Change Industrie

Koninklijke Van Wijhe Verf

Het verfproductiebedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf is één van de oudste familiebedrijven in Nederland. Het Zwolse bedrijf telt ongeveer 230 medewerkers. Algemeen directeur Marlies van Wijhe stelt de Sustainable Development Goals (SDGs) binnen het bedrijf centraal. Het familiebedrijf kreeg in 2016 als eerste chemische bedrijf ter wereld het B Corp certificaat. Het certificaat werd in 2018 herbevestigd. Momenteel ligt de focus op duurzaamheid in 2025. In dat jaar streeft Van Wijhe ernaar om klimaatneutraal te zijn.


Visie

Marlies van Wijhe is de vierde generatie die aan het roer staat van het meer dan honderd jaar oude bedrijf. Duurzaamheid is al decennia lang doorvlochten in de organisatie. Niet alleen vanwege de prangende maatschappelijke noodzaak, maar juist omdat het gelijk staat aan het voortbestaan van het familiebedrijf. Dat Van Wijhe als eerste chemiebedrijf een B-Corp werd sluit daar geheel op aan. Mede door de strenge monitoring van dit certificaat blijft er voortdurend focus op duurzaamheid en wordt het bedrijf elke dag uitgedaagd om zichzelf te verbeteren. Hoewel de verduurzaming van de verfindustrie gestaag gaat, wil Van Wijhe koploper zijn in de transitie.

Strategie

De strategie van Van Wijhe is erop toegespitst dat het bedrijf klimaatneutraal is in 2025. Binnen de organisatie zijn werkgroepen opgericht die kijken of de ambitie haalbaar is en welke maatregelen daar precies voor nodig zijn. Van Wijhe probeert zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen te gebruiken voor zijn producten, en is daarbij voortdurend opzoek naar biologische alternatieven voor stoffen als terpentine. Maar ook buiten het bedrijf probeert Van Wijhe zijn duurzame strategie uit te dragen. Biodiversiteit is een onderwerp waar Van Wijhe actief op inzet met de stichting Future for Nature, die jonge natuuractivisten ondersteunt met het beschermen van dieren en planten. Ook probeert Van Wijhe zijn klanten te enthousiasmeren door met elkaar een stuk grond op Park de Hoge Veluwe te bebossen.

Uitvoering

Veruit de grootste klimaatwinst is te halen door de fossiele grondstoffen voor verf te vervangen met hernieuwbare. Hiertoe ontwikkelde Van Wijhe een muurverf die voor 60 procent bestaat uit duurzame materialen; iets wat een aantal jaar geleden nog ondenkbaar was toen de standaard op nul procent lag. Naast dat Van Wijhe voortdurend kijkt hoe het verf duurzamer kan maken, is het mobiliseren van de eigen medewerkers een belangrijk element van de duurzaamheidsstrategie. Het Green Team, bestaande uit een groep jonge medewerkers, probeert binnen het bedrijf draagvlak te creëren voor duurzaamheid. Zo organiseren ze jaarlijks een duurzaamheidsweek met sprekers, duurzame lunches en een ‘fiets challenge’.

Artikelen over Koninklijke Van Wijhe Verf

Meer informatie over
Koninklijke Van Wijhe Verf

Van Wijhe Verf mobiliseert Green Team om duurzame transitie te volbrengen 

Het betrekken en mobiliseren van medewerkers is één van de speerpunten, die Marlies van Wijhe inzet om haar duurzame ambities te realiseren. Ondanks het vertragende effect dat de coronacrisis heeft, wil Koninklijke Van Wijhe Verf in 2025 klimaatneutraal zijn. 

Koninklijke Van Wijhe Verf is een zelfstandige verfproducent van onder andere de merken Wijzonol en Ralston. Een familiebedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat. Marlies van Wijhe is de vierde generatie die aan het roer staat van het verfbedrijf. Ze had altijd een fascinatie voor de natuur en wilde ooit bioloog worden. Het werd echter een studie bedrijfskunde, en nu is ze algemeen directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf.  

Klimaatneutraal 

De combinatie ‘verf’ en ‘natuur’ lijkt lastig te maken, maar voor Van Wijhe passen ze toch bij elkaar. Via haar bedrijf besteedt de directeur namelijk veel aandacht aan het klimaat en biodiversiteit. “Het is onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn.” 

Hoe gaat Koninklijke Van Wijhe Verf die missie volbrengen? “We kijken in werkgroepen of die ambitie haalbaar is, en welke maatregelen precies nodig zijn”, vertelt Van Wijhe. De cijfers over 2016 en 2019 zijn helemaal door geplozen. “We hebben onze CO2-footprint vastgesteld. 2019 is nu ons nulpunt. Nu zijn we aan het checken of alle plannen en ideeën die we hebben voldoende zijn om klimaatneutraal te worden.” 

Hernieuwbare grondstoffen 

Uit de inventarisatie blijkt dat de grondstoffen die Koninklijke Van Wijhe Verf gebruikt voor het maken van verf veruit de grootste impact hebben op de CO2-uitstoot van het bedrijf. Dat komt omdat een deel van de grondstoffen voor verf een fossiele herkomst heeft, zoals bijvoorbeeld terpentine. “We zoeken naar biologische alternatieven. Maar daarin zijn we ook afhankelijk van de snelheid van de chemische industrie in hun transitie naar groene chemie.” 

Eén van de duurzame vernieuwingen waar Koninklijke Van Wijhe Verf mee bezig is, is de ontwikkeling van muurverf 3.0. Door meer hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, zal deze muurverf wederom een lagere CO2-footprint hebben. “Voor deze muurverf gebruiken we 40 tot 60 procent hernieuwbare grondstoffen”, aldus Van Wijhe. “Jaren geleden was dat voor alle verven nog nul procent. Dus dit is een flinke stap.” 

Koninklijke Van Wijhe Verf gaat de muurverf 3.0 zonder prijsverhoging in de markt zetten. “De meeste mensen houden zich niet echt met duurzaamheid bezig. Ik snap ook wel dat de prijs belangrijk is, maar ik vind het jammer dat het zo vaak de boventoon voert. Daarom verhogen we de prijs ook niet voor de nieuwe duurzamere muurverf, hoewel we er wel iets meer kosten voor moeten maken.”  

Green Team 

Een belangrijk element in het uitvoeren van de duurzame strategie zit in het mobiliseren van de eigen medewerkers. “Ik ben permanent bezig om duurzaamheid te agenderen. Het moet een standaard onderdeel zijn van ieders werk.” 

Al in 2012 richtte Koninklijke Van Wijhe Verf een ‘Green Team’ op, waar een kleine groep jonge medewerkers (tot 35 jaar) deel van uitmaakt. “Allemaal enthousiaste en getalenteerde mensen van verschillende disciplines.” Van Wijhe probeert met deze groep enthousiasme te kweken en nieuwe initiatieven in gang te zetten, ze zijn haar katalysator bij de verduurzaming. “En duurzaamheid moet ook leuk blijven, want als het leuk is, krijg je er energie van, en dan lukt de uitvoering ook.” 

Ook organiseert Van Wijhe iedere zes weken een ‘Lunchroom Green Marlies’. “Dat staat open voor alle medewerkers. Ik vertel wat en waarom ik bepaalde zaken belangrijk vind voor ons bedrijf en wat het bedrijf al doet op het gebied van duurzaamheid. Daarna gaan we in gesprek over de Sustainable Development Goals. Ik merk dat als medewerkers er tijdens zo’n lunch met elkaar mee bezig zijn, en erover meepraten, dat het dan heel erg gaat leven. Er ontstaat enthousiasme om dat samen op te pakken.” 

En toen kwam corona… 

Voor Van Wijhe betekent de pandemie een bevestiging dat de transitie naar een duurzame economie ‘noodzakelijk’ is. “Maar voor sommige van onze partners heeft duurzaamheid even iets minder prioriteit. Sommige projecten lopen wel wat vertraging op. Zelf hou ik van én-én. Het één doen (overleven) en het ander niet nalaten (onze duurzaamheidsambities doorzetten). Laten we deze kans nou gewoon pakken.” 

Biodiversiteit  

Van Wijhe vindt dat biodiversiteit ‘veel belangrijker' is dan het klimaat. “Zonder biodiversiteit is er geen redden meer aan. Het klimaatprobleem is in combinatie met de energietransitie heel belangrijk, maar het krijgt in vergelijking tot biodiversiteit teveel aandacht.”  

Daarom is ze ook voorzitter geworden van de stichting Future for Nature. Deze stichting ondersteunt jonge natuuractivisten, die zich inzetten voor de bescherming van wilde dieren en planten. “Jaarlijks zetten we met een prijs drie van deze jongeren in de spotlights. Natuurlijke leiders die inspireren en met hun drive en ‘koppigheid’ indrukwekkende resultaten behalen.” 

Maar de bioloog, die bedrijfskunde ging studeren, gebruikt ook haar bedrijf om bewustzijn te creëren. “We proberen klanten te enthousiasmeren om samen met ons een stuk grond op Park de Hoge Veluwe te voorzien van een nieuw klimaatbestendig bos. Ook ter compensatie van het bestanddeel verf waarvoor we nog wel fossiele grondstoffen gebruiken.” 

Ook steunt Koninklijke Van Wijhe Verf de stichting Pollinators; een initiatief om via de Nationale Zaaidag mensen tuintjes in te laten zaaien. Tijdens de ‘nationale zaaidag’ in april waren 2.500 vrijwilligers in de weer om een gezonde leefomgeving te creëren voor bestuivende diersoorten zoals bijen en vlinders. In totaal werd 900.000 vierkante meter tuin en balkon ingezaaid. Van Wijhe: “Dat is hard nodig. Via dit soort initiatieven kan ik met belangrijke en leuke dingen bezig zijn.”

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu