Hennep op wiers

Change

Building Balance

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Daarmee levert het een bijdrage aan de transitie van de landbouw- en grondstoffentransitie.

Het programma, dat wordt gefinancierd door onder meer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken, richt zich op het toepassen van teelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten.

Die producten moeten op grote school gaan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, het circulair maken van de bouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Building Balance stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van landelijke en regionale ketens tussen boeren, industrie en bouwers. De transparante en zelfstandige ketens produceren natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt tot biobased bouwmaterialen. Er worden slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties gemaakt, die geschikt zijn voor nieuwbouw en renovatie of verduurzaming van gebouwen in Nederland.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu