Leestijd 2 minuten

Engie onderzoekt haalbaarheid koude-warmteopslag in Drenthe

Tien bedrijven en overheden onderzoeken samen de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen en koelen van kantoren in Assen-Zuid door middel van koude-warmteopslag. Engie voert het haalbaarheidsonderzoek uit.

Adobestock verwarmen kantoren

De partijen tekenden op 7 maart een intentieovereenkomst om de handen ineen te slaan voor duurzame verwarming en koeling in Assen-Zuid. Doel van het initiatief is het gebruik van aardgas in het gebied te stoppen door de aanleg van een netwerk voor duurzame warmte en koude.

Onder meer de gebouwen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Rijksvastgoedbedrijf, Icare en GGZ Drenthe kunnen op het netwerk worden aangesloten. Er wordt ingezet op koude-warmteopslag in combinatie met warmtepompen en het gebruik van oppervlaktewater van het nabijgelegen Anreeperdiep.

Innovatieve partij

De partijen hebben Engie geselecteerd om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De technisch dienstverlener kwam als meest innovatieve partij uit de bus. Vorig jaar realiseerde Engie een integrale duurzame energievoorziening voor Leidsche Rijn Centrum in Utrecht, een van de grootste nieuwbouwlocaties van Nederland. Ook hier wordt gebruik gemaakt van koude-warmteopslag en warmtepompen, in combinatie met stadswarmte.

Naast koude-warmteopslag onderzoekt Engie of het mogelijk is om een kolencentrale om te bouwen naar een centrale die op biomassa wordt gestookt. In een centrale in Rotterdam worden sinds kort hoogwaardige pellets, oftewel samengeperste staafjes van biomassa, gebruikt. Deze pellets hebben dezelfde verbrandingseigenschappen als kolen, maar hebben een hogere energiedichtheid.

Koude-warmteopslag met seizoens-berging

In Nagele, een dorp in de Noordoostpolder, wordt gebruikgemaakt van seizoens-berging van warmte. Dit is vergelijkbaar met koude-warmteopslag, maar de warmte wordt op veel hogere temperaturen opgeslagen en kan direct gebruikt worden voor verwarming en warm water. Bij seizoens-berging is men voor warmte niet afhankelijk van het elektriciteitsnet. Alleen de elektriciteit voor het huishoudelijke verbruik wordt met PV-panelen opgewekt.

Vanwege de monumentale staat van Nagele zijn de mogelijkheden voor verregaande isolatie van woningen beperkt. Daarom moet het dorp op andere manieren verduurzamen. Nagele is een van de proeftuinen waarmee de overheid aardgasvrije wijken wil stimuleren.

Bron: Engie Services | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu