Leestijd 7 minuten

Duurzamere zakelijke mobiliteit? Een 'no brainer'

Niet alleen voor bedrijven met vervuilende productieprocessen biedt verduurzaming uitkomsten, ook in de dienstensector zijn veel mogelijkheden. Kansen liggen daar vooral in een duurzamere eigen mobiliteit. Als één van de bedrijven in de Anders Reizencoalitie is Arcadis een koploper. Wat levert verduurzaming van de zakelijke mobiliteit op?

Adobestock 207992124

“Onze bedrijfsvoering wordt duurzamer”, legt Yoeri Schenau uit. Hij is manager duurzaamheid bij Arcadis Nederland. De ingenieurs- en adviesorganisatie levert de voorzitter van de Anders Reizencoalitie. De coalitiepartners werken samen aan duurzame, zakelijke mobiliteit om hun CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee verwierven ze zich een plek aan de klimaatonderhandelingstafel mobiliteit, één van de vijf tafels die helpt bij de invulling van het Klimaatakkoord

Zakelijke mobiliteit is verantwoordelijk voor 27 procent van de CO2-uitstoot van Nederland, blijkt uit de studie die CE Delft voor de coalitie uitvoerde. Hiermee is de aanwezigheid aan de klimaattafel geen overbodige luxe.

Overigens verschillen deze berekeningen op bepaalde punten met die van het Planbureau voor de Leefomgeving.

In die laatste berekeningen valt het CO2-aandeel van de zakelijke mobiliteit lager uit, omdat zij vliegen niet meewegen. De CO2-uitstoot van vliegen vindt deels in het buitenland plaats en weegt daardoor niet mee in de Nederlandse klimaatambities.

Download het rapport van CE Delft

Verduurzaming eigen mobiliteit: een no brainer

Volgens Schenau is het een ‘no brainer’ voor Arcadis om in te zetten op een duurzamere eigen mobiliteit. “85 procent van onze CO2-voetafdruk komt door reizen. Daarom is het voor ons een open deur juist daarop te focussen.”

Vanaf 2010 meet Arcadis de CO2-uitstoot. In dat jaar introduceerde de overheid ook de CO2-prestatieladder. Met veel overheidspartijen als klant is het voor Arcadis gunstig hoog te scoren op deze ladder. Een bedrijf dat de hoogste trede haalt, krijgt namelijk een (fictieve) korting op de aangeboden prijs. “Het is dus ook gewoon business voor ons.” Tegelijkertijd stelt hij dat het zijn werkgever niet louter om economisch gewin te doen is.

Duurzame maatregelen

“Duurzaamheid zit in de genen van onze organisatie: 2.500 collega’s werken elke dag aan het creëren van een prettige leefomgeving. Dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach.” Daar gaat het om vindt Schenau.

Zo zijn bijna alle kantoren gevestigd op loopafstand van een intercitystation. Alleen het kantoor in Rotterdam nog niet. Als het huurcontract afloopt, kijkt het bedrijf naar andere mogelijkheden. Daarnaast krijgen alle medewerkers een NS-businesscard. Oók degene met een leaseauto. Zo stimuleert Arcadis flexibel reizen. Tot slot daalt de leasevloot door jaarlijks de leasedrempel te evalueren.

Duurzame doelen voor 2020

Arcadis stelt nieuwe doelen voor 2020 en verder. Drie thema’s staan hierin centraal: flexibel, duurzaam en eerlijk. Het eerste draait om flexibiliteit tussen modaliteiten. Elke dag is anders en heeft dan ook invloed op de mobiliteitskeuze. Een medewerker kan de ene dag de trein nemen en de andere dag de auto.

'Duurzaamheid zit in de genen van onze organisatie'

Voordat medewerkers in de auto stappen, stellen zij zichzelf de vraag of verplaatsing noodzakelijk is. Zo kan teleconferencing via Skype reizen voorkomen. Ook reizen naar het buitenland wegen ze af. Voor afstanden korter dan zevenhonderd kilometer nemen medewerkers bij Arcadis de trein. Dat valt bijvoorbeeld onder het thema duurzaamheid. Tot slot gaat het om een eerlijke vertaling van het mobiliteitsbeleid naar de individuele situaties van de medewerkers.

Het doel is om ten opzichte van 2010 30 procent CO2-reductie te bereiken. “40 procent is de ambitie.” Schenau verwacht dat Arcadis ergens tussen 30 en 40 procent uitkomt. Tot en met 2017 staat de teller van het bedrijf op 25 procent.

Ook andere bedrijven aan de slag

Voor Arcadis is het belangrijk dat ook andere bedrijven aan de slag gaan met verduurzaming. Het bedrijf wil natuurlijk voorkomen dat een sollicitant voor een concurrent kiest als dat een auto van de zaak oplevert. Daarom pleit Schenau voor een ‘level playing field’.

Hij heeft ook een aantal tips voor bedrijven die met de verduurzaming van hun mobiliteit aan de slag willen. “Een eyeopener voor mij was dat duurzaamheid voor de gemiddelde medewerker niet de drijfveer is om voor een bepaald vervoersmiddel te kiezen.” Om toch te zorgen dat een medewerker duurzamer gaan reizen zet Arcadis in op het structureel belonen van goed gedrag en het minder aantrekkelijk maken van on-duurzaam gedrag.

Lees verder: Arcadis: ‘Het systeem moet 180 graden om’

Tips voor verduurzaming eigen mobiliteit

Een goede OV-bereikbaarheid van de vestiging is de eerste tip die Schenau geeft voor bedrijven die nadenken over mobiliteitsverduurzaming. Koppel daaraan parkeerbeleid waarbij parkeerplaatsen alleen voor collega’s beschikbaar zijn die buiten een bepaalde cirkel wonen.

Ten tweede noemt hij het verlagen van de woon-werkvergoeding van auto’s, terwijl die van de fiets omhooggaat. Ook het aanbieden van een vrij reizen abonnement waarmee een medewerker ook in het weekend kan reizen, noemt hij als een optie.

“Je kan óók nieuwe medewerkers verplichten de eerste drie maanden met het openbaar vervoer te komen. Op die manier laat je ze bekend worden met andere manieren van mobiliteit. In veel gevallen kiezen die werknemers dan na die drie maanden ook voor het OV.”

Duurzame ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit

Een ontwikkeling om in de gaten te houden is Mobility as a Service (MAAS). In dit concept verschuift de focus van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. Arcadis is één van de trekkers van MAAS op de Zuidas, waar twaalf bedrijven samenwerken aan een collectieve benadering van hun mobiliteit.

Schenau stelt dat MAAS vooral een ontwikkeling is die op de middellange termijn grote impact heeft. “Op de korte termijn gaat het toch over elektrificatie van zakelijk verkeer. En dan vooral de auto.” Daarom heeft hij ook een advies voor de overheid: “blijf duurzame voertuigen fiscaal stimuleren.”

Impact op CO2-uitstoot

De aanpak van Arcadis en de meeste tips die Schenau noemt komen overeen met de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat is geen toeval, omdat zij vallen onder het koploperbeleid van Anders Reizen. De uitbreiding van dit beleid maakt deel uit van de plannen van de mobiliteitstafel om CO2 te besparen.

In 2030 moeten de maatregelen die in de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord staan bij elkaar een minimale CO2-reductie van 7,3 megaton opleveren. De maatregelen rondom zakelijk reizen kunnen besparingen van 0,8 tot 1,4 megaton aan CO2 realiseren. Dat bleek uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Daarmee dragen deze oplossingen voor 10 tot 15 procent bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor de sector mobiliteit. Volgens het onderzoeksbureau zitten de grootste CO2-reductiekansen in de aanpassing van de woon-werkvergoedingen en de verdere uitrol van het koploper-beleid.

Download de analyse van het PBL

Klimaatakkoord: impact op het bedrijfsleven

Welke maatregelen definitief worden doorgevoerd is nog onduidelijk. Een ding is echter zonneklaar. Vanwege de opname van verduurzaming van de zakelijke mobiliteit als een van de pijlers in het mobiliteitsbeleid van het Klimaatakkoord moet het bedrijfsleven aan de slag met de verduurzaming van de eigen mobiliteit.

Lees interviews met alle klimaattafelvoorzitters:

Afbeelding: Adobe Stock | Portretfoto: Arcadis

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu