Change Circulaire economie

PreZero Nederland

PreZero Nederland is onderdeel van het Duitse PreZero. PreZero is een internationale milieudienstverlener die van afval grondstoffen wil maken voor nieuwe producten en materialen. Zo blijven de grondstoffen van de aarde gespaard. Ze doen dit door te streven naar optimale recycling. PreZero is de milieudivisie van het Duitse familiebedrijf Schwarz-groep, die ook eigenaar is van de retailketens Kaufland en Lidl. Wieger Droogh is algemeen directeur van de Nederlandse tak van de onderneming. Bij PreZero Nederland werken ruim 2.000 mensen, verspreid over ruim veertig vestigingen. Het hoofdkantoor staat in Arnhem.


Visie

PreZero streeft naar 100 procent recycling van afval tot nieuwe grondstoffen. Om dit te bereiken wil het bedrijf samenwerken met gespecialiseerde partijen om ketens te sluiten en van grondstoffen weer nieuwe producten te maken. Zo levert PreZero een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Door partnerschappen aan te gaan met bedrijven die weten hoe je een bepaalde afvalstroom verwerkt, behoudt PreZero de focus op de stromen waar het goed in is. Verder heeft het grondstoffenbedrijf nauwe banden met de productiebedrijven en retailketens van de Schwarz-groep, waardoor het concreet invulling kan geven aan circulaire waardenketens.

Strategie

PreZero Nederland wil een aanjager van de circulaire economie zijn. Dat vraagt om verder kijken, denken en innoveren. Het bedrijf focust in zijn strategie op zes waardenketens: plastic, bouw & sloop, hout, gevaarlijk afval, papier en brandbaar afval. Het bedrijf kijkt constant hoe het inzameling en sortering met behulp van slimme technologie optimaler kan inrichten, zodat rijbewegingen beperkt worden. PreZero volgt technologie op de voet, zodat deze kan worden ingezet op klantwensen en verdere optimalisatie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in smart collection, waarbij het bedrijf kijkt naar nieuwe business modellen ondersteund met digitale innovaties. Verder is PreZero een internationaal georiënteerd bedrijf, actief in negen landen. Dit biedt mogelijkheden om ook over de grenzen heen samen te werken.

Impact

In Nederland zamelt PreZero het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. Daarnaast adviseert de afvalverwerker bedrijven over hergebruik, recycling en tegengaan van verspilling. PreZero werkt samen met gemeenten, ziekenhuizen, bedrijven en scholen. Het grondstoffenbedrijf verzorgt de milieustraat op de grootste luchthaven van Nederland en regelt de afvalverwerking bij de montagefabriek van vrachtwagenbouwer Scania. Ook de bedrijfsactiviteiten van PreZero Nederland verduurzamen. Om het eigen energieverbruik te vergroenen, is het gros van de daken van de bedrijfsgebouwen in Nederland bedekt met zonnepanelen en wordt de vloot van leaseauto’s en vrachtwagens geëlektrificeerd.

Artikelen over PreZero Nederland

CEO PreZero Nederland (voorheen SUEZ) Wieger Droogh gaat circulaire strategie sneller uitvoeren

Change Circulaire economie

CEO PreZero Nederland (voorheen SUEZ) Wieger Droogh gaat circulaire strategie sneller uitvoeren

Na maanden radiostilte kan Wieger Droogh, voorheen CEO van SUEZ Nederland en nu de baas bij PreZero Nederland, eindelijk zijn verhaal doen. “We hebben in PreZero een aandeelhouder gevonden die heel goed aansluit op onze eigen gedachte”, vertelt hij in een videogesprek. “Ze zijn een afvalinzamelaar en -verwerker, maar hebben, binnen de Schwarz Groep, ook productiebedrijven waar ze nieuwe verpakkingen maken die verkocht worden binnen de retail bedrijven van Schwarz. Samen met hen kunnen we echt invulling geven aan circulariteit. Ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren.” Overnamestrijd Suez en Veolia PreZero is onderdeel van het Duitse familiebedrijf Schwarz Gruppe (omzet: 120 miljard euro), eigenaar van supermarktketens Lidl en Kaufland. Enkele maanden geleden diende de groep zich aan om delen van SUEZ over te nemen, waaronder de activiteiten in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Polen. Dat SUEZ Nederland buiten schot is gebleven in de megafusie tussen het Franse SUEZ en Veolia is ‘een samenloop van omstandigheden’ geweest, zegt Droogh. SUEZ Nederland en de drie andere landen stonden op de verkooplijst van het Franse kantoor om geld te generen voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld Azië. Vrij snel daarna kwam de Franse afvalreus Veolia opdraven met een ‘vijandig bod’ op de SUEZ groep. “Doordat wij al op de lijst van assets stonden die verkocht zouden worden, hebben wij weinig te maken gehad met deze overnamestrijd”, vertelt Droogh. “Ik ben blij dat we in Nederland verder kunnen met PreZero, maar betreur het wel dat de emoties rond de fusie met Veolia zo hoog zijn opgelopen. En ergens is het zonde dat de SUEZ-groep op een kleine afsplitsing na, in feite ophoudt met bestaan en verdergaat als Veolia.” Begin deze maand werd bekend gemaakt dat SUEZ Nederland verdergaat als PreZero Nederland Van Frans naar Duits bezit Droogh, die in 2008 begon bij SUEZ Nederland, geeft aan altijd goed met het hoofdkantoor in Frankrijk te hebben samengewerkt. “Het is prettig wanneer een bedrijf zoveel kennis in handen heeft. Ze hebben ons in Nederland veel vrijheid gegeven om ontwikkelingen zelfstandig op te pakken. De laatste jaren merkten we echter dat we plannen niet altijd konden oppakken omdat de prioriteiten elders lagen.” Dat is anders met de nieuwe Duitse aandeelhouder, verwacht Droogh. “PreZero is een internationaal georiënteerd bedrijf. We zijn op dit moment actief in negen landen en we hebben plannen om verder uit te breiden. We willen over grenzen heen samenwerken.” Droogh vermoedt ook dat dat één van de redenen is dat het oog van PreZero op Nederland is gevallen. “We zijn een gevestigde naam in Nederland met een progressieve strategie. Daarnaast hebben we kennis in huis – zoals op het gebied van gevaarlijk afval – waar PreZero internationaal van kan leren." Verkoop fabriek Rotterdam Met het verkrijgen van de Nederlandse tak van SUEZ, dwingt de Europese Commissie PreZero wel om de sorteerinstallatie in Rotterdam te verkopen. PreZero heeft namelijk al een sorteerfabriek in Zwolle staan, en zou met de aanwinst in Rotterdam te machtig worden. Heel spijtig, vindt Droogh, maar noodzakelijk onder de Europese wetgeving. De medewerkers in Rotterdam zullen onder een andere aandeelhouder verder gaan. Wie dat wordt is nog onduidelijk. “Verder blijft iedereen aan boord. En gaan we iedereen heel hard nodig hebben”, zegt Droogh. Ook blijft het hoofdkantoor in Arnhem op dezelfde plek staan en heeft Droogh geen signalen ontvangen dat er iets in zijn directie wijzigt. In Nederland gaat het Afvalfonds Verpakkingen over de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsmateriaal. Hoe kunnen we recycling in Nederland verbeteren? Verandering Nederlandse afvalmarkt Droogh hoopt vooral dat de samenwerking met PreZero zorgt dat meer waardeketens gesloten kunnen worden. “Omdat de lijntjes met de Lidl kort zijn, kunnen we echt een bijdrage leveren aan de circulariteit van verpakkingen daar.” Ook ziet Droogh graag dat PreZero Nederland meer partners in de afvalverwerkingsindustrie kan aantrekken om specialistische stromen te verwerken. “Vroeger nam een afvalverwerker zoveel mogelijk stromen aan. Inmiddels weten we dat het belangrijker is om je te focussen op afvalstromen waar je goed in bent. Er zit heel veel kennis bij jonge bedrijven, maar ook bij de concurrent. In plaats van te kopiëren wat zij doen, heb ik de wens om nog meer met andere partijen samen te werken. Wat merkt de consument En gaat de consument nog wat merken van deze overgang, behalve dat de logo’s op de vrachtwagens worden vervangen? “Ik hoop dat we van duurzaamheid en circulariteit steeds vaker zichtbare voorbeelden kunnen laten zien. Dat de verpakkingen in de Lidl – maar ook in andere supermarkten – na gebruik worden gerecycled en weer terugkomen als verpakkingen. De petflesjes water worden nu al door ons ingezameld en gerecycled tot nieuwe waterflesjes. Maar ook van ingezameld karton en papier maken we straks verpakkingen die weer in de schappen terecht komen. We kunnen nu nog beter de schakels in de waardeketen op elkaar afstemmen, dat is goud waard. De circulaire economie heeft behoefte aan meer showcases.”

Leestijd 5 minuten

Samenwerken voor het ultieme doel: een volledig recyclebare vrachtwagen

Change Circulaire economie

Samenwerken voor het ultieme doel: een volledig recyclebare vrachtwagen

Wat doe je als fabrikant van brandstofefficiënte en schone voertuigen als je je afvalmanagement efficiënter wilt inrichten? Dan ga je samenwerken met een specialist. Zo begon de samenwerking tussen grondstoffenbedrijf SUEZ en vrachtwagenbouwer Scania pakweg veertig jaar geleden. Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt. “Al het afval dat vrijkomt wordt zoveel mogelijk gescheiden en ingezet voor recycling of hergebruik”, vertelt Johan Brinkman, werkzaam bij SUEZ Nederland, maar als sitemanager gesitueerd in de Scania assemblagefabriek in Zwolle. “SUEZ zorgt ervoor dat de afstromen van Scania weer een tweede leven krijgen.” De geschiedenis van de Zweedse voertuigfabrikant Scania begon al ruim 130 jaar geleden met de productie van spoorwagons. Inmiddels produceert het bedrijf jaarlijks 90.000 vrachtwagens en bussen. De assemblagefabriek in Zwolle is het epicentrum van Scania’s bedrijfsactiviteiten in Europa. Hier worden alle vrachtauto’s op klantspecificatie gemaakt en gedistribueerd naar afnemers in ruim zestig verschillende landen. Lees ook: CO2-heffing voor afvalsector helpt Nederland niet om circulair te worden De elektrische vrachtwagen van Scania Eerder dit jaar kondigde de truckbouwer aan steeds meer focus te willen leggen op elektrificatie. “Niet alleen is dit een vereiste voor het groeiende aantal emissievrije zones in veel steden, ook zien we dat dit steeds vaker een wens is van onze klanten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan”, vertelt Wim de Weger, manager facility engineering bij Scania Production Zwolle. Waar veel autofabrikanten elektrische trucks aan het ontwikkelen zijn, heeft Scania al meerdere  modellen op de weg rijden. Met een keuze uit twee verschillende accupakketten hebben de trucks een bereik tussen de 165kWh en 300kWh (130 en 250 kilometer); ruim voldoende voor het gros van de stedelijke trips. Ook is elke Euro 6 Scaniamotor goedgekeurd om tot 100 procent HVO (hydrotreated vegetable oil) te draaien, wat de impact op het milieu en het brandstofverbruik vermindert, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.   Ambitieuze klimaatdoelstellingen Scania wil koploper zijn in de transitie naar een duurzame toekomst. In eerste instantie beoogde de truckfabrikant in 2025 een CO2-reductie van 50 procent te behalen ten opzichte van 2015. Recent is dit doel bijgesteld naar 75 procent. “Om deze target te halen willen we 33 procent minder energie verbruiken per geproduceerd voertuig”, vertelt De Weger. Zo ontwikkelde Scania in 2018, met maar liefst 22.000 zonnepanelen, het grootste zonnedak van Nederland. Hieruit haalt de assemblagefabriek in Zwolle 60 tot 70 procent van de benodigde energie. “Daarnaast streven we per vrachtwagen naar 25 procent minder niet-recyclebaar afval.” Brinkman vult aan: “Natuurlijk kunnen we afval verbranden om energie op te wekken. Maar we willen echt verder kijken dan dat. Hoe kunnen we het afval als duurzaam materiaal weer de keten in krijgen?” “Natuurlijk kunnen we afval verbranden om energie op te wekken. Maar we willen echt verder kijken dan dat." Lees ook: Circulaire economie is nog lang geen realiteit in Nederland Afvalwerking SUEZ bij Scania De samenwerking tussen Scania en SUEZ begon ooit met het ophalen en elders verwerken van productie- en bedrijfsafval, maar in 2003 zijn beide partijen om tafel gegaan om afvalstromen op de assemblagelocatie zelf te verwerken. “We zijn heel basaal begonnen met het scheiden van ijzer, hout en papier”, vertelt Brinkman die zelf al bijna 20 jaar bij de samenwerking betrokken is. “Nu zijn we in staat om nog veel meer te scheiden, zoals kunststoffen, folie, en alle soorten gevaarlijk afval. Inmiddels kunnen we al 67 procent van al het afval recyclen of nuttig hergebruiken.” “In het begin kan het best even wennen zijn om een externe partij zo intensief te betrekken bij de bedrijfsactiviteiten in een fabriekshal”, zegt De Weger. “Maar uiteindelijk is SUEZ echt verweven met het productieproces. Je moet ook respecteren dat dit hun specialisme is. Wij weten alles van het bouwen van vrachtwagens, en zij hebben de kennis en kunde voor efficiënte afvalverwerking. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor industriële schoonmaak, rioolbeheer en de palletsorteerafdeling.” "Wij weten alles van het bouwen van vrachtwagens, en zij hebben de kennis en kunde voor efficiënte afvalverwerking." Pallethout al circulair Met een speciale afvalscan monitort SUEZ nauwkeurig welke stromen er door het productieproces lopen. “Vervolgens bepalen we elk jaar wat de recyclingdoelen voor komend jaar zijn”, aldus Brinkman. “Op die manier houden we onszelf scherp en zien we snel waar en wanneer we moeten bijsturen.” De meest recente innovatie van SUEZ is een nieuw circulair proces rond de afbraak van pallets. Vrachtwagenonderdelen komen per houten pallet aan op locatie. "Na gebruik worden deze pallets automatisch gesorteerd op een nieuwe gerobotiseerde sorteerlijn, waarna ze hergebruikt kunnen worden", vertelt Brinkman. “Met de nieuwe sorteerlijn schroeven we de capaciteit op naar 500 palletsorteringen per uur; zo’n 300 meer dan met de huidige handmatige sortering.” Zo’n afvalreductiedoel van 25 procent kan soms lastig zijn, weet De Weger. “Temeer omdat we met Scania in Nederland al goed bezig zijn. Toch stimuleert het ons steeds weer om samen met SUEZ na te denken over het verminderen van afval. Je moet echt creatief zijn.” Lees ook: Een ecosysteem van innovatie rond je organisatie: kennis delen, opzoeken en aantrekken Volledig recyclebaar en uitstootvrij Uiteindelijk wil Scania dan ook naar een truck die volledig uitstootvrij en recyclebaar is. “Voor het overgrote deel kunnen we onze trucks al recyclen”, vertelt De Weger. “De accu, het plastic binnenwerk en zelfs het rubber van de banden kunnen we opnieuw gebruiken. De techniek is er om onderdelen hoogwaardig te recyclen en circulair te maken. Het enige wat je dan nog nodig hebt, is een directie die ook daadwerkelijk deze duurzame route in wil gaan. En die hebben we gelukkig.” De Weger herinnert zich dat vroeger vrachtwagenleveranciers zich onderscheidden door luxe en de hoeveelheid chroom en Pk’s. Nu ziet hij dat duurzaamheid ook bij afnemers steeds belangrijker wordt. “Hoe zuinig is de truck? Wat is de CO2-uitstoot per gereden kilometer? Wat voor duurzame brandstoffen kan ik gebruiken? De markt is toe aan duurzame mobiliteitsoplossingen en bij Scania bieden we steeds meer mogelijkheden om dit te realiseren.”

Leestijd 6 minuten

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu