Leestijd 2 minuten

Industriegebied Rotterdam presenteert plan voor 10 megaton CO2-reductie in 2030

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft een pakket aan maatregelen en projecten samengesteld waarmee 10 megaton aan CO2-uitstoot kan worden bespaard. Hiermee schetst de industrie een perspectief voor een duurzaam industriecluster in 2050.

Duurzaam industriecluster

In 2050 is de vierde industriële revolutie in volle gang. Bedrijven zijn als satellieten verbonden aan een slimme infrastructuur die de basis vormt voor een circulair systeem. Alle ondernemingen sluiten hierop aan. Voor aanvoer en afgifte van onder andere stroom, waterstof, restgassen, stoom, warmte en CO2 als basis voor nieuwe grondstoffen.

Duurzaam industriecluster

Dit is het beeld dat de werkgroep van industriecluster Rotterdam-Moerdijk schetst in een rapport dat de stappen naar een duurzaam industriecluster presenteert. De energietransitie moet gerealiseerd worden door middel van elektrificatie en waterstof.

In het haven-bedrijfgebied Rotterdam-Moerdijk zijn circa 60 bedrijven gevestigd, waaronder olieraffinaderijen, chemiebedrijven en afvalverwerkingsbedrijven. Gezamenlijk stoten de bedrijven nu jaarlijks 18,6 megaton CO2 uit. Een serie projecten moet de CO2-uitstoot van het industriegebied in de komende jaren terugdringen om bij te dragen aan de landelijke reductiedoelstelling van 49 procent ofwel 56 megaton in 2030.

Elektrificatie en waterstof

In de eerste fase van de transitie staat de levering en hergebruik van overtollige energie en het afvangen en opslaan van CO2 centraal. Daarmee kan volgens de werkroep 4,9 megaton CO2-reductie tot 2030 gerealiseerd worden. Een tweede fase, die de periode van 2020-2030 bestrijkt, richt zich vervolgens op de verduurzaming van het energiegebruik door de industrie. Daarbij ligt de focus op elektrificatie en waterstof. Het potentieel voor CO2-reductie wordt op 4 megaton in 2030 geschat.

Vanuit een technisch oogpunt kunnen de voor 2030 beoogde maatregelen geïmplementeerd worden, meldt het rapport. De werkgroep benadrukt echter dat er nog wel veel werk te doen is en dat er financiële mechanismes nodig zijn om businesscases sluitend te krijgen. Daarnaast wordt er gehamerd op het behouden van de internationale concurrentiepositie van de industrie.

In de periode van 2030 tot 2050 moet het grondstoffen- en brandstoffensysteem ten slotte vernieuwd worden. Groene elektriciteit en groene waterstof moeten dan op grote schaal beschikbaar zijn om waste-to-chemicals en biobased chemicals projecten te laten slagen.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam | Foto: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Lees ook

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu