‘In Glasgow moeten bindende klimaatafspraken gemaakt worden om de Parijs-doelen te halen’

Tijdens COP26, de grote VN-klimaatconferentie die zondag in het Schotse Glasgow van start gaat, moeten volgens het bedrijfsleven de klimaatdoelen van Parijs uit 2015 worden herbevestigd. Ook moeten er bindende afspraken worden gemaakt hoe die doelstellingen worden gerealiseerd. Dat blijkt uit een peiling van Change Inc. onder de bij het platform aangesloten Changemakers.

Glasgow gdabdf259c 1920
In het Schotse Glasgow gaat zondag 31 oktober de grote VN-klimaatconferentie COP26 van start.

Hoewel de urgentie van effectief klimaatbeleid deze weken stevig wordt opgevoerd, zijn de verwachtingen rond de klimaattop laag. Ondanks het alarmerende rapporten van onder meer het VN-klimaatpanel IPCC en het Internationaal Energie Agentschap IEA, vrezen velen dat de wereldleiders er de komende twee weken tijdens de COP26-conferentie niet in slagen om de uitstoot van broeikasgassen sneller te laten dalen zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden. Uit een studie van de Europese Investeringsbank EIB blijkt dat 58 procent van de Europeanen denkt dat de overheden de doelen van Parijs niet halen.

Koplopers in het bedrijfsleven zijn optimistischer. Uit een deze week gehouden peiling blijkt dat precies de helft van de Changemakers verwacht dat Glasgow wél een succes wordt, en dat er 'concrete afspraken worden gemaakt om de transitie te versnellen'. Changemakers zijn koplopers in het bedrijfsleven die afgelopen jaar door Change Inc. zijn geportretteerd. Een enkeling denkt dat het Glasgow een mislukking wordt, en een minderheid vermoedt dat de conferentie 'weinig verschil' gaat maken.

Vandaag werd bekend dat Nederland nog steeds achterligt op de eigen klimaatdoelen: Nederland maakt stappen met klimaatbeleid, maar het is nog niet genoeg.

Hoe gaan we 'Parijs' alsnog halen?

Nadat wereldleiders in 2015 in Parijs overeenkwamen dat de opwarming van de aarde beperkt moest worden tot 2 graden, maar beter nog 1,5 graad, is er te weinig gebeurd om die doelstelling te halen. Talloze wetenschappelijk rapporten tonen dat aan. Wat moet er gebeuren om ‘Parijs’ alsnog te halen? “Samen de gedeelde doelstelling van 1,5 graad nogmaals bekrachtigen”, zegt hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement Annemieke Roobeek van Nyenrode Business University. “Dat landen zich individueel en formeel committeren aan de eigen doelstellingen, zodat hun burgers (en NGO's) hen daar op kunnen aanspreken”, vind ook Henk Jacobs, directeur van de Castel Groep, en tevens jurylid van de Changemaker van de Week.

Een wereldwijde heffing op de uitstoot van CO2, zoals dat in de Europese Unie wordt gedaan, is voor de meeste mensen de meest logische en effectieve manier om klimaatverandering tegen te gaan. “Een beloning- en bestraffingssysteem voor het wel of niet nakomen van het Parijsakkoord”, zegt bijvoorbeeld Guido Braam, CEO van Powered by Meaning. Bert van Son, CEO van MUD Jeans, vult aan: “Er moet internationale wetgeving komen om het stoppen van uitstoten van CO2 te versnellen.”

Jongeren overhandigen zevenpuntenplan aan Tweede Kamerleden: “Zo wordt het regeerakkoord écht toekomstbestendig”

Tijdens covid-19 was er ook van alles mogelijk

Maurits Groen, onder meer oprichter van WakaWaka, Kipster en WholyGreens zegt op de vraag wat er nodig is: “Juridisch bindend en afdwingbaar maken van de afspraken die in het Verdrag van Parijs zijn vastgelegd, en daar in opnemen dat de emissiereductie drastisch sneller moet plaatsvinden op basis van het jongste IPCC rapport.” Dat betekent volgens Groen ‘nul emissies in 2035’. “Ik weet dat het politiek onhaalbaar is, hoewel bij een 'dingetje' als covid-19 ook ineens van alles mogelijk was.”

Louise Vet, emeritus hoogleraar Ecologie aan de WUR en voormalig directeur van NIOO-KNAW, vindt ook dat er een wereldwijde ‘sterke beprijzing’ op CO2-uitstoot moet komen, maar pleit ook voor ‘stimulering van grote investeringen in nature-based solutions zoals ecosysteemherstel’.

Milieu en welzijn minstens zo belangrijk

Oprichter van Circularities Klaske Kruk pleit nog een andere maatregel: “Stop met het meten van het succes van een land in termen van economische groei.” Volgens haar moeten we andere factoren dan economische groei ‘minstens zo belangrijk’ maken. “De staat van het milieu en het welzijn van burgers en andere dieren. Daarop jaarlijks rapporteren. En het belasten van grondstoffen om zo de grootste veroorzaker van CO2-uitsoot, onze spullen, te reduceren.”

Tot slot benadrukt Mildred Hofkes, oprichter van NieuwBestuur, nog het belang van de aansturing van bedrijven. Volgens Hofkes is een toekomstbestendig goverance model nodig. “We hebben meer focus op de aansturing van bedrijven nodig”, zegt ze. “Op dit moment werken we vanuit het platform NieuwBestuur aan een pilot 'Future Proof Governance (FPG)' binnen het Noordzeekanaal gebied."

Lees ook deze column over groene groei

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu