Bedrijven

Vind een bedrijf

256 Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & StrategieNeptune Energy Netherlands

Neptune Energy is het grootste gasproductiebedrijf in Nederland. Het bedrijf wint dagelijks 8,5 miljoen kubieke meter aardgas in de Noordzee, ongeveer 10 procent van het Nederlandse verbruik. De gasproducent ziet toekomst in de productie van waterstof en de opslag van CO2 in lege gasvelden. Er werken meer dan 1.000 mensen bij dit bedrijf, dat midden in een transitie zit naar een duurzamere toekomst.

Gasinfrastructuur voor de energievoorziening van de toekomst Neptune Energy heeft de missie om energie te leveren aan de Nederlandse samenleving met een zo klein mogelijke CO2-footprint. De infrastructuur die het bedrijf heeft voor het winnen van aardgas op de Noordzee wil het inzetten voor het verduurzamen van de energievoorziening. Bijvoorbeeld door het aan land brengen van waterstof of het opslaan van CO2 in lege gasvelden. Op de Noordzee doet Neptune Energy mee aan een proef met het maken van waterstof uit windenergie. Neptune Energy heeft de doelstelling om in 2030 60 procent minder CO2 uit te stoten dan wanneer ze niks zouden doen. De komende jaren wil Neptune Energy daarom zijn gasproductie afbouwen, en tegelijkertijd zijn duurzame rol opbouwen. Daarbij zullen opbrengsten uit olie en gas moeten zorgen voor voldoende investeringsruimte voor duurzame projecten. Aandeelhouders zijn China Investment Corporation CIC (49 procent), The Carlyle Group (30,6 procent) en CVC Capital Partners (20,4 procent). In 2018 kocht het bedrijf voor 4,7 miljard euro de bezittingen van het Franse Engie waaronder de gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het bedrijf heeft productielocaties in Noorwegen Nederland, Engeland, Duitsland, Algerije en Egypte, Indonesië en Australië en doet exploratie (in 2019 zes nieuwe bronnen aangeboord in Indonesië, Egypte, Noorwegen en Engeland). Neptune Energy heeft wereldwijd 1.900 mensen in dienst.  

Visie & StrategieAchmea

Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf heeft zijn wortels in de waarborgmaatschappij Achlum, vernoemd naar het kleine Fries dorp waar het in 1811 werd opgericht. Achmea is het moederbedrijf van verschillende Nederlandse verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Het bedrijf is naast Nederland in nog drie Europese landen actief en in Canada en Australië. Er werken bijna 16.000 mensen, waarvan 13.000 in Nederland. Achmea verzekert in totaal zo'n 10 miljoen klanten.

Een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving Achmea is met haar merken in verschillende markten actief. Vanuit de domeinen schade, inkomen, pensioenen en zorg kijkt Achmea naar de toekomst. Achmea werkt samen met klanten, partners en medewerkers aan de oplossingen voor morgen - of het nu gaat om goede zorg dichterbij voor iedereen, onbezorgd ondernemen, financiële oplossingen voor nu en later, duurzaam wonen of duurzame en veilige mobiliteit. Achmea wil duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving een integraal onderdeel maken van wat het bedrijf is en doet. Als coöperatieve verzekeraar streeft Achmea een maatschappelijke missie na: werken aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer en droger en als het regent, is het vaker noodweer met extreme wind en neerslag. Deze veranderingen hebben grote gevolgen op ons leefklimaat en brengen nieuwe risico’s met zich mee die voor een verzekeraar als Achmea grote impact hebben. Klimaatactie Om die nieuwe risico’s inzichtelijk te maken en daarop in te spelen, maakt klimaatactie (SDG 13) onderdeel uit van de Achmea-strategie. Ook ondertekende Achmea het klimaatakkoord. Achmea werkt op verschillende manieren aan de invulling daarvan. Daarbij kijkt de verzekeraar bijvoorbeeld naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijkt Achmea wat ze als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners kan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier draagt de verzekeraar aan bij via duurzame oplossingen die ze voor haar klanten ontwikkelt op het gebied van wonen, mobiliteit en werken. Daarnaast kijkt Achmea onder de noemer klimaatadaptatie naar wat ze kan doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Als vermogensbeheerder met een vermogen van meer dan 140 miljard, zet Achmea ook in op het terugdringen van klimaatverandering en het stimuleren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Via het Achmea Innovation Fund verstrekt Achmea groeikapitaal aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die aansluiten bij de missie. Ook op het gebied van wonen heeft Achmea doelen gesteld. Zo moeten alle gebouwen in Achmea’s beleggingsportefeuille in 2021 een groen energielabel hebben (A, B of C). Daarnaast wil Achmea in de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Met Groene Daken van Interpolis levert Achmea een bijdrage aan klimaatadaptatie. Groene daken helpen om wateroverlast tegen te gaan. Centraal Beheer helpt met verschillende proposities zowel particuliere als zakelijke klanten om duurzamer te leven en te werken. Daarnaast helpt Achmea (vooral) zakelijke klanten met inzicht in toekomstige risico’s via BlueLabel en creëert zij bewustwording over deze klimaatrisico’s en -oplossingen via de Klimaatadaptatiemonitor. De markt Achmea is niet de enige financiële speler die duurzaamheid en het bijdragen aan een leefbare, toekomstbestendige samenleving nastreeft. Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in toenemende mate in op vergroening. Zo ondertekenden op 10 juli 2019 meer dan vijftig financiële instellingen en hun brancheverenigingen een Klimaatcommitment waarmee zij aangeven zich in te willen zetten voor het behalen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De Nederlandse financiële sector behoort daarmee tot de internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Gasunie

Gasunie is een Nederlandse energie-infrastructuuronderneming. De gasinfrastructuur van Gasunie is het meest fijnmazige netwerk van Europa. Gastransport en gasopslag vormen de kernactiviteit. Ruim 25 procent van het totale Europese gasverbruik gaat door de leidingen van Gasunie. Het bedrijf is voor 100% in handen van de Nederlandse overheid en staat onder leiding van CEO Han Fennema.

Chemelot

Chemelot is het industriecomplex voor de chemische industrie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg. Op het gehele industriecomplex werken zo'n 8.100 mensen. In totaal zijn er 150 bedrijven actief op het terrein van 800 hectare. Bekende bedrijven die er gevestigd zijn zijn onder meer DSM, Sabic, OCI Nitrogin, Air Liquide en RWE. Loek Radix is de Executive Director van Chemelot.

Metabolic

Metabolic werd in 2012 opgericht door Eva Gladek. Het bedrijf werkt als advies- en onderzoeksbureau en start ondernemingen op. Deze drie onderdelen werken samen aan dezelfde missie: de globale economie transformeren tot een duurzame, regeneratieve economie. Metabolic benadert bedrijven, steden of complete economieën als een ecosysteem. Het gaat daarbij vaak om materiaalkringlopen sluiten en efficiënter met energie omgaan. Er werken ruim veertig mensen bij het bedrijf: van datawetenschappers tot biologen en economen.

Sustainable Capital Group

Sustainable Capital Group koppelt duurzame projecten aan groene beleggers. De missie van Sustainable Capital Group is tweeledig. Ten eerste biedt de organisatie bedrijven de financiële middelen om hun duurzame ambities waar te maken. Ten tweede gaat het erom dat beleggers, die het kapitaal verstrekken, ervan verzekerd zijn dat hun geld duurzaam wordt ingezet. Er werken negen mensen bij Sustainable Capital Group.

Sycada

Sycada zet zich in om de vloten van bedrijven slimmer en groener te maken. Het bedrijf bespaart namens hun klanten jaarlijks miljoenen liters brandstof. Sycada werkt samen met verschillende vervoersbedrijven, waaronder bedrijven in de sectoren openbaar vervoer, transport en logistiek, leasingbedrijven en autoverzekeraars.

PLUS Retail

PLUS Retail is een Nederlandse supermarktketen. De supermarkt begon in 1988 onder de naam Plusmarkt, onderdeel van de Sperwer Groep. Deze groep is aangesloten bij inkoopcentrale Superunie. In 2001 ging Plusmarkt verder als PLUS Retail. De keten telt inmiddels 270 filialen en heeft ruim duizend medewerkers. Het hoofdkantoor van PLUS Retail staat in Utrecht. Sinds 2015 mag de keten zichzelf de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland noemen.

Skynrg

Skynrg is een bedrijf dat nieuwe manieren ontdekt om duurzaam te vliegen. Zo maakten ze SAF: sustainable aviation fuel, oftewel duurzame kerosine. SAF wordt gemaakt met waterstof. De waterstof wordt gehaald uit olie en vetten van bijvoorbeeld oud frituurvet. KLM heeft toegezegd op driekwart van de SAF-productie voor tien jaar lang. Dat is 75.000 ton SAF per jaar.

JCDecaux

De van oorsprong Franse multinational levert namelijk stadsmeubilair ‘om de leefbaarheid in steden te vergroten’. Oprichter Jean Claude Decaux was in de vroege jaren ’60 als billboardplakker in het plaatsje Beauvais, net ten noorden van Parijs, om reclame te maken voor de schoenenzaak van zijn ouders. De omzet schoot omhoog, waarna andere winkeliers hem al snel inhuurden om dat kunstje te herhalen. In 1964 sluit Decaux een contract dat de basis zal leggen onder het latere JCDecaux-imperium. Hannelore Majoor is algemeen directeur van JCDecaux Nederland. De multinational is beursgenoteerd en heeft in Nederland 150 medewerkers."

DHL Parcel Benelux

DHL Parcel bezorgt in de Benelux dagelijks meer dan 1 miljoen pakketten. Daarvoor werken meer dan 10.000 medewerkers in een netwerk van 20 sorteercentra, 135 CityHubs en meer dan 3.500 servicepunten. Het bedrijf komt voort uit het Nederlandse Van Gend & Loos en maakt onderdeel uit van het wereldwijde DPDHL Groep. In 2020 werd in de Benelux ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in de verduurzaming, uitbreiding en digitalisering van de activiteiten.

Hill+Knowlton Strategies

Hill+Knowlton is een communicatieadviesbureau gevestigd in Amsterdam en Den Haag. Het bureau wordt ingeschakeld voor een breed scala aan opdrachten, zoals het bouwen en beschermen van reputatie, het creëren van draagvlak en het overbrengen van de juiste boodschap naar de juiste doelgroep. Het bedrijf kent zijn oorsprong in 1927 toen het in Ohio werd opgericht als public relations kantoor. Voormalig CDA-politicus Jack de Vries is op dit moment CEO van Hill+Knowlton Strategies Nederland.

CityTec

Citytec bedenkt, bouwt en beheert slimme systemen. Dan moet je denken aan lantarenpalen die aan schieten als je langsloopt, stoplichten die zich aanpassen aan de hoeveelheid wachtenden, maar ook het meten van de luchtkwaliteit of het aanleggen van wifi in de openbare ruimte. Daarbij werkt het bedrijf zo energiezuinig mogelijk. CityTec heeft sinds 2017 al een CO2 reductie van 19 procent gerealiseerd en wil die verhogen tot 30 procent in 2023. Ook bij klanten (scope 3) wil CityTec bijdragen aan het verlagen van emissies.

Rebel

Rebel is een niet alledaagse advies- en investeringsgroep. Op LinkedIn vermeldt Marc van der Steen geen functietitel. ‘Transities versnellen’ staat er. Het bedrijf heeft meer dan tweehonderd medewerkers, verspreid over de wereld: de Verenigde Staten, Afrika, Azië, België, Duitsland en Nederland (Rotterdam). Rebel is een niet-hiërarchische organisatie: Er is geen CEO, en er zijn geen HR-managers. De missie van het bedrijf is maatschappelijke meerwaarde creëren met de projecten die ze oppakken. Zo maken ze bijvoorbeeld steden emissievrij.

Neptune Energy Netherlands

Neptune Energy is het grootste gasproductiebedrijf in Nederland. Het bedrijf wint dagelijks 8,5 miljoen kubieke meter aardgas in de Noordzee, ongeveer 10 procent van het Nederlandse verbruik. De gasproducent ziet toekomst in de productie van waterstof en de opslag van CO2 in lege gasvelden. Er werken meer dan 1.000 mensen bij dit bedrijf, dat midden in een transitie zit naar een duurzamere toekomst.

Yumeko

Yumeko komt voort uit de wens van twee ondernemers om te ondernemen met impact. Dat doen ze door duurzaam beddengoed te maken, van verantwoord katoen. Dat katoen wordt vervolgens ook met niet-vervuilende stoffen geverfd. Yumeko wil de consument bewustmaken van de misstanden in de textielindustrie en laten zien dat je ook op consumentenniveau impact kunt maken.

Volgende pagina

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu