Leestijd 3 minuten

Energieakkoord klaar om ondertekend te worden

Na een half jaar onderhandelen binnen de SER is het Energieakkoord klaar. Het plan moet Nederland in tien jaar brengen naar 16 procent duurzame energie.

Qwrrty via flickr e1377681551870

Ook moet het akkoord zorgen voor tenminste 15.000 nieuwe banen. De veel geplaagde 16 procent duurzaam opgewekte energie norm is uitgesteld tot 2023. Wel zal in 2020 aan de Europees gestelde norm van 14 procent voldaan worden. Nederland streeft in 2050 naar volledig duurzaam opgewekte energie, zoals internationaal afgesproken.

In juli waren alle betrokken partijen het al eens over de hoofdlijnen. Inmiddels ligt de definitieve versie van het Energieakkoord ligt op tafel. Het is het kabinet, de bonden, werkgevers en milieuorganisaties gelukt een overeenstemming te bereiken.

Het rapport ligt op dit moment ter goedkeuring bij de verschillende deelnemende organisaties. Zij hebben tot 4 september de tijd het stuk met hun achterban door te nemen en definitief te besluiten of zij het akkoord zullen ondertekenen.

Hoofdpunten

De komende jaren moet het energieverbruik van zowel huishoudens als de industrie, het bedrijfsleven en de agrarische sector, per jaar gemiddeld 1,5 procent dalen. Dit betekent een besparing van 100 petajoule tegen 2020.

Er zal per 1 januari 2014 een belastingkorting komen op energie die is opgewekt door coöperaties en VvE’s door bijvoorbeeld zonnepanelen. Verder zullen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben in 2014 en 2015 een indicatief energielabel voor hun woning krijgen, ter bewustwording van hun energieverbruik.

Energiebedrijven zullen de mogelijkheid krijgen om klanten meer financieringsopties aan te bieden. Hierbij zullen leningen via de energierekening terugbetaald kunnen worden. Voor de sociale huursector zal €400 mln aan subsidies beschikbaar komen voor investeringen in energiebesparing.

Vijf oude kolencentrales zullen worden gesloten. De eerste drie zullen per 1 januari 2016 hun deuren sluiten en de resterende twee volgen per juli 2017. Er zullen grote windmolenparken komen op land en op zee.  Het kabinet heeft producenten uitgenodigd al in 2014 proefopstellingen te ontwikkelen voor nieuwe windparken op zee.

Overigens zijn de genoemde maatregelen nog niet volledig doorgerekend, maar minister Kamp van economische zaken heeft toegezegd €375 mln beschikbaar te stellen om de verduurzamingen te stimuleren.

Reacties

Milieuorganisatie Greenpeace zegt tevreden te zijn met het akkoord. “Het is geen Greenpeace-akkoord, maar het glas is net wat meer dan halfvol” zei een woordvoerder tegen de Telegraaf.

GroenLinks vind het akkoord nog steeds niet ambitieus genoeg en noemt het akkoord tegenover NRC slechts een eerst stap op weg naar een duurzame economie. GroenLinks zou zich vooral storen aan het feit dat “grote milieuvervuilende bedrijven niets in de weg wordt gelegd".

“Met een kabinet dat op schoot zit bij de milieuvervuilende bedrijven was dit voor de milieubeweging het maximaal haalbare. Het Energieakkoord is echter niet meer dan de eerste stap. Willen we de klimaatverandering tegengaan en ons milieu beschermen, dan zullen we nog veel ambitieuzer moeten zijn," zegt GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik

Regeringspartijen VVD en PvdA toonden zich wel tevreden met het akkoord. ''De onderhandelaars verdienen een compliment voor de door hen bereikte resultaten. De sluiting van de kolencentrales en de ongekende miljardeninvesteringen in groene energie zullen veel werkgelegenheid en een gezonde groene toekomst opleveren'' aldus Jan Vos, PvdA-Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder.

In 2016 zullen de afspraken worden geëvalueerd. Ook zal er een commissie komen om er voor te zorgen dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Jaarlijks zal de commissie hierover een voortgangsrapport uitbrengen.

Bron: ANP

Foto: qwrrty via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu