Leestijd 3 minuten

Energieagentschap pleit voor positie van kernenergie

Het gebruik van kernenergie als energievoorziening is niet onomstreden. Waar tegenstanders wijzen op de risico’s bij een kernramp, wijzen voorstanders juist op de schone en stabiele energievoorziening. Het Internationaal Energieagentschap IEA waarschuwde afgelopen week dat de positie van kernenergie onder druk staat en dat dat negatieve gevolgen kan hebben voor de omslag naar duurzame energie.

Adobestock kernenergie koeltorens

Volgens het agentschap is de nucleaire energie op dit moment goed voor 10 procent van de wereldwijde energievoorziening. Met name in ontwikkelde landen als de Verenigde Staten, Canada, Japan en de lidstaten van de Europese Unie vormt kernenergie een belangrijk deel van de energievoorziening.

Tegelijkertijd is de veiligheid een discussiepunt. Het IEA stelt dat in de Verenigde Staten ongeveer 90 kernreactoren zestig jaar mogen draaien, maar dat een aantal al uitgeschakeld zijn. Nieuwe investeringen in kernenergie in Finland en Frankrijk kosten daarnaast meer geld dan in eerste instantie gepland was.

Afnemende rol

Zonder nieuwe regels kunnen ontwikkelde landen volgens het IEA 25 procent van hun kernenergie kwijtraken in 2025; in 2040 kan dat percentage al oplopen naar 66 procent. Als de levensduur van kerncentrales niet verlengd wordt en er geen nieuwe reactoren gebouwd worden, kan dat volgens het agentschap 4 miljard ton extra CO2 opleveren.

“Zonder de bijdrage van nucleaire energie wordt de wereldwijde energietransitie een stuk moeilijker”, waarschuwt Fatih Birol, directeur van IEA. Hij wijst erop dat kernenergie een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van duurzame energiedoelen en het veiligstellen van de energievoorziening. “Tenzij de barrières overwonnen worden, zal de rol snel afnemen, met name in de Verenigde Staten, Europa en Japan”, stelt Birol.

Vervanging door duurzame energie

Als andere duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie de capaciteit van nucleaire energie moeten opvangen, moet er volgens het energieagentschap nog wel wat gebeuren. Hoewel de capaciteit van zonne-energie in de afgelopen twintig jaar met 580 gigawatt toenam in ontwikkelde economieën, moet de capaciteit fors omhoog. Het IEA stelt dat de komende twintig jaar bijna een vervijfvoudiging nodig is. Hiermee is een bedrag van $ 1,6 biljoen gemoeid, voorspelt het IEA.

“Beleidsmakers hebben de sleutel voor de toekomst van nucleaire energie in handen. De energiemarkt moet de milieu- en veiligheidsaspecten van nucleaire energie en andere bronnen in acht nemen”, stelt Birol. Hij wil dat regeringen erkennen dat het kosteneffectief is om bestaande kernreactoren veiliger te maken en de levensduur te verlengen.

Nederlandse discussie

Ook in Nederland laaide de discussie rond de wenselijkheid van kernenergie afgelopen jaar heel even weer op. De VVD opperde dat het bijbouwen van kerncentrales zou bijdragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen. Diederik Samsom en Martijn Duvoort, DNV GL, concludeerden juist dat kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige klimaatopgave.

Lees verder: ‘Kernenergie biedt geen oplossing voor huidige klimaatopgave’

Bron: Internationaal Energie Agentschap | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu