Change Landbouw en voeding

CONO Kaasmakers - Beemster kaas

CONO Kaasmakers is bekend van Beemster Kaas. CEO Wim Betten leidt het bedrijf en wil het kaasmaakproces duurzamer te maken. Al in 2008, lang voor duurzaamheid gemeengoed werd, werkte CONO samen met Ben & Jerry's om een duurzaamheidsprogramma te starten. Die voortrekkersrol werpt nu zijn vruchten af. De kaasmakerij is bijvoorbeeld klimaatneutraal.


CONO Kaasmakers - Beemster kaas

Boerencoöperatie

CONO Kaasmakers is een boerencoöperatie die al bijna 120 jaar kaas maakt en verantwoordelijk is voor vijf procent van de zuivelproductie van Nederland. CONO, vooral bekend van de Beemster kaas, maar heeft ook andere merken zoals Oudendijk, Stompetoren en Vlaskaas.

CONO zet vol in op duurzaamheid. Volgens CEO Wim Betten is dat strategische noodzaak. “Onze missie is ervoor te zorgen dat we als coöperatie kunnen blijven voortbestaan. Daarvoor moeten we een eerlijke melkprijs voor de veehouders realiseren. Een melkprijs die onze boeren in staat stelt om te investeren in dierwelzijn en duurzaamheid. En een duurzaam product is een onderscheidende voorwaarde om een goede prijs te kunnen vragen”, zei Betten eerder tegen Change Inc.

Zo heeft CONO het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy waarmee het haar veehouders stimuleert en beloont. Het programma is gericht op continu verbeteren. CONO biedt meerdere innovatieve projecten op het vlak van biodiversiteit en klimaat aan. Alle veehouders die goede duurzaamheidsresultaten behalen ontvangen een “resultaatpremie”. Deze premie wordt gebruikt voor de volgende verduurzamingsstap van hun bedrijf. Zo kunnen leden zelf bepalen welke prioritering ze geven binnen hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame energie of meer biodiversiteit. Zo ontstaat er een continu verbeterproces, waarmee ook CONO duurzame winst boekt.

Klimaatneutrale kaasmakerij

Ook de eigen kaasmakerij is klimaatneutraal. Het gasverbruik is per kilo ingenomen melk tussen 2017 en 2019 gedaald met 29 procent. In diezelfde periode werd het elektriciteitsverbruik in de kaasmakerij rond de 20 procent teruggedrongen. Daarnaast heeft de kaasmakerij een minimaal energie- en waterverbruik en gebruikt het groene stroom, er staat nog wel een gasketel. “Daar is nog geen goed alternatief voor, dus dan ben je genoodzaakt te compenseren door bomen te planten en certificaten te kopen maar uiteraard blijven we continue op zoek naar mogelijkheden voor het verlagen van de CO2-uitstoot”, zegt Betten.

Als je met KLM vliegt krijg je een boterham met Beemster kaas. Corona heeft daarom ook grote impact gehad op CONO. Door de verandering in consumptie, mensen eten nu vaker thuis een broodje kaas, is de verkoop van CONO-kaas ongeveer evenveel als voor de pandemie. Wel zijn de vet- en eiwitprijzen in de wereldmarkt voor poeder en boter lager geweest in 2020, wat een negatief effect heeft voor de opbrengst voor de boeren van CONO. Toch gaat dat niet ten koste van de duurzame ontwikkelingen, zegt Betten. “We hebben lang geleden een weg ingeslagen met duurzaamheid en dierenwelzijn als kompas, en daar zullen we ook in de toekomst op blijven koersen. Die richting is heel duidelijk en dat blijft onze focus.”

Duurzaam verpakken

Een voorbeeld daarvan is ook hoe de kazen worden verpakt. Dat besteedt CONO uit aan een externe verpakker. Samen kijken we naar hoe die verpakking nog duurzamer kan. “We staan al in de top 2 als je kijkt naar de verhouding van het plastic dat we gebruiken ten opzichte van de hoeveelheid kaas. En we streven ernaar om daar continu stappen in te blijven maken,” zegt Betten. Volgens de CEO is het bijvoorbeeld een uitdaging dat de huishoudens steeds kleiner worden, en die dus eerder plakken voorgesneden kaas kopen dan een stuk kaas. “Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen, of het maken van verpakkingen van gerecycled plastic.” Als er een goed beeld is wat de duurzaamste optie is, wordt het door ons overal toegepast. Want als we een keuze maken, gaan we ervoor.”

Betten gelooft heilig in de boerencoöperatie. “De Nederlandse boer is een superboer en een van de duurzaamste ter wereld. Alles wat we met elkaar doen wordt goed gecontroleerd en gereguleerd, en we exporteren enorm veel zuivel met toegevoegde waarde. Daar moeten we zuinig op zijn.” Betten noemt het dan ook een vitale sector, want melk, boter en kaas blijven nodig. En om de sector te verduurzamen moet volgens Betten blijvend worden ingezet op innovatie, moeten ook boeren hun verantwoordelijkheid nemen, en moet de overheid sturen en stimuleren. 

Artikelen over CONO Kaasmakers - Beemster kaas

“Cono heeft geen efficiënte fabriek, maar een klimaatneutrale kaasmakerij”

Change Landbouw en voeding

“Cono heeft geen efficiënte fabriek, maar een klimaatneutrale kaasmakerij”

Cono Kaasmakers is vooral bekend van Beemster Kaas, maar heeft ook nog een aantal andere kaasmerken, zoals Stompetoren. Qua volume is Cono een kleine coöperatie van melkveehouders, verantwoordelijk voor ongeveer 5 procent van de zuivelproductie in Nederland.   Kleine speler in de markt  “Vergeleken met wereldspelers als het Nederlandse Friesland Campina en het grote Nieuw-Zeelandse Fonterra zijn wij maar een kleine speler”, zegt Cono-directeur Wim Betten. “Maar dat betekent niet dat we voor ze onder doen. Integendeel, wij proberen het goede voorbeeld te geven. Als Fonterra zegt dat ze onder de indruk zijn van ons duurzaamheidsprogramma, dan ben ik daar trots op!”  Duurzaamheid is voor Betten een strategische noodzaak. “Onze missie is ervoor te zorgen dat we als coöperatie kunnen blijven voortbestaan. Daarvoor moeten we een goede melkprijs voor de veehouders realiseren. Een melkprijs, die onze boeren in staat stelt om te investeren in duurzaamheid. En een duurzaam product is een onderscheidende voorwaarde om een goede prijs te kunnen vragen.”   Duurzaamheid en dierenwelzijn  De meeste kaas die in de supermarkt wordt verkocht is naamloze bulkkaas, terwijl Cono kazen onder merknaam verkoopt. “Onze kaas duur? Tja, als de consument iets wil, dan moeten ze er ook iets voor over hebben. Wij kiezen niet voor de goedkoopste productie. Wij kiezen voor duurzaam en dierenwelzijn. Wij willen zo dicht mogelijk bij de natuur blijven. Wij hebben geen kaasmakerij, die is ingericht op de hoogste efficiency, maar op kwaliteit en duurzaamheid. Wij hebben geen fabriek, maar een kaasmakerij.”  Die kaasmakerij is de eerste klimaatneutrale kaasmakerij ter wereld, gecertificeerd door Climate Neutral Group. Het gasverbruik is per kilo ingenomen melk tussen 2017 en 2019 gedaald met 29 procent. In diezelfde periode werd het elektriciteitsverbruik in de kaasmakerij met respectievelijk 22 procent teruggedrongen.   “We hebben een minimaal energie- en waterverbruik. We gebruiken groene stroom. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben wel nog een gasketel staan. Die hebben we nodig. Daar is nog geen goed alternatief voor. Dus dan ga je compenseren, door bomen te planten en certificaten te kopen. De opbrengst van die certificaten wordt geïnvesteerd in duurzame initiatieven.”   Caring Dairy-programma   Cono ontwikkelde in 2008 al samen met Ben & Jerry’s het Caring Dairy-programma. “We formuleren elke vijf jaar duurzame doelen binnen verschillende thema’s, van biodiversiteit en dierenwelzijn tot landschapsbeheer en duurzame energie. Vervolgens belonen we onze leden met een premie wanneer zij daarmee aan de slag gaan”, legt Betten uit.   “Leden mogen zelf bepalen hoe ze daar invulling aan geven. De één zet bijvoorbeeld meer in op duurzame energie (ruim 30 procent van onze leden wekt inmiddels duurzame energie op), de ander juist op biodiversiteit. Zo ontstaat een continue verbeterproces, waardoor we aan de lopende band duurzame winst kunnen boeken.”  Betten lepelt de duurzame initiatieven moeiteloos op. “We willen geen genetisch gemodificeerd veevoer dat vanuit Brazilië wordt ingevoerd. Onze boeren gebruiken alleen niet-genetisch gemodificeerd veevoer, dat zoveel mogelijk uit de eigen regio komt. Dat past in het kringloopbeleid van minister Schouten.”  In het nieuwe duurzaamheidsprogramma, dat dit jaar werd geüpgraded, is energieverbruik een centraal thema. Ook is Cono druk met innovaties op het gebied van duurzame verpakkingen. “Het kost wel tijd om 100 procent biologisch afbreekbare verpakkingen te realiseren. We maken stapsgewijze verbetering, waarbij het behoud van de productkwaliteit essentieel is.”  Doorzetten van duurzame investeringen essentieel   De impact van de coronacrisis is merkbaar, Beemsterkaas zit immers ook op de broodjes die op vluchten van KLM worden geserveerd, maar Cono zelf is niet midscheeps geraakt. “De afzet naar hotels en restaurants is natuurlijk minder. En mensen eten niet meer in het bedrijfsrestaurant, maar ze nemen thuis wel weer vaker een broodje kaas. Per saldo zit het volume op hetzelfde niveau, maar de prijzen zijn wel lager.”  De lagere prijzen zetten druk op de bedrijfsvoering, geeft Betten aan, zoals hij dat ook bij ondernemers in andere sectoren ziet. “Als er minder geld in de portemonnee zit, geef je je euro dan nog uit aan duurzame initiatieven? Als ik naar de BV Nederland kijk, dan vind ik dat we niet moeten doorschieten in de negatieve spiraal. We moeten niet in een kramp schieten. Cono gaat in ieder geval gewoon door met alle duurzame ontwikkelingen. We hebben een weg ingeslagen met duurzaamheid en dierenwelzijn als kompas, en daar blijven we op koersen. Die richting is heel duidelijk.”    Het doorzetten van duurzame investeringen is belangrijk, betoogt Betten, want als het gaat om CO2- en stikstof-emissies, dan staat de boer bovenaan. “Met iedere verbetering realiseren we dus impact.” De roep om krimp van de landbouwsector, en dan met name de veestapel, valt bij Betten niet in goede aarde. “Minder boeren? Mensen moeten zich wel realiseren dat dit een vitale sector is. Mensen moeten gevoed worden. Melk, kaas en boter is gewoon nodig.”   Bedrijven moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar de overheid kan sturen en stimuleren. Betten: “Ik zou het mooi vinden als de overheid met de miljarden van het herstelfonds ook initiatieven gaat steunen, die bijdragen aan het realiseren van de klimaatafspraken die we met elkaar hebben gemaakt in Parijs.” 

Leestijd 6 minuten

Meer informatie over
CONO Kaasmakers - Beemster kaas

PERSBERICHT - CONO Kaasmakers claimt klimaatpositief

Een innovatieve stap op het gebied van klimaat. CONO Kaasmakers spreekt als eerste zuivelorganisatie in Nederland de ambitie uit om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn. Hiermee bevestigt de boerencoöperatie, bekend van onder andere Beemster kaas, haar toonaangevende rol op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame speler

Als merkenbouwer en relatief kleine speler in de zuivel heeft CONO al jaren een gedegen duurzaamheidsbeleid. In 2002 was CONO de eerste met een premie voor weidegang, gevolgd door de introductie van het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy in 2009 voor verduurzaming op het boerenerf. Sinds 2020 is de CONO kaasmakerij klimaatneutraal gecertificeerd. Duurzaamheid zit bij CONO in de genen en klimaatpositief is de volgende ambitieuze stap om de continuïteit voor volgende generaties te waarborgen.

 

Klimaatdoelen

In aanvulling op de Europese richtlijnen, zijn er door de overheid doelen gesteld waar Nederland moet staan in 2030 en in 2050. Deze doelstellingen bevatten richtlijnen voor CO2 reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Klimaatpositief gaat nog een stukje verder. Het betekent dat je ook CO2 uit de lucht haalt door bijvoorbeeld bomen te laten planten of CO2 in de bodem vast te leggen.

CONO wil betrokken zijn en dichtbij de maatschappij staan, en we zijn ons er terdege van bewust dat de klimaatverandering een grote uitdaging is. De urgentie om stappen te zetten is groot.

 

Klimaatpositief, een motiverende ambitie

De kaasmakerij van CONO is nu al klimaatneutraal en daar zijn we best een beetje trots op. CONO committeert zich nu aan de ambitie om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn; van koeienbek tot winkelrek. Voorzitter Raad van Bestuur Evert Kremer: “Dat gaan we samen met onze leden doen. De kracht van onze coöperatie is dat we alle kennis en kunde van generaties veehouders en kaasmakers inzetten om de hoogste kwaliteit kaas te maken en continu te verduurzamen. Ook effectieve CO₂ compensatie projecten starten we zo dichtbij als mogelijk en indien nodig verder weg. Daarbij stellen we blije koeien, blije boeren en blije aarde centraal, dus de koeien blijven buiten grazen en samen met onze boeren geven we verdere invulling aan onze ambitie.”

 

Echte stappen maken

En hoe word je klimaatpositief? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, dat gaat CONO in stappen doen. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy behelst 18 indicatoren om onze boerderijen te verduurzamen, waarvan er veel van invloed zijn op onze klimaatscore. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van onder andere transport, kaasmakerij en verpakkingen.

Algemeen directeur Wim Betten: “Ambitie uitspreken is een mooi ding. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik twijfel er niet aan dat we met onze generaties aan kennis en vakmanschap ook deze klus gaan klaren. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar als we klimaatpositief willen zijn dan gaat dat linksom of rechtsom gebeuren. We gaan luisteren naar onze leden en onze omgeving. We gaan actief aan de slag met innovatieve projecten die onze CO2 uitstoot verminderen of vastleggen. Nogmaals, het begint met een ambitie en dat is misschien een drupje, als iedereen ambitieus aan de slag gaat, dan kan een drup een flinke bui worden.”


Beemster kaas voor het derde jaar op rij het meest duurzame kaas merk in Nederland

Westbeemster, 30 maart 2021 – Beemster kaas is door de consument opnieuw uitgeroepen tot het meest duurzame kaas merk van Nederland, zo blijkt uit de Sustainable Brand Index 2021. Bij dit onderzoek spreken consumenten zich in een grootschalig onderzoek uit over de meest duurzame merken in Nederland. Dit is het derde jaar op rij dat Beemster kaas als meest duurzame kaas merk verkozen wordt. Tony’s Chocolonely werd wederom uitgeroepen als overall winnaar, met nieuwe binnenkomer De Vegetarische Slager op een tweede plek. 

 

Verduurzamen belangrijkste focus

"Het afgelopen jaar is wederom een belangrijk jaar geweest op het gebied van duurzaamheid voor Beemster kaas. Als kleine boerencoöperatie werken we dagelijks hard om op een zo duurzaam mogelijke manier kaas te maken. Zo wordt de kaas in onze kaasmakerij in de Beemster volledig klimaatneutraal gemaakt, leveren onze boeren naast melk ook groene stroom, lopen onze koeien zo vaak als de natuur het toelaat in de wei. Ook als onze koeien in de stal staan krijgen ze grasrijk voer, volledig GMO-vrij. Daarnaast hebben we het vegetarische stremsel geïntroduceerd waardoor al onze Beemster kaas nu vegetarisch is. In een jaar waar duurzaamheid een nog belangijker agendapunt is voor veel consumenten zijn we dan ook erg trots dat we wederom zijn verkozen tot het meest duurzame kaas merk van Nederland. Dit is voor ons de juiste motivatie om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidscommunicatie." Aldus Lead Marketing & Communication Nicole van Gorp.

 

Consument steeds meer bewust

De Sustainable Brand Index is een jaarlijks onderzoek onder 9000 Nederlandse consumenten, wat hun perceptie is van de duurzaamheid van bekende merken in Nederland. In totaal zijn 196 Nederlandse merken onderzocht. Juist dit jaar kwam uit onderzoek naar voren dat consumenten zich steeds bewuster worden van de urgentie van duurzaamheid. Er is dankzij de pandemie meer interesse en daardoor zijn de verwachtingen voor de merken steeds groter. Duidelijkheid en consistentie zijn dan ook essentieel en kunnen bijdragen aan loyale, duurzame consumenten.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu