Port of rotterdam

Change

Port of Rotterdam

Met een totale goederenoverslag van bijna 470 miljoen ton in 2019 is de haven van Rotterdam het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals Port of Rotterdam ook bekend staat, verhuurt en beheert het bedrijfsterrein en is verantwoordelijk voor het verloop van het scheepvaartverkeer. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 70.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen. Op het moment is Allard Castelein de president-directeur van het havenbedrijf.

In drie stappen naar klimaatneutraal

Port of Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. In 2050 wil de haven volledig emissievrij zijn. Verder heeft het bedrijf drie specifieke stappen voor ogen die het moet helpen naar een CO2-neutraal industriegebied. Ten eerste worden er efficientie-maatregelen genomen zoals het gebruik van restwarmte voor gebouwen en kassen. Ook wordt in deze stap CO2 afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. De tweede stap staat in het teken van de transitie van olie en gas naar elektriciteit en (groene waterstof). In de derde stap is er veel aandacht voor de overgang naar een circulaire economie. Hier ligt ook veel potentie voor de uitgebreide verbindingen met het achterland. Het havenbedrijf wil bestaande industrie ondersteunen in de transitie van fossiel naar biobased en circulair, en tegelijkertijd nieuwe industrie aantrekken.

Artikelen over Port of Rotterdam

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu