Bedrijven dringen aan op verplicht nascheiden restafval, PreZero pleit voor eigen invulling

Het nascheiden van huisafval moet verplicht worden voor lidstaten van de Europese Unie. Daarvoor pleit een groep van negentien bedrijven en organisaties, waaronder een frisdrankvereniging, verschillende verpakkingsbedrijven en milieu-ngo’s. Volgens hen is dat de enige manier om de recyclingdoelen van de EU te halen. Maar is verplicht nascheiden voor Nederland wel een goed idee?

Getty Images 1461678290
Volgens het bondgenootschap zouden de recyclingdoelen van de EU in gevaar zijn als er niet verplicht wordt nagescheiden. | Credit: Getty Images

De groep van negentien bedrijven en organisaties verwoordde zijn standpunt in een brief gericht aan de milieucommissie van het Europees Parlement. Ondertekenaars van de brief waren onder meer de frisdrankvereniging Unesda, Metal Packaging Europe, Flexible Packaging Europe en European Plastics Converters. Ze stellen dat EU-lidstaten verplicht moeten worden om het restafval van inwoners na te scheiden.

Waste Framework Directive

Vorig jaar stelde de Europese Commissie voor om de Waste Framework Directive (een basiswetgeving voor het omgaan met afval en recycling) aan te passen zodat lidstaten verplicht worden om textiel in te zamelen met het oog op hergebruik. Het Europees Parlement wil deze wijziging amenderen met extra regels. De negentien bedrijven en organisaties die de brief stuurden, zien aan die regels graag een verplicht scheidingssysteem voor huiselijk restafval worden toegevoegd. In hun ogen belandt er nog teveel recyclebaar materiaal in restafval, zelfs in situaties waarbij bijvoorbeeld plastic en papier gescheiden worden opgehaald.

In de brief staat dat de scheidings- en recyclingdoelen van de EU in gevaar zijn als er niet verplicht wordt nagescheiden. Volgens Anthonita van Egmond van afvalverwerker PreZero haalt Nederland die doelen op dit moment wel. "Wij halen de Europese doelstellingen al met de manieren waarop we nu afval scheiden. We doen namelijk al veel aan bronscheiding (vooraf inzamelen van verschillende soorten afval, red.) en ons recyclepercentage is goed. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ten opzichte van andere landen in Europa zijn we goed bezig."

Vervuild plastic

Verplichte nascheiding vindt PreZero geen goed idee. “Het is een erg vergaand middel. Een doel stellen vanuit de EU is prima, maar je moet de middelen daartoe vrij laten voor elk land om zelf te bepalen. Het verschilt namelijk per land wat wel en niet werkt. Nascheiding is vooral geschikt om plastic uit restafval te filteren.”

Meer uniformiteit

Volgens Van Egmond maakt bronscheiding consumenten bovendien bewuster van wat ze kopen en weggooien. “Als je alleen maar zou nascheiden, verlies je dat bewustzijn bij de consument. Wel zou Nederland baat hebben bij meer uniformiteit in de inzamelmethoden, en ook bij meer voorlichting over afvalscheiding.” Daarnaast blijkt het in de praktijk soms lastig om bronscheiding van de grond te krijgen, met name in grote binnensteden. “Dan is nascheiding prima”, geeft Van Egmond toe, maar wederom met de kanttekening dat het aan lidstaten zelf moet zijn om te bepalen op welke manier ze willen voldoen aan de centraal gestelde recyclingdoelen.

Dit artikel is aangepast op 13 februari. Eerst werd gesteld dat nascheiding geschikt is om plastic en textiel uit afval te filteren. Dit is aangepast naar 'voornamelijk plastic', aangezien textiel niet goed hergebruikt kan worden door middel van nascheiding.

Lees ook:

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu