Change Transport en mobiliteit

Faber Halbertsma Group

De Faber Halbertsma Group is een familiebedrijf met een portfolio van duurzame pallet- en poolingdiensten en producten. Onder leiding van de huidige CEO Ingrid Faber is het in 1997 geïntroduceerde circulaire systeem – waarbij het bedrijf eigenaar is van de pallets die het levert – sinds 2016 uitgegroeid tot kernactiviteit. Het bedrijf zamelt de pallets na transport weer in, sorteert ze, en voert reparaties uit waar nodig voor hergebruik. Inmiddels is het bedrijf goed voor 500 FTE en een omzet van 330 miljoen euro.


Visie

Faber Halbertsma Group werd groot als producent van botervaten en maakte de switch naar de productie van pallets. Deze productiefaciliteiten zijn inmiddels weer verkocht. Faber transformeerde de afgelopen twintig jaar in een bedrijf dat zich volledig toelegt op het circulair maken van het gebruik van pallets. Het gelooft heilig in het circulaire model en ziet kansen om dit systeem toe te passen op andere producten. Faber Halbertsma Group heeft een groot Europees transportnetwerk opgebouwd dat het kan benutten om inzameling, distributie en hergebruik van diverse schaalbare productgroepen op te zetten. Als familiebedrijf is het niet alleen verantwoordelijk voor de nalatenschap van de vorige generaties, maar handelt het juist met het oog op de volgenden.

Strategie

Faber Halbertsma Group is in de kern een circulair bedrijf dat zich richt op de B2B-markt. Het hout dat voor pallets gebruikt wordt komt van verantwoord beheerde bossen, waarin meer bomen worden geplant dan er gekapt worden. Alhoewel het bedrijf de productielocaties heeft verkocht, heeft het nog steeds de houtkoop in handen, zodat de duurzame bron gewaarborgd blijft. Naast pallets kijkt de groep inmiddels ook naar pooling van andere producten. De komende jaren wil Faber Halbertsma Group zijn selectie van verhuur van circulaire producten uitbreiden. Met deze transitie zal de groep zijn kapitaalfocus steeds meer verleggen van machines en gebouwen naar IT en technologie.

Circulaire model Faber Halbertsma Group

Faber Halbertsma Group borgt de duurzame oorsprong van het hout dat gebruikt wordt bij de productie van haar pallets met een in-house houtinkoop organisatie. Externe pallet productie partners produceren met het duurzame hout de pallets. Vervolgens vinden de pallets hun weg in het uitgebreide pooling netwerk van Faber Halbertsma Group waarin ze tussen klanten rouleren en keer op keer hergebruikt en gerepareerd worden tot ze aan het einde van hun levensduur verwerkt worden tot biomassa en kunnen dienen als voedingsbodem voor duurzaam beheerde bossen.

Wiil je weten hoe Faber Halbertsma Group de toeleveringsketen rondmaakt? Bekijk hier het circulaire model van Faber Halbertsma Group.

Impact

Naar schatting worden er in Nederland elk jaar twintig miljoen nieuwe pallets gebruikt. Als het mogelijk zou zijn om al deze pallets te vervangen met poolingpallets die vier keer per jaar circuleren, dan zijn er bij de start slechts vijf miljoen pallets nodig. De jaren daarna kan je de pallets, na eventuele reparaties, blijven gebruiken. Bij een verlies van vijf procent van de twintig miljoen bewegingen, zijn er jaarlijks slechts één miljoen nieuwe pallets nodig, in plaats van de twintig miljoen die nodig zijn in een niet-circulair systeem. Door het circulaire model uit te breiden en te optimaliseren vermindert de groep de last op grondstoffen.

Verder bespaart Faber Halbertsma Group met elke zeven pallets die het terughaalt, één boom. De bomen die de productiepartners van Faber Halbertsma Group gebruiken voor pallets komen uit FSC en PEFFC gecertificeerde bossen waardoor het bos duurzaam in stand wordt gehouden. Zo neemt het bos in het noordelijk halfrond areaal jaarlijks toe. Ook is Faber Halbertsma Group een samenwerking aangegaan met Land Life Company. Het doel van deze samenwerking is om geërodeerde gebieden over de hele wereld te herbebossen met bomen. Zo wordt verwoestijning tegengegaan en herstelt de biodiversiteit. Met deze samenwerking worden de komende jaren in Spanje 40.800 bomen geplant op een gebied van 68 hectare.

Artikelen over Faber Halbertsma Group

Meer informatie over
Faber Halbertsma Group

“Hoe duurzamer we werken, hoe winstgevender we zijn”  

Faber Halbertsma Group werd groot als producent van botervaten en maakte de switch naar de productie van pallets. Het transformeerde de afgelopen twintig jaar naar een bedrijf, dat zich volledig toelegt op het circulair maken van het gebruik van pallets. “We verdienen het meest als we zo weinig mogelijk leeg transport hebben.” 

In 1891 begon Hidde Binnert Halbertsma met de productie van houten vaten voor boter. Het bedrijf groeide snel, en breidde uit met de vervaardiging van houten pallets. In 1935 startte Frederik Faber in Assen ook een bedrijf voor houten botervaten. In 1983 werd Halbertsma Pallets door Faber overgenomen, en in 1992 werden de bedrijven geïntegreerd tot de huidige Faber Halbertsma Group.  

“Mijn opa begon in 1935 met een startkapitaal van tweeduizend gulden”, blikt Ingrid Faber, CEO van Faber Halbertsma terug op de bedrijfshistorie. “En in 1969 overtuigde mijn vader mijn opa ervan om over te stappen van botervaten naar pallets. Als familiebedrijf ben je verplicht jezelf opnieuw uit te vinden. Als dat toen niet was gebeurd, hadden we nu niet meer bestaan.” 

Verandering centraal  

Net zoals DSM meerdere transformaties doormaakte - van mijnbouw naar chemie naar materialen en voedingsbedrijf - zo staat ook verandering centraal bij Faber Halbertsma Group. In 1997 zette het familiebedrijf, dat gevestigd is in Eck en Wiel in de Betuwe, een retoursysteem op voor pallets. “Dat was op verzoek van de polymerenindustrie in Europa. En toen we eenmaal inzagen dat het verhuren van pallets een sterk businessmodel was, besloten we om daarmee verder te gaan.” 

“Kort daarna hebben we de palletpool van Philips overgenomen en een jaar later een palletpool in Frankrijk, dat was gericht op de retail. Deze bedrijven hebben we door organische groei steeds groter gemaakt. En de afgelopen acht jaar hebben we onze poolingactiviteiten nog verder uitgebreid door een overname van een open poolsysteem van Europallets in Duitsland, een poolbedrijf in Spanje en een poolsysteem in kratten voor de vleesindustrie.”  

Meer dan één keer gebruikt  

De essentie van het retoursysteem is dat pallets veel vaker dan één keer gebruikt worden. Faber Halbertsma Group heeft een Europees netwerk waarin het pallets levert, deze retour ontvangt, om ze na eventuele reparatie weer in omloop te brengen. Zo ontstaat een circulaire ‘palletpool’, die door een veelheid aan klanten wordt gebruikt. “Toen we hier in 1997 mee begonnen, bestond het begrip circulariteit nog niet eens”, zegt Faber. “Het is achteraf een hele goede zet geweest dat we in pallet pooling zijn gestapt. We hebben ook wel een beetje geluk gehad dat die kans zich aandiende, maar het is onze eigen verdienste dat we er adequaat op gereageerd hebben, en dat we die kans gepakt hebben.”  

Om uit te leggen wat het milieuvoordeel is van het gebruiken van een poolsysteem, schetst Faber een voorbeeld: “naar schatting worden op dit moment in Nederland jaarlijks twintig miljoen nieuwe pallets gebruikt. Als het mogelijk zou zijn om al deze eenmalige pallets te vervangen voor poolpallets, die vier keer per jaar circuleren, dan heb je bij de start van het systeem slechts vijf miljoen pallets nodig. De jaren daarna kun je die pallets steeds opnieuw hergebruiken. Natuurlijk gaan er altijd wel wat pallets kapot, of kunnen we een deel van die pallets niet terughalen omdat ze kwijt raken. Maar stel dit per jaar 5 procent is (van de twintig miljoen bewegingen), dan hoef je na het eerste jaar slechts één miljoen nieuwe pallets aan het systeem toe te voegen. Dat is een stuk minder dan de twintig miljoen uit het oude niet-circulaire systeem.” 

De pooling-activiteiten zijn inmiddels zo groot, dat ze de productie van de pallets zelf volledig gingen overvleugelen. De acht fabrieken die Faber Halbertsma had in onder meer Frankrijk, België en Duitsland zijn de afgelopen periode verkocht. “We hebben focus nodig”, legt Faber uit. “Die focus op productie hadden we minder omdat we met pooling bezig waren. En concurrenten in de poolingsector wilden hun pallets niet meer bij onze productiebedrijven kopen. De twee activiteiten gingen elkaar in de weg zitten, en als je daardoor dingen gaat missen, dan kom je met de familie tot het besluit om de productie af te stoten.”  

Optimalisatie in transport  

Een essentieel onderdeel van de werkwijze van Faber Halbertsma is samenwerking. “Wij zoeken altijd naar optimalisatie in transport. Als wij hout ophalen uit Oost-Europa, dan doen we dat met vrachtwagens, die er met een andere lading naar toe zijn gegaan, en anders leeg zouden terugrijden. En als een klant producten per trein exporteert naar Engeland, dan gebruiken wij de treinen, die anders leeg terug rijden om pallets terug te halen naar Nederland of Frankrijk. We kijken verder dan ons eigen bedrijfsmodel. We optimaliseren de totale keten voor toeleveranciers, klanten en de klanten van onze klanten. We verdienen het meest als we ons netwerk zo optimaal mogelijk inrichten en zo weinig mogelijk transport van lege pallets hebben. Hoe duurzamer we werken, hoe winstgevender we zijn.”  

Is het vanuit duurzaamheidsperspectief niet beter om minder transport te hebben en gaat dat dan ten koste van het gebruik van pallets? “De roep om consuminderen begrijp ik wel. Maar daar zitten wij niet aan de knoppen.” Volgens Faber kan de economie wel veel lokaler worden ingericht. “Ik woon in de Betuwe en kan mij er druk over maken dat er appels uit Chili in onze supermarkt liggen. Waarom haalt mijn supermarkt die niet gewoon bij de appelboer om de hoek? Dat is veel duurzamer. Maar op ons bedrijf hebben dat soort beslissingen niet zoveel effect. In beide situaties moeten producten van A naar B, en voor die beweging zijn pallets nodig.”  

Zorgen om de Europese bossen  

Voor het verder reduceren van de CO2-uitstoot, ziet Faber vooral heil in het planten van veel bomen. “Als we het huidige CO2-probleem willen oplossen, dan moet we een miljard bomen planten met z’n allen. We moeten zoveel mogelijk CO2 in bomen opslaan. De tijd die we daarmee winnen, moeten we gebruiken om duurzamere vormen van energie verder te ontwikkelen en te laten groeien. Als familie hebben we 30.000 bomen laten planten via Land Life Company. Dat heeft niets te maken met het hout dat we nodig hebben voor onze pallets. Hiervoor gebruiken we hout uit duurzaam beheerde bossen. De bomen die wij samen met de Land Life Company planten, zijn niet geschikt voor pallets. De afspraak met de lokale overheden is dat die bomen minstens de komende generaties niet gekapt mogen worden. We doen dat niet om commerciële redenen, maar omdat we intrinsiek gemotiveerd zijn om het te doen.” 

Faber maakt zich ‘vreselijke zorgen’ over de bossen in Europa. Hoewel er in Europa jaarlijks bosareaal bij komt, zijn de droge periodes van de afgelopen jaren funest voor de gezondheid van veel bomen. “Wij halen veel hout uit Duitsland, waar de bastkever voor boomsterfte zorgt. Gezonde bomen zijn nauwelijks vatbaar voor de kever. Maar door de droogte van de afgelopen zomers zijn die bomen verzwakt, en worden ze aangevreten door die kever en sterven ze. Er wordt voorspeld dat vurenhout, dat afkomstig is van de fijnspar, in de komende twee jaar volledig zal uitsterven in Duitsland. Hoe hebben we het zover laten komen? 

Het verbaast Faber dat de urgentie over het verlies van biodiversiteit niet wordt gevoeld. “Stel dat er een komeet op de aarde zou aankoersen. Dan zouden we er alles aan doen om die af te buigen. Maar aan het klimaat en het milieu doen we niks, of te weinig. Veranderingen in het klimaat gaan langzaam en mensen denken dat het z’n vaart niet zal lopen, terwijl dit op termijn net zo bedreigend is. We moeten de CO2-uitstoot terugdringen en de bossen redden.”   

Betere communicatie naar de burger  

Wat Faber zelf als consument ervaart, is dat het lastig is om groen en grijs van elkaar te onderscheiden. “Ik rijd elektrisch. Je hoort weleens dat die accu meer milieu-impact heeft dan rijden op benzine. Dan weet ik het ook even niet meer. Wellicht dat consumenten eerder kiezen voor appels uit de Betuwe als ze zouden zien wat de appels uit Chili aan milieu-impact veroorzaken. Misschien moeten we dat beter zichtbaar maken. Er zijn wel allerlei keurmerken, maar als consument weet ik eerlijk gezegd niet meer welk keurmerk onafhankelijk is en welk gesponsord. Consumenten vertrouwen die keurmerken niet en laten zich er niet door leiden. We hebben betere communicatie naar de burger nodig over wat duurzaam is en wat niet. Duurzaamheid is niet onderhandelbaar.” 

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu