Change Financiën

Achmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten.


Een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving

Achmea is met haar merken in verschillende markten actief. Vanuit de domeinen schade, inkomen, pensioenen en zorg kijkt Achmea naar de toekomst. Achmea werkt samen met klanten, partners en medewerkers aan de oplossingen voor morgen - of het nu gaat om goede zorg dichterbij voor iedereen, onbezorgd ondernemen, financiële oplossingen voor nu en later, duurzaam wonen of duurzame en veilige mobiliteit. Achmea wil duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving een integraal onderdeel maken van wat het bedrijf is en doet.

Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer en droger en als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben.

Klimaatactie

Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, maakt klimaatactie (SDG 13) onderdeel uit van de Achmea-strategie. Ook ondertekende Achmea het klimaatakkoord. Achmea werkt op verschillende manieren aan de invulling daarvan. Daarbij kijkt de verzekeraar bijvoorbeeld naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijkt Achmea wat ze als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier draagt de verzekeraar aan bij via duurzame oplossingen die ze voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van wonen, mobiliteit en werken. Daarnaast kijkt Achmea onder de noemer klimaatadaptatie naar wat ze kan doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard, zet Achmea ook in op het terugdringen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluiten bij de missie. Ook op het gebied van wonen heeft Achmea doelen gesteld. Zo moeten alle gebouwen in Achmea’s beleggingsportefeuille in 2021 een groen energielabel hebben (A, B of C). Daarnaast wil Achmea in de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

Met Groene Daken van Interpolis levert Achmea een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Centraal Beheer helpt met verschillende proposities zowel particuliere als zakelijke klanten om duurzamer te leven en te werken. Daarnaast helpt Achmea (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en creëert zij bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor.

De markt

Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Artikelen over Achmea

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu