Doekle Terpstra (Techniek Nederland) wil tekorten technisch personeel oplossen met arbeidsmigranten

“Nood breekt wet”, vindt Doekle Terpstra. Als Nederland serieus is over de klimaatdoelen, dan ontkomen we er niet aan om arbeidsmigranten in te zetten. Dat zegt de voorzitter van Techniek Nederland in Koplopers.

Adobe Stock mannen op dak aan het werk met zonnepanelen
Door personeelstekorten in de techniek komen de Nederlandse klimaatdoelen in gevaar. | Credit: Adobe Stock

“Het lost het niet op, maar het draagt wel bij aan de oplossing. Dus ik sta daar open voor”, zegt Doekle Terpstra in Koplopers. Die visie staat haaks op die van de arbeidsinspectie. Deze raadde recent nog aan om de personeelstekorten niet op te lossen met arbeidsmigranten totdat de misstanden zijn aangepakt.

‘Miserabele woonsituatie arbeidsmigranten’

In haar jaarverslag schrijft de arbeidsinspectie waarom ze het geen goed idee vindt om in te zetten op arbeidsmigranten op de korte termijn: ‘Op korte termijn omdat huisvesting die aan de normen voldoet een harde beperkende factor is. De keuze voor meer migratie levert anders immers in toenemende mate miserabele woonsituaties op.’ Op de lange termijn ziet de inspectie ook problemen voor de woningmarkt en bijbehorende stikstofproblematiek.

De voorzitter van Techniek Nederland erkent dat er haken en ogen zitten aan het inzetten van arbeidsmigranten. “Ik zie dit vraagstuk wel, maar waar het vooral om gaat is wat de politiek wil.”

“Hoe je het wendt of keert: de techniekparochie heeft het goed en zal het goed houden. Het gaat voor mij veel meer om de vraag waar we in Nederland voor willen gaan. Zetten we die stip op de horizon met doelstellingen voor 2030 en zijn we bereid daarvoor te gaan met de consequenties die daaruit voortvloeien?”

Doekle Terpstra landscape foto V techniek nederland

Doekle Terpstra

Voorzitter van Techniek Nederland

Terpstra verbindt wel consequenties aan het inschakelen van arbeidsmigranten. Zo moet het op een sociaal verantwoorde manier gebeuren. Met goede huisvesting. “Als we dat sociale kunnen combineren met kennisoverdracht zodat die mensen hier kennis en vaardigheden op kunnen doen, dan zeg ik doen.”

Terpstra ziet meer oplossingen dan alleen arbeidsmigranten inzetten. Luister daarvoor naar onderstaande podcast waarin ook Marleen Prins (Equans) te gast is:

Harde keuzes

Terpstra vindt dat de Nederlandse politiek harde keuzes moet durven maken. Als Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 wil halen, is er meer technisch personeel nodig. Arbeidsmigranten kunnen daarbij helpen. Als de politiek daar niet voor wil gaan vanwege het negatieve sentiment, dan moeten ze ook daarvan de consequenties dragen. “Dan moet je ook niet gaan miepen dat je in 2030 je doelstellingen niet gerealiseerd hebt.”

De Adviesraad Migratie (ACVZ) ziet dit risico ook. ‘Het gebrek aan werknemers in vaak ‘essentiële’ beroepen heeft gevolgen voor ons welzijn: operaties worden uitgesteld, er is veel lesuitval op scholen, en het risico is dat de energietransitie vertraging oploopt’, schrijft ACVZ in een position paper.

In een rondetafelgesprek over arbeidsmigratie voegt Helga de Valk (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) daar nog aan toe dat we door een vergrijzende samenleving eigenlijk niet om arbeidsmigratie heen kunnen: “Het is niet zozeer de vraag of we arbeidsmigratie nodig hebben of toestaan, maar we moeten vooral kijken hoe we dat met elkaar regelen.” Donderdag 19 mei vindt een Commissiedebat plaats over arbeidsmigratie.

Lees ook: Hoe de energietransitie en genderongelijkheid elkaar kruisen (en hoe ze elkaar kunnen versterken)

Schrijf je in voor onze Newsbreak: iedere dag rond 12 uur het laatste nieuws

Wil jij iedere middag rond 12 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan! Schrijf je hier in voor onze Newsbreak.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu