikelen over Achmea

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu