Leestijd 2 minuten

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald in 2017

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2017 met 1 procent gedaald. Deze daling komt vooral door de inzet van minder steenkool en meer aardgas voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd is de economie wel gegroeid afgelopen jaar.

Broeikasgassen uitstoot

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van RIVM/Emissieregistratie en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2017 stootte Nederland 164 miljard kilogram CO2 uit, 2 miljard kilogram minder dan in 2016

Ambitieuze doelen voor minder uitstoot

Wanneer de uitstoot van de broeikasgassen in 2017 wordt vergeleken met 1990, dan ligt het percentage 13 procent lager. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. In de Urgenda klimaatzaak in 2015 besliste de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in 1990. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 niet boven de 166 miljard CO2-equivalenten mag uitkomen.

In het regeerakkoord van 2017 is zelfs het doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49 procent lager moet zijn dan in 1990. De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee.

Economische groei

In de periode van 1990 tot 2017 is de Nederlands economie met 73 procent gegroeid. Dat de uitstoot tijdens deze periode is gedaald, hangt vooral samen met de halvering van de uitstoot van broeikasgassen als methaan, lachgas en F-gassen door maatregelen in de industrie, landbouw en bij vuilstortplaatsen. De CO2-uitstoot bleef beperkt door energiebesparingen, meer hernieuwbare energie en een grotere dienstensector.

Minder luchtvervuiling

Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. Uit een jaarlijkse rapportage van het RIVM blijkt dat de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen in 2016 net als in voorgaande jaren licht is gedaald.

CO2 uit de lucht

Recent hebben klimaatdeskundigen in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gesteld dat broeikasgassen uit de lucht gehaald moeten worden. Zonder negatieve emissietechnieken zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs volgens hen onhaalbaar.

"Vrijwel zeker zullen we de komende jaren te veel broeikasgassen in de atmosfeer brengen”, stellen de briefschrijvers. De voorgestane vermindering van deze uitstoot is urgent nodig, maar intussen niet meer voldoende om de Parijs doelstellingen te halen. Het teveel aan broeikasgassen, en met name CO2, moet weer uit de lucht worden gehaald."

Lees ook: 

Bron & Afbeelding in tekst: RIVM/Emissieregistratie/CBS | Foto: Adobe Stock 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu