Leestijd 2 minuten

Veel fossiele bronnen nooit meer rendabel

Fossiele brandstoffen die goedkoop en gemakkelijk zijn te winnen, leveren het meeste rendement. Alle andere fossiele voorraden moeten in de grond blijven om klimaatverandering te voorkomen.

Teerzanden canada800

De studie van het University College Londen identificeert de brandstofreserves die verbruikt mogen worden zonder dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur oploopt tot boven 2 graden Celsius.

Zolang de wereldeconomie nog niet is overgeschakeld op hernieuwbare energiebronnen, blijven fossiele brandstoffen noodzakelijk. Volgens de onderzoekers is de temperatuurstijging alleen te voorkomen door brandstoffen te gebruiken met het hoogste rendement.

 

Investeringen

 

Dat wil zeggen dat bij een kosteneffectief klimaatbeleid met strikte CO2-normen alleen de goedkoopste en meest efficiënte fossiele brandstoffen worden geëxploiteerd. Volgens de onderzoekers is de keuze voor exploitatie van de ene voorraad onlosmakelijk verbonden met uitsluiting van een andere. Duurdere brandstoffen prijzen zichzelf daarvoor vanzelf uit de markt. Makkelijk toegankelijke olievoorraden winnen het van vervuilende en dure olie uit de Canadese teerzanden.

Grote investeringen in schaliegas en teerzandolie zijn veelal gebaseerd op een verwachte hoge olieprijs. Het Carbon Tracker Inititive heeft meermaals gewaarschuwd dat oliemaatschappijen die investeringen niet terugzien bij scherp dalende olieprijzen of striktere klimaatwetten.

Datzelfde geldt voor de enorme steenkoolvoorraden in de VS, China en Australië. Steenkool voor elektriciteitsproductie is minder efficiënt dan wind- en zonne-energie. Die hernieuwbare bronnen zijn niet veel duurder en in een aantal landen al goedkoper.

 

Locaties

 

Wereldwijd moeten 80 procent van de steenkoolreserves, de helft van de gasvoorraden en een derde van de olievoorraden in de grond blijven. Specifieker: op basis van rendement kunnen de olie uit Canadese teerzanden, Noordpoololie en -gas en de schaliegasvoorraden in de VS niet worden gewonnen.

Eerdere studies toonden al dat ten minste twee derde van de bekende fossiele brandstofvoorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering te voorkomen. Ook de Amerikaanse president Barack Obama waarschuwde vorig jaar dat de VS niet alle olie kan gebruiken. Het onderzoek van het University College Londen laat voor het eerst zien waar die brandstoffen zich bevinden.

Bron: The Guardian | Foto: Kris Krüg, via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu