Leestijd 2 minuten

SDE+-regeling goed voor € 4,8 miljard aan subsidies

Ondernemers en bedrijven willen met de SDE+-subsidie ruim € 4,8 miljard aan hernieuwbare energie financieren. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de laatste biedingsronde.

Adobestock zonnepanelen weide bergen

Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie  kunnen bedrijven subsidies aanvragen op onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben.

€ 4,8 miljard

In de voorjaarsronde van 2019, waar ondernemers zich tot begin april voor konden inschrijven, kwamen volgens de RVO 5.376 aanvragen binnen. Die aanvragen zijn goed voor een subsidiebedrag van € 4,8 miljard. Het beschikbare budget voor de ronde was € 5 miljard. De aanvragen zijn goed voor een duurzame energieproductie van maximaal 22,5 petajoule per jaar. In de najaarsronde van 2018 was dit nog 26,1 petajoule.

Subsidies op zonne-energie

De meeste aanvragen gingen ook in de voorjaarsronde over zonne-energie. Van de 3.581 megawatt die aangevraagd werd, gaat ruim 2.900 megawatt naar zonnepanelen. Daarna vraagt biomassa de meeste subsidie, voor 380 megawatt. Bij biomassa wordt onderscheid gemaakt in biomassa voor groen gas en biomassa die gebruikt wordt voor warmte en een warmte-krachtkoppeling.

Opvallend is het relatief lage aantal aanvragen voor windenergie; in de najaarsronde van vorig jaar werden nog 143 projecten aangevraagd, in de voorjaarsronde zijn dat er 42. Het aantal projecten voor zonthermie, waarbij zonne-energie gebruikt wordt om water te verwarmen, lag tegelijkertijd weer een stuk hoger: 85 in de voorjaarsronde, versus 19 in de najaarsronde van 2018.

Najaar 2019

In het najaar wordt er nog een ronde georganiseerd. Minister Eric Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de grootste ‘subsidieclaim’ waarschijnlijk bij de najaarsronde komt, onder andere omdat grote projecten nu nog geen vergunning hebben, maar die in het najaar wel rond kunnen hebben. Hoeveel budget er voor de najaarsronde beschikbaar is, is nog niet duidelijk.

Vanaf 2020 wordt de SDE+ omgevormd naar de SDE++-regeling.  Deze regeling zich richt op CO2-besparing. Afgelopen vrijdag nam de ministerraad een voorstel van Wiebes aan om de uitbreiding mogelijk te maken. Welke technieken onder de nieuwe SDE++-regeling gaan vallen, wordt op een later tijdstip bepaald.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksoverheid | Afbeelding: Adobe Stock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu