Leestijd 3 minuten

Shell: Schaliegas oplossing beperken CO2-uitstoot

De CEO van Shell roept op tot maatregelen om CO2-uitstoot te beperken. Het opbouwen van nieuwe schaliegasreserves is een oplossing.

2255147899 8040c778a0 b e1361960836866

Shell-topman Peter Voser doet zijn uitspraken naar aanleiding van de ‘New Lens’-scenario’s, die morgen worden gepresenteerd. Dit zijn door het olieconcern ontwikkelde toekomstvisies voor de 21e eeuw, gelet op economische, politieke en maatschappelijke krachten die van invloed zullen zijn op energie en milieu.

“Met de toenemende welvaart in opkomende landen ontworstelen honderden miljoenen mensen zich aan de armoede,” aldus Voser. Dit zal grote gevolgen hebben voor het energieverbruik en de milieuvervuiling. Ook doordat de wereldbevolking dagelijks met meer dan 200.000 mensen zal groeien, waardoor er veertig jaar lang elke week een stad voor 1,5 miljoen inwoners gebouwd moet worden.

Voser: “De gemiddelde temperatuursstijging van twee graden Celsius, die als limiet wordt gezien om de ergste effecten van klimaatverandering te vermijden, zal bij de huidige trends ver worden overschreden.” Hierdoor zal er nog meer druk komen te liggen op de energie-, water- en voedselbronnen.

Schaliegas

“De scenario’s onderstrepen de urgentie om iets te doen aan de druk op de natuurlijke hulpbronnen en het milieu,” meent Voser. Hij denkt dat de komende zeven jaar de wereldwijde energievraag kan groeien naar het niveau van China, bovenop de bestaande vraag. Het scenario voorspelt wel dat zonne-energie rond 2060 de grootste bron van energie kan zijn, maar “[…] het gebruik van kolen [blijft] nog tientallen jaren doorgroeien – ook al is dat de grootste vervuiler qua CO2-uitstoot.”

“Het ontwikkelen van omvangrijke nieuwe schaliegas- en schalie-oliereserves in Noord-Amerika zou deze druk gedeeltelijk kunnen wegnemen.” Volgens Voser kan gas de groei van hernieuwbare energie ondersteunen, omdat het als een back-up kan dienen voor de pieken en dalen bij de productie van zonne- en windenergie. Schaliegas is in principe een schonere brandstof dan kolen en olie, maar door het gebruik van chemicaliën niet bij iedereen geliefd.

Openbaar vervoer

Voser pleit ook voor nauwe en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, wetenschap en het maatschappelijk middenveld. In steden met een hoge bevolkingsdichtheid moeten mensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer. “Dit kan resulteren in het equivalent van gemiddeld 15 procent minder autokilometers per passagier per jaar.” Een intelligente infrastructuur voor auto’s op elektriciteit, waterstof en aardgas kan het wereldwijde transportsysteem omvormen.

De New Lens-scenario’s voorspellen ook een belangrijke rol voor het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 (CCS), om de elektriciteitssector CO2-vrij te maken. “Onze scenario’s tonen aan dat de huidige demonstratieprojecten moeten worden gesteund met een krachtig mandaat en met investeringen, wil CCS dit potentieel verwezenlijken,” aldus CEO Peter Voser.

Bron: Trouw

Foto: Fras via Flickr.com

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu