Leestijd 5 minuten

Udo Waltman, SGS Search: “Lef hebben om voor de troepen uit te lopen”

“Het bedrijfsleven is de belangrijkste aanjager van een circulaire economie”, aldus Udo Waltman, directeur van SGS Search. “De overheid kan kortstondig stimuleren en faciliteren met consistent beleid of door voor de troepen uit te lopen, maar uiteindelijk maakt het bedrijfsleven het verschil. Duurzaamheid opleggen heeft geen zin. Bedrijven moeten uiteindelijk mee om hun bestaansrecht te behouden.”

Headersgs search udo waltman 11

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met De Groene Zaak, Pakhuis de Zwijger en SGS Search.

Waltman is overtuigd van de impact die je als persoon of bedrijf op duurzaamheid kunt hebben: “Een kleine stap inspireert vaak anderen in de keten. Als één van circa tien bedrijven wereldwijd begeleidt SGS Search ondernemers in het cradle-to-cradle certificeringstraject.”

“De overheid kan dingen in beweging zetten, maar daarna moet het bedrijfsleven het oppakken”

Recent analyseerden we een scheidingswand voor kantoren. Zo’n binnenwand halen we helemaal uit elkaar. Eén rubbertje bleek niet aan de eisen te voldoen. De productie van dit rubbertje is nu ook cradle-to-cradle. En niet alleen dit bedrijf, maar ook hun toeleverancier is gecertificeerd. Een kleine vraag stimuleert zo leveranciers in de hele keten om te verduurzamen.”

Met duurzaam ondernemen behoud je niet alleen klanten, je claimt volgens Waltman ook een mooie marktpositie: “Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in het verduurzamen van hun bedrijf of producten. In ons advies rijken we hen duurzaamheid aan. Maar het hoort ook bij onze eigen identiteit als inspectiebureau voor de (duurzaam) gebouwde omgeving. Dat onderscheidt ons in de traditionele asbest-, sloop- en bouwwereld.”

Milieu-impact deel van het keuzeproces

SGS Search zit op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, een certificaat dat aantoont dat een bedrijf een duurzaamheidsambitie nastreeft.

“Dit verplicht ons keteninitiatieven te ontplooien. Zo koppelen we bijvoorbeeld asbestonderzoek - een traditionele dienst - aan een CO₂-ketenanalyse. Op eigen initiatief onderzoeken we verschillende asbestsaneringstechnieken en vergelijken de milieu-impact van de hele levensloop, inclusief transport en werkwijze. Opdrachtgevers krijgen zo inzicht in de milieubelasting van de verschillende technieken en duurzaamheid wordt onderdeel van het keuzeproces.”

Meer aandacht voor duurzame grondstoffen

Volgens Waltman moeten we ons meer gaan richten op de milieu-impact van materialen en technieken: “Er is nu veel aandacht voor duurzame energie. Dat is erg belangrijk, maar er is ook al veel inzicht in de toekomstige kansen en mogelijkheden."

"De grootste uitdaging ligt de komende decennia in het ontwerpen van duurzame materialen, geschikt voor hergebruik of recycling. Die zijn noodzakelijk om op termijn bestendig te zijn, want onze grondstoffen raken op. Dat geldt niet alleen voor Nederland, het is een wereldwijde businesscase.”

Stimuleer positief gedrag

Waltman gelooft erg in de invloed van het bedrijfsleven op de circulaire economie: “We moeten ons vooral richten op de groep die al ver is, of in elk geval wil verduurzamen. Je moet niemand overtuigen die niet overtuigd wil worden. Uiteindelijk moeten bedrijven toch wel mee, of ze zijn over een paar jaar uitgerangeerd. Laten we onze energie vooral steken in de bovenkant van de markt, dat inspireert en loont veel meer.”

“De overheid moet duurzaamheid in het bedrijfsleven vooral stimuleren met consistent beleid en door bijvoorbeeld bij te dragen aan de opstartkosten van innovaties”, aldus Waltman. “De overheid kan dingen in beweging zetten, maar daarna moet het bedrijfsleven het oppakken. Langdurig subsidiëren is volgens mij niet zinvol. Sanctioneren is noodzakelijk als bedrijven niet aan de regels voldoen, maar het is niet de basis. Met stimuleren van positief gedrag bereik je veel meer.”

Duo-label voor gebouwen

“Een paar jaar geleden hebben we met hulp van de overheid een duo-label ontwikkeld voor vastgoed”, geeft Waltman als voorbeeld. “Het EPA-label is waardevol, maar focust erg op de duurzaamheid van gebouwen. Omdat de gebouweigenaar en de huurder vaak verschillende belangen hebben, leidt een gecombineerd label voor deze partijen tot oplossingen met meer impact.”

“Sanctioneren is noodzakelijk, maar niet de basis. Met stimuleren van positief gedrag bereik je veel meer”

“Neem bijvoorbeeld een winkel. Als de huurder duizenden lampen ophangt om de winkelvloer mooi te verlichten, moet de verhuurder waarschijnlijk extra airco plaatsen om de ruimte koel te houden. In het duo-label spreken de huurder en eigenaar een gezamenlijke duurzaamheidsambitie af. Ze kiezen dan misschien samen voor ledverlichting. Dat is duurder in aanschaf, maar extra koeling is niet meer nodig. Ze zijn dan gezamenlijk goedkoper uit en er wordt er in de praktijk een veel hogere duurzaamheid bereikt.”

Lokale initiatieven landelijk trekken

De overheid moet goede initiatieven volgens Waltman ook breder te trekken. “Er zijn heel veel succesvolle lokale en provinciale initiatieven. De overheid kan deze adopteren en ze landelijk uitzetten. Zo heeft een aantal provincies het verbod op asbesthoudende daken vanaf 2024 aangegrepen om hier meteen energieopwekkende daken van te maken. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu neemt dat nu landelijk over. Zo’n overkoepelende taak hoort bij de overheid.”

Natuurlijk moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven. “De overheid is één van de grootste vastgoedeigenaren, inkopers en werkgevers van Nederland. Het heeft heel veel impact als zij hun inkoop en gebouwen verduurzamen. Als wetgever moeten ze het lef hebben om voor de troepen uit te lopen, door heldere ambities te stellen en die in te vullen.”

Verkiezingsdebat

Op 17 februari organiseert De Groene Zaak een verkiezingsdebat over de circulaire economie. Als mede-initiatiefnemer heeft Waltman een duidelijk doel voor ogen: “Het debat moet eigenlijk een pre-formatie zijn op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en MVO, zodat het duurzame beleid tijdens de echte formatie geen discussiepunt meer is.”

Heb jij een brandende vraag, stelling of idee of oplossing n.a.v. dit artikel? Laat het ons weten via Twitter (#duurzaamdebat) en De Groene Zaak neemt het mee in het verkiezingsdebat over de duurzame economie op 17 februari!

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu