Leestijd 3 minuten

Waarom Tennet energie-eilanden op de Noordzee wil realiseren

Een eiland op de Noordzee als hub voor windenergie. Dat wil Tennet realiseren. Het bedrijf presenteert hiervoor zijn zogeheten 'Hub en Spoke' concept.

Hehehehe

Centraal in Tennet's visie ligt de aanleg van een eiland midden in de Noordzee waarop vele windparken kunnen aansluiten. En van waaruit distributie en transport van de opgewekte windstroom via gelijkstroomverbindingen plaats kan vinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

Op het eiland functioneren de transportkabels ook als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen: de Wind Connectors, die dus naast afvoer van de windstroom ook internationale stroomhandel mogelijk maken.

Windsterkte

De gekozen plek van de hub op zee moet volgens Tennet over relatief veel en stabiele windsterkte beschikken. De gebieden dicht bij de kust, die als eerste benut moeten worden voor windparken op zee, zijn het meest aantrekkelijk, maar geven op termijn te weinig mogelijkheden om de benodigde volumes wind op zee te kunnen ontwikkelen.

Daarom moet in de visie van Tennet naar mogelijkheden ver op zee gekeken worden. Nadeel daarvan is dat de kosten daarvan duidelijk hoger zijn. De bouw-  en onderhoudskosten van die windparken zijn hoger en deze moeten via vele relatief kostbare, individuele gelijkstroomverbindingen (DC, direct current) op de netten op land worden aangesloten.

Voordelen

Door op termijn een eiland te bouwen met daar omheen windparken krijgt wind ver op zee kostentechnisch de voordelen van wind aan de kust. Door de geringe afstand tussen windparken en het eiland waar zij op aangesloten worden, kan gebruik worden gemaakt van de volgens Tennet goedkopere wisselstroom-aansluitingen.

Aanzienlijke kostenvoordelen vallen met een eiland verder te behalen, omdat het een permanente plaats biedt aan mensen en middelen.

Mel Kroon, CEO van Tennet: "In Duitsland en sinds kort ook in Nederland heeft Tennet de rol van ontwikkelaar en beheerder van het net op zee. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben wij het initiatief genomen om tot een realistisch en haalbaar plan voor ontwikkeling van de Noordzee te komen.”

[image]

Los van landsgrenzen

Volgens Kroon is het van groot belang dat de zes Europese Noordzeelanden bereid zijn hun doelstellingen onafhankelijk te maken van de landsgrenzen. “We moeten afspreken dat de op zee opgewekte elektronen niet per se naar het eigen land getransporteerd moeten worden."

Doggersbank 2030

Het eerste modulaire eiland wordt volgens Tennet wellicht op de Doggersbank gerealiseerd vanaf 2030.  Voordat het zover is gaat men gesprekken met de EU en de lidstaten aan om te onderzoeken of de benodigde Europese samenwerking van de grond kan komen.

Ook gaat het bedrijf naar eigen zeggen een begin maken met het onderzoeken van IJmuiden Ver voor wat betreft techniek, interconnectie, conversie, invoeding op land en integratie met bestaande infrastructuur.

Bovendien worden met Britse stakeholders de mogelijkheden bekeken om IJmuiden Ver te koppelen met een Brits windenergiegebied, mogelijk East Anglia.

Bron en foto: Tennet

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu