Een derde van duurzame stroom van eigen bodem in 2030

De ambities die dertig regio’s in regionale energie strategieën optekenden, tellen samen op tot het beoogde einddoel: 35 Terawattuur aan duurzame energie in 2030. Zelfs 55,1 Terawattuur is haalbaar. Daarmee komt in dat jaar mogelijk 29 tot 45 procent van de duurzame stroom van eigen bodem. Dat blijkt uit een tussenstand van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Adobe Stock zonnepanelen op meer
Zonnepanelen op een meer bij Beilen | Credit: Adobe Stock

De ambities van de dertig regio's tellen op tot 55,1 Terawattuur. Dat is enorm veel elektriciteit. Ter vergelijking: 308.000 woningen met zonnepanelen wekken samen slechts 1 Terawattuur op.

PBL rekende uit hoeveel elektriciteit projecten in verschillende stadia opleveren. Het gaat om 18,9 door bestaande projecten, 12,6 door projecten die nog in de pijplijn zitten en 23,6 op de langere termijn. Het PBL verwacht dat niet alle projecten er uiteindelijk komen. Daarom schat het adviesbureau dat de regio’s met hun projecten uiteindelijk tussen de 35,4 Terawattuur en 46,4 Terawattuur realiseren. Daarmee wordt het beoogde einddoel voor 2030 dus gehaald. Het Nederlandse elektriciteitsverbruik schommelt sinds 2006 rond de 120 Terawattuur. Als dit zo blijft is circa 30 procent van de stroom die Nederlanders gebruiken in 2030 afkomstig van eigen bodem en duurzaam.

Geen gelopen race

Toch waarschuwt PBL – net als vorig jaar - dat het geen gelopen race is. Te weinig ruimte op het energienet, gebrek aan burgerparticipatie en tekort aan arbeidskracht vormen gevaren. Ook is er concurrentie op het gebied van ruimte. Naast de energietransitie hebben we ook ruimte nodig voor woningbouw, de landbouw en natuurbehoud.

Het valt op dat er in vergelijking met de conceptdoelen meer zonneprojecten bij staan. De hoeveelheid windenergie bleef ongeveer gelijk. Dit kan komen doordat zonnepanelen minder omstreden zijn. Het probleem is alleen dat deze veel minder energie opleveren dan windmolens. Procescoördinator Jurgen Roovers van een lokaal energieproject rondom de A16 legt uit waarom dat problematisch is. In hetzelfde artikel komt de voorzitter van de regionale energiestrategie West-Brabant aan het woord.

Ziekenhuis of casino: wie krijgt bij netcongestie voorrang op het elektriciteitsnet?

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu