20190827 co2 afvanginstallatie duiven 019

Change

AVR

AVR is een afvalverwerkingsbedrijf dat restafval omzet in energie en grondstoffen. Dat gebeurt op de verwerkingslocaties in Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn vier overslagstations waar huishoudelijk en industrieel afval wordt verzameld, samengeperst of in balen verpakt om naar de verwerkingslocaties te worden gebracht. Bij AVR werken 455 medewerkers; het bedrijf had in 2019 een omzet van 132,8 miljoen euro. Yves Luca is CEO bij de afvalverwerker.

“De techniek om AVR in 2030 CO2-neutraal te maken, is er al”

Afval en energiebedrijf AVR behandelt restafval, en probeert daar zoveel mogelijk bruikbare materialen uit te halen. De verbrandingsovens produceren energie, warmte en stoom, zowel voor de industrie als huishoudens. Bij de installatie in Duiven wordt de CO2, die bij de verbranding vrijkomt, afgevangen. “Als we in Duiven geleerd hebben hoe we de CO2-afvang het beste kunnen aanpakken, gaan we het uitrollen bij onze andere installaties.”

“Sinds jaar en dag draagt AVR bij aan het schoon houden van straten en steden. Wij zitten aan het eind van de economische keten. We ruimen de rommel op. AVR geeft in ieders ogen waardeloze afvalstromen weer een nuttige bestemming in de vorm van grondstoffen en energie”, aldus Yves Luca, de CEO van AVR. “Onze missie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft.”

Afval grotendeels hergebruikt

AVR wint grondstoffen en energie uit restafval. Alles wat in de bekende grijze zak aan afval wordt verzameld, komt bij AVR terecht. Daar wordt eerst zoveel mogelijk plastic, folies en drankkartonnen uit de afvalstroom gehaald, dat direct naar een bedrijf voor plastic recycling wordt afgevoerd. De rest gaat de verbrandingsoven in. Aan de oven zijn tal van installaties verbonden waardoor er onder meer elektriciteit wordt geproduceerd, stoom voor de industrie en heet water voor huishoudens. De metalen die na verbranding achterblijven, worden alsnog gerecycled en de mineralen worden verwerkt in beton en stoeptegels. “Uiteindelijk wordt meer dan 95 procent van het bij ons aangeboden afval op deze manier al hergebruikt”, zegt Luca.

Strategie

Om de missie van de schone wereld en niets onbenut laten in te vullen, heeft AVR een strategie ontwikkeld, die stoelt op drie pijlers. In de eerste plaats het contracteren van restafval. Daarvoor sluit AVR contracten af met gemeentes en bedrijven. “Het gaat ons daarbij niet om de maximale volumes uit te markt te halen. Wij willen lange termijncontracten afsluiten om betrouwbaarheid te geven en zekerheid te ontvangen.”

De tweede pijler gaat over ‘operationele excellentie’, ofwel het blijvend verbeteren van de processen. “Afval is een zeer heterogeen product. Wij hebben ovens uit de jaren ‘70. Maar AVR investeert 60 miljoen euro per jaar in onderhoud en milieuverbeteringen, zoals nascheidingsinstallaties.”

Als derde pijler noemt Luca het maximaliseren van de energie- en grondstoffenefficiëntie en het minimaliseren van de CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. “Als we afval verbranden dan willen we daar maximaal energie uit halen. Chemische fabrieken draaien op onze restwarmte en stoom. En 230.000 gezinnen in Rotterdam gebruiken onze warmte. Al die huizen zijn afgestapt van het gas. Voor onze license to operate is het cruciaal dat we de CO2 uit de schoorstenen afvangen. Bij onze verbrandingsoven in Duiven doen we dat al. Die CO2 leveren we aan tuinders, die het gebruiken in hun kassen en daarmee veel minder aardgas nodig hebben.”

CO2-heffing van groot belang

Die strategie moet ertoe leiden dat AVR in 2030 CO2-neutraal is. “De techniek is er, die hebben we in Duiven ontwikkeld. Daar zitten we inmiddels op 20 procent CO2-reductie, en over een jaar of twee, misschien drie op 100 procent. Als we in Duiven geleerd hebben hoe we de CO2-afvang het beste kunnen aanpakken, gaan we het uitrollen bij onze andere installaties. In 2024 beginnen we daarmee. Dat vraagt om een investering van meer dan 80 miljoen euro. Wij zijn uitgesloten van het Europese emissiehandelssysteem, maar de CO2-heffing, die Nederland invoert en de SDE++-subsidie, kunnen ons helpen om een business case te maken.”

Luca kan het belang van een CO2-heffing niet genoeg benadrukken. “Soms is plastic afval kwalitatief onvoldoende om te hergebruiken. Dat is economisch gezien de moeilijkste stap, want hoeveel is het de maatschappij waard om afval te zuiveren en terug te brengen in de keten? Gerecycled materiaal concurreert met ‘virgin’ materiaal. Op de lange termijn moet je virgin materiaal belasten om een impuls te geven aan recycling. Een belasting op de CO2-uistoot is daarvoor een goed middel.”

Coronacrisis: groen herstel stimuleren

De coronacrisis gaat volgens Luca grote gevolgen hebben. “Innovatieve bedrijven, die in de transitie meegaan, kunnen overleven. Als je kijkt naar de industriële evolutie, dan zie je dat bedrijven die niet mee bewegen zichzelf uit de markt zullen prijzen. Om de Europese ambitie van een klimaatneutraal continent in 2050 waar te maken, hebben we niet alleen nieuwe slimme bedrijven nodig, de oude industrie moet ook meedoen. We hebben ze beide nodig. Zolang we fossiele brandstoffen gebruiken, hebben we olie gerelateerde bedrijven nog nodig. Maar ook zij moeten de draai gaan maken.”

Luca is van mening dat het stimuleren van een groen herstel vooral een Europese overheidstaak is, en geen Nederlandse. “Als je KLM gaat verbieden om korte vluchten aan te bieden, dan gaat Lufthansa ze uitvoeren. Duurzame doelstellingen vind ik prima, maar regel dat in Europa, dan krijg je dat waterbedeffect niet. Nederland is te klein om dit zelf op te lossen. Het Europese speelveld is heel belangrijk, kijk naar de grensbelasting op CO2. We moeten meer als één continent optrekken.”

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu