Bedrijven

Vind een bedrijf

256 Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & StrategieAchmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten.

Een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving Achmea is met haar merken in verschillende markten actief. Vanuit de domeinen schade, inkomen, pensioenen en zorg kijkt Achmea naar de toekomst. Achmea werkt samen met klanten, partners en medewerkers aan de oplossingen voor morgen - of het nu gaat om goede zorg dichterbij voor iedereen, onbezorgd ondernemen, financiële oplossingen voor nu en later, duurzaam wonen of duurzame en veilige mobiliteit. Achmea wil duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving een integraal onderdeel maken van wat het bedrijf is en doet. Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer en droger en als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben. Klimaatactie Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, maakt klimaatactie (SDG 13) onderdeel uit van de Achmea-strategie. Ook ondertekende Achmea het klimaatakkoord. Achmea werkt op verschillende manieren aan de invulling daarvan. Daarbij kijkt de verzekeraar bijvoorbeeld naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijkt Achmea wat ze als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier draagt de verzekeraar aan bij via duurzame oplossingen die ze voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van wonen, mobiliteit en werken. Daarnaast kijkt Achmea onder de noemer klimaatadaptatie naar wat ze kan doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard, zet Achmea ook in op het terugdringen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluiten bij de missie. Ook op het gebied van wonen heeft Achmea doelen gesteld. Zo moeten alle gebouwen in Achmea’s beleggingsportefeuille in 2021 een groen energielabel hebben (A, B of C). Daarnaast wil Achmea in de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Met Groene Daken van Interpolis levert Achmea een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Centraal Beheer helpt met verschillende proposities zowel particuliere als zakelijke klanten om duurzamer te leven en te werken. Daarnaast helpt Achmea (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en creëert zij bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor. De markt Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Visie & StrategieBNP Paribas

BNP Paribas (Groep) is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in ruim zeventig landen. Er werken meer dan 200.000 mensen, waarvan meer dan 154.000 in Europa. In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekeren, autolease en beleggen.

Bank voor een wereld in verandering BNP Paribas heeft als motto: de bank voor een wereld in verandering. De bank ziet zichzelf als ‘loodgieter van de financiële wereld’. BNP Paribas is geen consumentenbank in Nederland, maar zakelijke klanten kunnen voor al hun financiële zaken bij de bank terecht. Naast de financieel-economische bedrijfsactiviteiten, wil BNP Paribas op drie maatschappelijke thema’s het verschil maken. Namelijk: werkgeversverantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ecologische verantwoordelijkheid. Onder de eerste noemer vallen een eerlijke en loyale behandeling van de ruim 200.000 medewerkers van het bedrijf en een serieuze dialoog met de vakbondsvertegenwoordigers. Als onderdeel van het tweede thema wil BNP Paribas sociale uitsluiting bestrijden en onderwijs en cultuur bevorderen. Onder andere door middel van initiatieven en projecten over speciale bijstand voor kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkrediet, steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen. Onder het derde thema valt het beleid dat BNP Paribas doorvoert om de effecten die zij wereldwijd op het milieu heeft te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het recent gepresenteerde beleid dat bedrijven die rundvlees of sojabonen produceren of kopen uit de Amazone en de Cerrado-regio verplicht om een strategie te presenteren die ontbossing naar nul terugbrengt in 2025. BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Als vermogensbeheerder biedt BNP Paribas Asset Management beleggingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Eind 2020 kwam het beheerd vermogen van BNP Paribas Asset Management uit op 483 miljard euro. Markt BNP Paribas behoort tot de grootste banken ter wereld. Wat dat betreft zal het zichzelf eerder vergelijken met een partij als HSBC dan met ASN Bank. Ook op het gebied van vermogensbeheer draait BNP Paribas mee in de hoogste regionen en zoekt het de samenwerking met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld binnen het initiatief Climate Action 100+. Een investeerderscollectief dat de honderd grootste CO2-uitstoters een duurzame kant op wil sturen. Op het gebied van vermogensbeheer zit BNP Paribas op dezelfde lijn als Robeco, NNIP en Aegon. Deze partijen positioneren zichzelf sterk op duurzaamheid. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in op vergroening. Daarin vormt BNP Paribas geen uitzondering. Zo werken financiële instellingen in samenwerking aan meetmethoden om hun impact te meten. Voorbeelden daarvan zijn het Platform Carbon Accounting Financials en het Partnership Biodiversity Accounting Financials. Ook lanceren banken nieuwe producten en verdienmodellen. Zo stapte Rabobank in carbon banking: het kopen en verkopen van CO2-certificaten. En in 2018 ontving ABN AMRO in Davos een Investor Award vanwege de heldere focus van de bank op het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve technologie. 

Tony's Chocolonely

Tony's Chocolonely probeert al sinds 2005 slaafvrije chocola te produceren. Het bedrijf, met een omzet van bijna 70 miljoen, wist de afgelopen 15 jaar een steeds groter marktaandeel te veroveren. Met nieuwe, opvallende smaken leerden steeds meer mensen de chocola kennen. In 2018 had Tony's een marktaandeel van 19 procent, waarmee het martkaandeel groter is dan dat van Mars, Verkade en Nestlé. Van een wild idee naar een speler van formaat in de cacaoindustrie - met een lovenswaardig streven als kernboodschap. Dat is Tony's.

Urgenda

Urgenda is een stichting die Nederland in een rap tempo duurzaam wil maken, in samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Het kernteam van de stichting bestaat uit vijftien personen. Het hoofdkantoor zit in Amsterdam.

Vandebron

Energieleverancier Vandebron levert duurzame energie, opgewekt op Nederlandse bodem. Vandebron is in 2013 opgericht door Remco Wilcke, Matthijs Guichelaar en Aart van Veller. De energielevering begon in april 2014. Begin 2019 leverde Vandebron namens particuliere producenten energie aan circa 200.000 huishoudens. In november 2019 werd Vandebron overgenomen door Essent, onderdeel van E.ON. Er werken 150 mensen bij Vandebron.

Croonwolter&dros

Croonwolter&dros is gespecialiseerd in elektrotechniek, werktuigbouw, automatisering en informatisering en is actief in de markten utiliteit, industrie en infra. Er werken ruim 3.000 mensen. Het bedrijf wil zijn engineers en technologische vaardigheden inzetten om klanten duurzaam beter te laten presteren. Croonwolter&dros heeft een paar mooie projecten op zijn naam staan, zoals een energieneutrale tunnel en modulaire hoogspanningsstations.

Goodwell Investments

Goodwell Investments werd in 2004 opgericht door Wim van de Beek. Het begon in 2007 met een eerste fonds in India. In 2011 verlegde de investeerder de focus naar Afrikaanse landen. Goodwell Investments investeert in inclusive growth. Het gaat om bedrijven in opkomende markten die naast financieel rendement ook sociaal of milieurendement opleveren. In 2008 had het met vier deelfondsen voor 150 miljoen euro investeringen in portefeuille. Goodwell Investments richt zich op Nederlandse en Belgische investeerders.

Lely

Lely is een Nederlands familiebedrijf dat geautomatiseerde systemen levert aan de melkveehouderij op het gebied van melken, voeren, diergezondheid, huisvesting en bedrijfsmanagement. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 600 miljoen euro, 1.600 medewerkers en is actief in meer dan 45 landen. De melk-, mest- en voerrobots, en ook de verzorgingsapparaten die de gezondheid van koeien waarborgen, stellen melkveehouders in staat om flexibeler en efficiënter te werken. Ze bevorderen daarnaast het welzijn van zowel de melkveehouder als hun koeien.

Ibis Power

Ibis Power omschrijft zichzelf als instituut voor milieu en duurzame energiebronnen. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven en probeert de ontwikkelde technologieën Europees uit te rollen. In 2015 werd het bedrijf opgericht en er zijn inmiddels elf mensen werkzaam.

Corbion

Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen gewonnen ingrediënten. Corbion's ingrediënten vind je terug in een breed scala van toepassingen, van voeding en schoonmaakmiddelen tot medische implantaten en bioplastics. Corbion ontwikkelt duurzame ingrediëntoplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen nu én voor toekomstige generaties. Duurzaamheid neemt een centrale plaats in bij het bedrijf.

Dopper

Dopper is het bedrijf achter de gekleurde waterflessen waarvan de dop ook gebruikt kan worden als beker. Merijn Everaarts richtte het bedrijf in 2009 op. In tien jaar tijd verkocht het bedrijf zo'n tien miljoen Doppers in meer dan honderd landen.

Priva

Priva is een technologiebedrijf dat hardware, software en datadiensten ontwikkelt op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing en optimaal hergebruik van water. Met bijna vijfhonderd collega's, zestien lokale kantoren en meer dan 450 internationale installatiepartners, levert Priva duurzame oplossingen en diensten in meer dan honderd landen. Het hoofdkantoor van Priva zit in De Lier.

Sungevity

Als zonnepanelenbedrijf wil Sungevity op alle geschikte daken groene energie opwekken met zonnepanelen. Op 20.000 daken is dat al gelukt. Roebyem Anders richtte Sungevity in 2012 op met het idee dat als zonne-energie simpel, goedkoop en betrouwbaar was, iedereen zou overstappen. Er werken inmiddels bijna 200 mensen bij Sungevity. Sungevity is onderdeel van ENGIE.

GroenLeven

GroenLeven ontwikkelt en realiseert grootschalige zonne-energie in Nederland. Om zo efficiënt mogelijk met de schaarse ruimte om te gaan, specialiseert GroenLeven zich in ‘dubbelfuncties’. Zoals drijvende zonnepanelen of zonnepanelen boven zacht fruit, waardoor energie wordt opgewekt en tegelijkertijd kwetsbare frambozen worden beschermd tegen te uitbundig zonlicht. Roland Pechtold is algemeen directeur van GroenLeven. In 2018 was de omzet 70 miljoen euro, het hoofdkantoor zit in Leeuwarden.

Remeha

Rehema levert oplossingen voor verwarming en warm water. Het bedrijf is vooral bekend van de CV-ketels, maar levert ook andere producten zoals warmtepompen, hybride apparaten en zonlichtsystemen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Apeldoorn, maar opereert internationaal. Het heeft ruim 500 medewerkers. Remeha is onderdeel van BDR Thermea Group, in Europa het op twee na grootste bedrijf op het gebied van verwarming en warm water. Remeha wil een centrale rol spelen in de warmtetransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Arcadis

Arcadis is een advies- en ingenieursorganisatie. Het merendeel van de opdrachtgevers, zo'n 70 procent, zijn overheden. Arcadis wil niet alleen in de eigen onderneming duurzaamheid op orde hebben, maar ook de branche in beweging brengen. Kortom, het bedrijf wil 'industry game changer' worden. Internationaal werken er 28.000 mensen bij Arcadis, verspreid over zeventig landen. In 1888 werd Arcadis opgericht als de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij.

Faber Halbertsma Group

De Faber Halbertsma Group is een familiebedrijf met een portfolio van duurzame pallet- en poolingdiensten en producten. Onder leiding van de huidige CEO Ingrid Faber is het in 1997 geïntroduceerde circulaire systeem – waarbij het bedrijf eigenaar is van de pallets die het levert – sinds 2016 uitgegroeid tot kernactiviteit. Het bedrijf zamelt de pallets na transport weer in, sorteert ze, en voert reparaties uit waar nodig voor hergebruik. Inmiddels is het bedrijf goed voor 500 FTE en een omzet van 330 miljoen euro.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu