Leestijd 4 minuten

De maand van navelstaren over het klimaat

Dit is het opvallendste nieuws over innovatie en duurzaam ondernemen van de afgelopen maand, geselecteerd door Hoofdredacteur Erik Verheggen van DuurzaamBedrijfsleven.

Nuon

De Nederlandse Staat gaat om principiële redenen in hoger beroep in de klimaatzaak, zo maakte staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu dinsdag bekend.

De Haagse rechtbank stelde in haar uitspraak van 24 juni vast dat het klimaatbeleid van de Nederlandse Staat onzorgvuldig is. 17 Procent CO2-reductie in 2020 is niet voldoende. Dat percentage moet naar 25 procent om de veiligheid van Nederlandse burgers te waarborgen, bepaalt de rechter.

In zijn vonnis neemt de rechter drie aspecten van de zaak onder de loep. Wat zijn de ernst en omvang van klimaatverandering? Heeft de Nederlandse Staat een rechtsplicht om hierin maatregelen te treffen? En is dit wel een zaak die in de rechtszaal thuishoort?

De Staat ziet in de laatste twee vragen voldoende grond om in beroep te gaan. “Het kabinet zet vraagtekens bij de omvang van de toetsing door de rechter van de aan de overheid toekomende beleidsruimte en de daarmee gepaard gaande afweging van uiteenlopende belangen”, schrijft Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer.

Eenvoudig haalbaar

De Haagse discussie over de scheiding der machten, is prettig voer voor Kamerleden en journalisten. Uit de wetenschappelijke hoek kwam in augustus een ander geluid. Een groep van 28 vooraanstaande Nederlandse wetenschappers riep de regering op om niet in beroep te gaan. Waarom navelstaren als een reductie van 25 procent relatief eenvoudig haalbaar is?

Alle maatregelen die nodig zijn, liggen volgens de academici al op de plank. “Een deel ervan is rendabel, en een deel brengt ook andere voordelen voor bijvoorbeeld de volksgezondheid met zich mee.”

Kansen

In hun brief wijzen de wetenschappers op kansen door verbetering van de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving, versnelde implementatie van mestvergisting, materiaalrecycling en normen voor stroomopwekking die de brandstofmix koolstofarmer kunnen maken.

We moeten in 2050 minstens 50 procent meer voedsel produceren om een populatie van 9 miljard mensen te kunnen voeden

Het is een verstandig geluid. Staatssecretaris Mansveld wil graag dat Nederland tijdens de klimaattop in Parijs een ‘showcase’ voor duurzaamheid is. Maar verhandelingen door coalitiepartijen over hoe Charles de Montesquieu’s Trias Politica in dit licht geïnterpreteerd moet worden, zijn daarvoor niet productief.

Het klimaatprobleem is reëel. Zoals de 28 wetenschappers in hun brief aan de regering aanhalen, raken de uitwassen van een hogere concentratie CO2 in de atmosfeer direct aan de volksgezondheid.

Uit onderzoek in opdracht van Lloyd’s blijkt dat door klimaatverandering de risico's voor de groeiende wereldbevolking verder toenemen. Volgens de verzekeraar zijn de kwetsbare voedselmarkten gevoelig voor onverwachte schokken. Plantenziekten of extreem weer als gevolg van klimaatverandering hebben al een wereldwijde impact op de voedselzekerheid.

Tegelijkertijd moeten we in 2050 minstens 50 procent meer voedsel produceren om een populatie van 9 miljard mensen te kunnen voeden, schat de Wereldbank. Dat vraagt om duurzaam geproduceerde voeding van betere kwaliteit.

Duurzamere voeding

Verschillende bedrijven zien kansen in een innovatieve en duurzamere voedselproductie. De Nederlandse start-up Fource heeft een techniek ontwikkeld waarmee brak ondiep water geschikt wordt gemaakt voor de landbouw. De melk zonder koeien van het Amerikaanse Muufri, zou 65 procent minder CO2 uitstoten. Een Afrikaanse zoutwaterkas maakt landbouw overal mogelijk.

Het debat over duurzame voeding is dus veelomvattend. Maar het is ook complex en mist heldere keuzes. 

Aan het andere uiteinde van de voedingsketen zien bedrijven dat het loont om voeding duurzamer te maken en minder te verspillen. B2B-platform Voedselmarkt.nl springt in de markt voor kromme komkommers, terwijl Delhaize met lege schappen minder verspilt. De Duitse supermarktreus Lidl maakt woensdag bekend dat het volledig overstapt op duurzamer vlees.

Het debat over duurzame voeding is dus veelomvattend. Maar het is ook complex en mist heldere keuzes. Vlak voor de klimaattop in Parijs, vindt in oktober de Wereldvoedseldag plaats. Duidelijk is dat duurzame voeding, voedselzekerheid en het klimaat onderwerpen zijn die niet los van elkaar gezien kunnen worden.

DuurzaamBedrijfsleven Media besteedt dit najaar veel aandacht aan deze thema’s. Achter de schermen werken we aan de eerste van een serie themamaanden: De Maand van de Voeding. Met nieuws, feiten, analyses en een helder toekomstbeeld bieden we tegenwicht aan navelstaarderij.

Foto rechtszaal: Urgenda | Foto graan: Susanne Nilsson, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrifjsleven) | Foto markt: Simon Doggett, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu