Change Industrie

Port of Rotterdam

Met een totale goederenoverslag van bijna 470 miljoen ton in 2019 is de haven van Rotterdam het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals Port of Rotterdam ook bekend staat, verhuurt en beheert het bedrijfsterrein en is verantwoordelijk voor het verloop van het scheepvaartverkeer. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 70.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen. Op het moment is Allard Castelein de president-directeur van het havenbedrijf.


In drie stappen naar klimaatneutraal 

Port of Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. In 2050 wil de haven volledig emissievrij zijn. Verder heeft het bedrijf drie specifieke stappen voor ogen die het moet helpen naar een CO2-neutraal industriegebied. Ten eerste worden er efficientie-maatregelen genomen zoals het gebruik van restwarmte voor gebouwen en kassen. Ook wordt in deze stap CO2 afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. De tweede stap staat in het teken van de transitie van olie en gas naar elektriciteit en (groene waterstof). In de derde stap is er veel aandacht voor de overgang naar een circulaire economie. Hier ligt ook veel potentie voor de uitgebreide verbindingen met het achterland. Het havenbedrijf wil bestaande industrie ondersteunen in de transitie van fossiel naar biobased en circulair, en tegelijkertijd nieuwe industrie aantrekken.

Artikelen over Port of Rotterdam

Waarom de Haven van Rotterdam een circulaire hub wordt

Change Transport en mobiliteit

Waarom de Haven van Rotterdam een circulaire hub wordt

Het rapport, genaamd ‘Rotterdam towards a circular port: a deep dive into Waste-to-Value opportunities’, werd deze week gepubliceerd en biedt een inkijkje in de economische en maatschappelijke kansen die de circulaire economie biedt in het havengebied.   Download het volledige rapport hier. De Haven van Rotterdam als circulaire hub  Uit het rapport blijkt dat de Haven van Rotterdam zich uitstekend leent voor initiatieven op het gebied van circulaire economie. De industriespelers in het gebied zijn namelijk grootverbruikers van grondstoffen en produceren een breed scala aan afvalstromen. In het rapport worden deze afvalstromen in kaart gebracht. Daarnaast worden de circulaire ontwikkelingen die nu al gaande zijn in het havengebied uiteen gezet.  Het rapport werpt daarnaast een blik op de mogelijkheden voor nieuwe circulaire initiatieven in de Haven van Rotterdam. Een aanzienlijk deel van het geproduceerde afval wordt momenteel namelijk nog verbrand of gestort.   Lees ook: Port of Amsterdam als circulaire hotspot: hoe een haven de circulaire economie versnelt Innovatie, recycling en samenwerking  Om de circulaire economie in het havengebied te versterken, zet Havenbedrijf Rotterdam in op drie belangrijke pijlers. Ten eerste stimuleert het bedrijf innovatie, door nieuwe activiteiten op het gebied van circulariteit naar het havengebied te trekken en start-ups te helpen met hun opschalingstraject.  Ten tweede wordt er steeds meer ingezet op sortering en recycling van afvalstromen. Het havengebied leent zich daar uitstekend voor, stelt het havenbedrijf, omdat alle schakels in de keten er aanwezig zijn. Van producten en transporteurs tot recyclers en afnemers van secundaire grondstoffen.  Ten derde stimuleert het havenbedrijf industriële symbiose, ofwel intensievere samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten.  Havenbedrijf Rotterdam wil de Rotterdamse haven in overeenstemming brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De circulaire economie is daar een belangrijk onderdeel van, maar er worden ook andere duurzame stappen gezet. Lees bijvoorbeeld ook:  Plannen voor 45.000 ton waterstof in Rotterdamse haven  Rotterdam ontwikkelt drijvend zonnepark in haven Rotterdam maakt miljoenen vrij voor duurzame zeevaart  

Leestijd 2 minuten

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu