Bedrijven

Vind een bedrijf

256 Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & StrategieCorbion

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Corbion's ingrediënten vind je terug in een breed scala van toepassingen, van voeding en schoonmaakmiddelen tot medische implantaten en bioplastics. Corbion ontwikkelt duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in bij het bedrijf.

Visie ‘Preserve what matters’. Met dat credo wil Corbion de toekomst veilig stellen, voor alle volgende generaties. Dit betekent onder andere het efficiënt gebruik van grondstoffen om verspilling tot een minimum te beperken. Verder zet het bedrijf in op verantwoorde inkoop en bedrijfsvoering, maar bovenal op duurzame ingrediëntenoplossingen. Deze stellen de klanten van Corbion (en uiteindelijk ook consumenten) in staat hun ecologische voetafdruk te verkleinen en de overgang naar een meer circulaire economie te ondersteunen. Strategie Corbion heeft zijn strategie in lijn gebracht met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het bedrijf heeft SDG2 (einde aan honger), SDG3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG12 (duurzame consumptie en productie) gekozen als diegene waar ze de grootste positieve impact kunnen maken. Zo produceert het biotechconcern ingrediënten die de houdbaarheid van voedsel verlengen en zet het in op biobased chemicaliën en materialen als vervanging voor fossiele grondstoffen. Uitvoering Eind 2020 maakte Corbion bekend samen met olie- en gasbedrijf Total een tweede bioplasticfabriek te gaan bouwen in Frankrijk. Voor de fabriek wordt melkzuur als grondstof gebruikt. Van dat melkzuur wordt vervolgens bioplastic (PLA) gemaakt dat biologisch afbreekbaar is. Daarnaast is het bedrijf ook actief in de algenindustrie. Het biotechconcern ontwikkelt algen als plantaardig alternatief voor dierlijke visvoeding. Corbion is constant opzoek naar nieuwe ideeën en ingrediëntoplossingen. Het opereert in een ecosysteem van open innovatie waarin haar medewerkers contact leggen met universiteiten en jonge ondernemers. Want alleen met gebundelde kennis en kracht worden de uitdagingen van morgen opgelost.

Visie & StrategieGroenLeven

GroenLeven ontwikkelt en realiseert grootschalige zonne-energie in Nederland. Om zo efficiënt mogelijk met de schaarse ruimte om te gaan, specialiseert GroenLeven zich in ‘dubbelfuncties’. Zoals drijvende zonnepanelen of zonnepanelen boven zacht fruit, waardoor energie wordt opgewekt en tegelijkertijd kwetsbare frambozen worden beschermd tegen te uitbundig zonlicht. Roland Pechtold is algemeen directeur van GroenLeven. In 2018 was de omzet 70 miljoen euro, het hoofdkantoor zit in Leeuwarden.

“In 2025 is het mogelijk om subsidievrij zonneparken aan te leggen”  GroenLeven ontwikkelt en realiseert grootschalige zonne-energie in Nederland. Om zo efficiënt mogelijk met de schaarse ruimte om te gaan, specialiseert GroenLeven zich in ‘dubbelfuncties’. Zoals drijvende zonnepanelen of zonnepanelen boven zacht fruit, waardoor energie wordt opgewekt en tegelijkertijd kwetsbare frambozen worden beschermd tegen te uitbundig zonlicht.   “Onze missie is de wereld voorzien van schone energie”, zegt algemeen directeur Roland Pechtold van GroenLeven. Pechtold wordt naar eigen zeggen gedreven door oprechte zorgen over klimaatverandering. “We willen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. Dat kunnen we alleen samen. Dus we werken intensief aan de energietransitie met omwonenden, bedrijven, corporaties zoals FrieslandCampina en Agrifirm, overheden, het onderwijs en netbeheerders.”  Dubbelfuncties   GroenLeven heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van installaties voor zonne-energie op locaties, die al een andere functie hebben. “Nederland is een klein land, de ruimte is schaars. Daarom zoeken wij graag dubbelfuncties op. Denk aan zonneparken op grote daken, water, industrieterreinen, vuilstorten, parkeerplaatsen en boven zacht fruit zoals frambozen,” zegt Pechtold. “Én we gaan geen uitdaging uit de weg: zo hebben we ook een zonnepark gerealiseerd tussen de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde, terwijl de luchthaven gewoon actief was.”  In 2019 leverde het bedrijf zelfs een bijdrage van 1 procent aan de totale uitdaging van het Nationale Klimaatakkoord. Belangrijke onderdelen van dat klimaatakkoord zijn voor zonne-energie onder andere de zonneladder, in welke volgorde zonne-energie moet worden toegepast, en lokale participatie. “Wij vonden het bij de aanleg van een zonnepark altijd al belangrijk om de omgeving goed mee te nemen en te laten participeren. Je ziet dit dus overal terug bij onze bestaande projecten, zoals ons zonnepark in Emmen en het grootste drijvende zonnepark buiten Azië dat we hebben gerealiseerd op een zandwinplas in Zwolle. Deze zijn bijna volledig in lokaal eigendom. Dé verwezenlijking van het klimaatakkoord.” GroenLeven installeerde al meer dan 230.000 zonnepanelen op het water.  Nederland is een klein land, “Singapore at the North Sea”, dus ruimtelijke ordening is vaak een heet hangijzer. Er heerst dan ook een discussie over het gebruik van landbouwgrond voor de opwekking van duurzame energie. Hoewel GroenLeven met de dubbelfunctie-strategie constructief in het debat zit, wijst Pechtold erop dat, op basis van een studie van TNO en de Universiteit Utrecht, in 2030 slechts 0,2 procent van de landbouwgrond nodig is voor energieopwekking om de doelstellingen te halen. “We moeten zorgvuldig omgaan met vruchtbare landbouwgrond, maar ook in landbouwgrond zitten gradaties.”   Waar Pechtold kansen ziet, naast zonnepanelen boven zacht fruit, is de grond in de veengebieden. Dankzij het zakkende waterpeil en de oxiderende grond stoten die steeds meer CO2 uit; bovendien kampen boeren er met mislukte oogsten. “Als wij daar zonnepanelen mogen neerleggen, kunnen we de waterdaling tegengaan, de natuur een kans geven en tegelijkertijd energie opwekken. Tegen dit soort gebieden kan de landbouwsector geen nee zeggen.”  Samenwerken met netbeheerders  Naast efficiënt ruimtegebruik is samenwerking met de netbeheerders van cruciaal belang voor GroenLeven. Volgens de letter van de wet zijn de netwerkbedrijven verplicht om ieder nieuw zonnepark aan te sluiten op de infrastructuur, zodat de duurzaam opgewekte stroom de gebruiker kan bereiken. Maar de netwerkbedrijven hebben grote moeite om het tempo van de energietransitie bij te houden, omdat wind- en zonneparken vaak een verzwaring van de netwerken vereisen. “Samen met netbeheerders kijken we hoe we de transitie het beste kunnen realiseren”, zegt Pechtold. “We hebben het recht op een aansluiting, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Formeel sturen we weleens boze brieven naar elkaar, maar informeel werken we samen hard aan innovatieve oplossingen.”   Samen met Alliander realiseert GroenLeven een proefproject waarbij een elektrolyser waterstof produceert van zonne-energie. Daarmee wordt het net ontzien. Met netwerkbedrijf Enexis koos GroenLeven voor een andere oplossing om het netwerk te ontzien op piekmomenten: ‘peak shaving’. “Dan knijpen we de energieopwekking zodanig af dat het netwerk het precies aan kan”, legt Pechtold uit. “Op dat moment verlies je even productie, maar het voordeel is dat het zonnepark wel gebouwd en aangesloten kan worden.” Het energieverlies is beperkt, ongeveer 2 tot 5 procent van de opgewekte stroom kan niet worden afgevoerd.   Aanpassen van de beleidskaders  Het belangrijkste is volgens Pechtold dat beleidskaders aangepast moeten worden om de energietransitie te faciliteren. Soms lijkt het namelijk of er een rem zit op de energietransitie. Dat zie je terug in vele vergunningstrajecten. “Dat kan écht niet meer”, alarmeert de GroenLeven-directeur. Wat is er volgens Pechtold dan nodig? “We moeten positief blijven denken en kritisch naar onszelf kijken”, oppert hij. “Want er is veel om wél trots op te zijn. Dankzij het klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën (RES) is er nu veel meer landelijke regie, die we met lokale autonomie aan het invullen zijn.”   Een ander positief voorbeeld ziet Pechtold in de manier waarop de samenspraak plaatsvindt tussen overheid, netwerkbedrijven en de bedrijven voor hernieuwbare energie. “Die drie partijen hebben elkaar echt gevonden”, merkt hij op. “De techniek is de afgelopen tijd enorm veranderd. De regels zijn nog gebaseerd op oude systemen. Met elkaar proberen we nu de regelgeving aan te passen.”   Maatschappelijk draagvlak essentieel   Maatschappelijk draagvlak is belangrijk voor energieprojecten. Dat wordt benadrukt in het klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën. “Het is belangrijk samen met de omgeving zonne-energie te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de omgeving kan profiteren, in welke vorm dan ook. Maar bovenal gaat het om goede communicatie en échte inspraak in de plannen. Soms maken we aan de hand daarvan een park kleiner, veranderen we de indeling of passen we de landschappelijke inpassing aan. Wij vinden de panelen mooi, maar voor omwonenden helpt het vaak als we de zonnepanelen juist aan het blikveld kunnen onttrekken.”   Lokale participatie gaat volgens Pechtold verder: “Bij elk van onze projecten kijken we hoe we lokale bedrijven kunnen aanhaken bij de ontwikkeling van het zonnepark. Zo gaat zo’n bron van groene energie echt leven in de regio. Wat ik bij ons zonnepark in Emmen erg mooi vind, is dat daar een educatiecentrum komt. Lokaal onderwijs en het lokale bedrijfsleven kunnen daar werken aan innovaties, onder andere op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie, warmtetechnieken en het gebruik van biobased materialen. Werken aan het nu en aan de toekomst van de energietransitie.”  Subsidievrij   Waar nu nog subsidies nodig zijn om zonnestroom tegen concurrerende prijzen op de markt te krijgen, is het doel van GroenLeven om zo snel mogelijk subsidievrij te zijn. Pechtold: “De vraag naar schone energie blijft stijgen en daarmee ook de prijs van GvO’s (Garanties van Oorsprong). Steeds meer consumenten en bedrijven kiezen bewust voor hernieuwbare energie. Ik verwacht dat de businesscase van grootschalige zonne-energie binnen vijf jaar zo sterk is, dat we geen subsidies meer nodig hebben.” 

MHC Mobility

MHC Mobility is een mobiliteitsbedrijf. Het bedrijf is voortgekomen uit een fusie van Noordlease en Leasevisie. Maar het bedrijf is inmiddels meer dan een leasemaatschappij. Sinds de aankoop van een 49-procent belang in Mobility Mixx, dat ‘mobility as a service’ levert, ontwikkelt MHC Mobility zich tot een breed mobiliteitsbedrijf. Het heeft in Nederland drie vestigingen, in Rotterdam, Heerhugowaard en Groningen. Er werken ruim 70 mensen. MHC Mobility is een dochter van het Japanse Mitsubishi HC Capital.

The Farm Kitchen

The Farm Kitchen bouwt circulaire keukens op plekken waar veel mensen eten. Het is wereldwijd het eerste bedrijfscateringconcept dat zich richt op duurzame, gezonde en lokale producten. Chefkok Jonathan Karpathios en ondernemer Xander Meijer noemen hun bedrijf een ‘holistische voedselbeweging’, met een missie om mensen weer in verbinding te brengen met de aarde. Naast in-house bedrijfscatering heeft het bedrijf een restaurant in Hoofddorp.

Wolkat

Wolkat werkt al vier generaties aan het optimaliseren van waarde in elke stap van de textielketen, van hergebruik als kledingstuk tot grondstof voor een nieuw product voor de mode-, auto- of meubelindustrie. Het textiel wordt door Wolkat ingezameld, gesorteerd, gerecycled en opnieuw geproduceerd tot een nieuw product.

Red je Pakketje

Red je Pakketje is een Nederlandse bezorgdienst die is gespecialiseerd in same day deliveries. Red je Pakketje wil landelijk dekkend en zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom heeft het bedrijf de ambitie om eind 2021 al in driekwart van Nederland volledig CO2-vrij te bezorgen. Dat doen ze door gebruik te maken van elektrische voertuigen.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy investeert in start-ups die innovatieve technologieën ontwikkelen om de energietransitie te versnellen. Het bedrijf helpt hen met het doorontwikkelen van hun technologie tot een verkoopbaar product. Volgens EIT InnoEnergy is de impact op de energietransitie het grootst wanneer de industrie, onderzoek en onderwijs hun krachten bundelen. EIT InnoEnergy wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

ScaleUpNation

Slechts 0,4 procent van alle start-ups groeit uit tot scale-up. ScaleUpNation wil dat percentage omhoog krijgen en helpt start-ups met een maatschappelijke missie de volgende fase te bereiken. Het bedrijf ziet maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei als ultieme kans voor ondernemers om nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

FMO

FMO is een Nederlandse ontwikkelingsbank. De organisatie investeert in bedrijven, projecten en instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën, die bijdragen aan een welvarende wereld binnen de grenzen van de planeet. Leidend zijn de Sustainable Development Goals. FMO stelt dat duurzame en sociale ontwikkeling en financieel rendement hand in hand gaan. De organisatie werd in 1970 opgericht en is een publiek-private samenwerking. 51 procent van de aandelen is in handen van de Nederlandse staat en de overige 49 procent is in bezit van banken en vakbonden.

ZO

Als het aan ZO ligt, wordt schoonmaken een stuk hygiënischer, goedkoper en duurzamer. Het bedrijf ontwikkelt schoonmaakproducten die duurzaam zijn van productie tot gebruik. Dat betekent dat ze alleen natuurlijke, plantaardige grondstoffen bevatten en niet op dieren getest zijn. Bovendien zijn de verpakkingen herbruikbaar en volledig recyclebaar.

FUMI Ingredients

FUMI Ingredients is een startup gericht op de ontwikkeling van alternatieve eiwitten. Het bedrijf – een samentrekking van ‘fuctional’ en ‘micro-organisms’ – heeft een voedseltechnologie ontwikkelt die met behulp van micro-organismen eiwitvervangers maakt. Het hoofdbestandseel voor dit proces is gist – dat als afvalstroom van bierbrouwerijen bij FUMI terecht komt. De startup won de afgelopen jaren al verschillende prijzen voor voedselinnovatie, zoals de Rabobank Sustainable Innovation Award en de EIT Food Innovation Prize. Het bedrijf werd in 2019 opgericht door Corjan van den Berg en Edgar Suarez Garcia, die elkaar ontmoetten als onderzoekers aan de universiteit van Wageningen.

Schouten Europe

Schouten Europe is een familiebedrijf dat zijn oorsprong kent in 1893. Klaas Schouten begon als bakker en verkocht naast brood, ook veevoer. Vanaf 1930 richtte het bedrijf zich volledig op grondstoffen voor veevoeders, waarna het in 1990 een ommezwaai maakte door te focussen op de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Daarmee was het een van de eerste bedrijven die inzag dat het veel efficiënter en duurzamer is wanneer plantaardige grondstoffen direct worden omgezet in voeding voor de mens. De huidige CEO is Henk Schouten, bijgestaan door zijn kinderen Niek-Jan, Peter, Rhodé en Wouter en een team van ruim vijftig medewerkers.

Hutten

Hutten is een cateraar met contracten gebaseerd op de echte prijs van voeding. Die gaat uit van de kostprijs inclusief de prijs van negatieve externe gevolgen van productie zoals bodemuitputting, biodiversiteitsverlies en luchtvervuiling. Deze methode geeft het bedrijf een financiële prikkel om negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden, bijvoorbeeld door lokaal, biologisch of zoveel mogelijk vegetarisch te leveren. Drees Peter van den Bosch is de huidige directeur van Hutten. Het bedrijf heeft ongeveer 600 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Veghel.

Campspace

Campspace is een platform waarop reizigers bijzondere kampeer- of overnachtingsplekken kunnen vinden die particulieren of kleine campings aanbieden. Het doel is om voor iedere reiziger binnen 30 minuten een kampeerplek aan te bieden en hen op die manier te stimuleren vaker de natuur in te trekken. Campspace biedt kampeerplekken over hele wereld aan, maar het gros van de reizigers bevindt zich in de Benelux en Duitsland. Er werken ongeveer vijftien mensen bij Campspace. Hugo van Donselaar is sinds 2016 CEO van Campspace. Op dit moment maakt het bedrijf nog geen winst.

Low Carbon Travels

Manuela Talana richtte in 2018 Low Carbon Travels op. Low Carbon Travels biedt CO2-neutrale luxe reispakketten aan voor reizen naar Italië en Ibiza. Het bedrijf regelt een internationale treinreis (eventueel plus ferry) of ,indien de klant minder tijd heeft, een retourvlucht inclusief CO2-compensatie, huur van een elektrische auto, verblijf in duurzame accommodaties en duurzaam ingestoken excursies en activiteiten. Een voorbeeld van zo’n excursie is een paardrijden over het terrein van wijnmakerij Sant’Anastasia, dat biodynamische wijnen produceert.

Conscious Hotels

Conscious Hotels is een hotelketen met duurzaamheid als belangrijke pijler. De keten omschrijft zichzelf als eco-sexy, omdat het duurzaamheid aantrekkelijk wil maken en mensen wil verleiden om mee te helpen een betere planeet achter te laten voor toekomstige generaties. Daarom presenteert Conscious Hotels duurzaamheid op een hippe, humoristische en luchtige manier. Verleiden en verbinden, daar draait het om. Inmiddels zijn er vier hotelvestigingen, twee restaurants en twee koffiebars die onder het concept vallen. Er werken ongeveer honderd mensen bij Conscious Hotels. Marco Lemmers is de CEO.

De Krat

De Krat levert wekelijks een maaltijdbox, of eigenlijk een krat, met verse producten rechtstreeks van de boer. Het bedrijf werd in 2010 opgericht door Eefje Brugman, die zelf lokale producten bij klanten thuis bracht. Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten kratten met bijgevoegde recepten waar je in de keuken mee aan de slag kunt.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu