Bedrijven met meer vrouwen in het bestuur doen minder aan greenwashing

Bedrijven met meer vrouwen in het bestuur, zijn eerlijker over hoe duurzaam ze zijn en minder geneigd om te greenwashen. Dat blijkt uit een jarenlang onderzoek van drie Engelse universiteiten in 29 landen, waaronder Nederland. Ook religie blijkt een opvallende rol te spelen.

Zakenvrouw topvrouw manager
Nieuw onderzoek toont aan dat bedrijven met meer dames aan de top eerlijker zijn over de duurzame keuzes die ze maken. | Credit: Adobe Stock

Keer op keer tonen onderzoeken aan dat het hebben van een divers bestuur goed is voor een bedrijf. Vrouwelijke managers in het team zorgen voor betere financiële resultaten en meer aandacht voor duurzaamheid. Nieuw onderzoek toont nu aan dat bedrijven met meer dames aan de top ook eerlijker zijn over de duurzame keuzes die ze maken. Greenwashing komt minder vaak voor, ze doen zich niet groener voor dan ze zijn. Onderzoekers van de universiteiten van Loughborough, Portsmouth en Brunel University London komen tot die conclusie nadat ze zo'n 4.000 bedrijven tussen 2005 en 2019 onder de loep namen. Daar zaten ook bedrijven uit Nederland bij.

De wetenschappers keken naar de samenstelling van organisaties, naar wat de bedrijven bekend maakten over hun duurzame prestaties en de daadwerkelijke keuzes die zijn gemaakt en acties die werden ondernomen. Hoe groter het verschil tussen wat bedrijven zéggen te doen en wat zij nu echt doen, hoe meer er sprake is van greenwashing. Op basis hiervan zeggen de wetenschappers het bewijs te leveren, dat bedrijven met een divers bestuur meer doen om de doelen op het gebied van milieu, mens en maatschappij en goed bestuur te halen. Daarnaast zijn die bedrijven eerlijker over de prestaties die ze leveren.

Minder risico's

De onderzoekers noemen in hun bevindingen twee theorieën: de upper echelons-theorie en de theorie van gendersocialisatie. Beide theorieën beschrijven dat vrouwen in zijn algemeenheid andere karaktereigenschappen hebben dan mannen en dat die een belangrijke rol kunnen spelen in de beslissingen die ze nemen. Zo nemen zij minder risico's en maken ze meer 'ethische beslissingen'. Vrouwen spreken zich eerder uit tegen misstanden en fraude. Hun bevindingen onderschrijven volgens de wetenschappers die theorieën. "Deze resultaten zijn bijzonder belangrijk om het belang van de benoeming van vrouwelijke bestuurders te onderstrepen", schrijven de onderzoekers. Zij pleiten ervoor dat landen - die dit nog niet hebben gedaan - een quotum opleggen om meer diversiteit in het management te bereiken.

In Nederland geldt sinds 1 januari 2022 de wet ingroeiquotum en streefcijfers die moeten zorgen voor een betere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven. De wet schrijft voor dat tenminste een derde van het bestuur moet bestaan uit vrouwen of tenminste een derde van het bestuur moet bestaan uit mannen. Grote bedrijven moeten daarnaast streefcijfers opstellen en een plan van aanpak maken voor een goede balans in het bestuur.

Religie

Ook religie speelt een belangrijke rol bij hoe duurzaam organisaties zijn, blijkt uit het Engelse onderzoek. Volgens de wetenschappers is het zo dat in landen waar religie een belangrijke rol speelt, bedrijven over het algemeen traditioneler zijn ingericht. Daar vind je dus minder vrouwen terug in de top van het bedrijfsleven en dit heeft dan weer een (negatieve) invloed op de duurzame keuzes die er worden gemaakt.

De onderzoekers schrijven dat het belangrijk is dat er nog verder onderzoek wordt gedaan. Nu is er enkel gekeken naar genderdiversiteit, terwijl ook andere kenmerken van diversiteit zoals leeftijd, etniciteit en nationaliteit van invloed kunnen zijn op hoe een bestuur tot besluiten komt.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu