Het biodiversiteitsakkoord is een feit: wat zijn de reacties?

De biodiversiteitstop zit erop. Wereldleiders tekenden in het Canadese Montréal een slotakkoord over het behoud van biodiversiteit en leefbaarheid van de planeet. Wat moet er nu gebeuren om dat waar te maken? En hoe wordt het akkoord ontvangen?

Adobe Stock 305981127
Regenwouden herbergen een hoge biodiversiteit. | Credit: Adobe Stock

Van 7 tot en met 19 december vond de biodiversiteitstop (COP15) plaats in het Canadese Montréal. Het doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk tot nieuwe afspraken te komen om biodiversiteitsverlies te stoppen. Het biodiversiteitsakkoord is een vervolg op het vorige VN-akkoord uit 2001. Dit zijn de plannen.

Deze afspraken staan in het biodiversiteitsakkoord

Het zogenoemde ‘Global Biodiversity Framework’ moet het Parijsakkoord van biodiversiteitsherstel worden. In het akkoord staan 23 doelen die ervoor moeten zorgen dat in 2030 30 procent van al het land en water beschermd gebied is. Dat is aanzienlijk meer dan de 17 procent land en 10 procent water van nu.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de financiering van biodiversiteitsherstel. Vóór 2030 moeten landen 200 miljard dollar (188 miljard euro) hebben verzameld. Subsidies voor bijvoorbeeld vlees en fossiele brandstoffen moeten worden teruggedrongen, waarbij mogelijk nog zo’n 500 miljard dollar (470 miljard euro) voor vrij gemaakt wordt. Armere landen krijgen tot 2025 ieder jaar 20 miljard dollar (19 miljard euro) en vanaf 2030 30 miljard dollar (28 miljard euro) per jaar.

Inheemse volkeren staan voor het eerst duidelijk in het akkoord benoemd. Hoewel ze 5 procent van de mensheid vertegenwoordigen, beschermen ze zo’n 80 procent van de biodiversiteit op aarde. Het geeft ze een belangrijke positie in toekomstige besluitvorming.

Deze punten zijn gesneuveld

Volgens velen is er een historische deal opgeleverd. Toch is er ook kritiek op het akkoord. Zo wilden landen de impact van landbouwgif terugdringen, maar de uiteindelijke tekst is afgezwakt. In een eerdere versie van het akkoord werd gesproken over het ‘halveren van de pesticiden’. In de definitieve versie staat nu ‘het halveren van het risico’.

Daarnaast is het de onderhandelaars niet gelukt om nieuwe doelen op te stellen voor biodiversiteitsherstel in de landbouwsector, de visserij en voor de aanleg van infrastructuur.

Het slotakkoord is net als het Parijsakkoord niet juridisch bindend. Wel moeten de 194 deelnemende landen ieder jaar rapporteren over hun voortgang. Hoeveel impact het akkoord daadwerkelijk op het biodiversiteitsverlies zal hebben, hangt af van hoe snel landen de afspraken omzetten in wetten. In 2023 worden nationale strategieën en actieplannen opgesteld.

Wat betekent het akkoord voor Nederland?

De staat van de Nederlandse natuur is 'ronduit slecht', schreef de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in maart. Volgens het International Union for Conservation of Nature (IUCN) is het daarom extra urgent om de internationale afspraken zo snel mogelijk om te zetten in nationale plannen. "Het huidige kabinet maakt al belangrijke stappen hierin met de aanpak van de stikstofcrisis en het investeren in de omvang en kwaliteit van onze natuurgebieden", schrijft het IUCN (IUCN) over Nederland.

Nederland zou kunnen profiteren van het EU-beleid dat in de maak is als onderdeel van de Green Deal en de Europese Biodiversiteitsstrategie. Concrete wet- en regelgeving komt eraan, zoals de natuurherstelwet. Maar dat kan alleen effect hebben als ook de subsidies voor vervuilende activiteiten worden stopgezet, schrijft de IUCN.

"Een nieuw VN-akkoord was hard nodig: het vorige dateerde uit 2011 en sindsdien is de biodiversiteit verder achteruitgegaan, met het risico dat 1 miljoen soorten wereldwijd zullen uitsterven. In hoeverre het akkoord ‘historisch’ zal zijn, zal moeten blijken. Het feit dat er een ambitieus nieuw akkoord ligt is op zich historisch te noemen, het laat zien dat de 194 landen die lid zijn van de conventie het probleem erkennen en zich achter een gezamenlijke strategie scharen."

Coenraad Krijger

Coenraad Krijger

directeur, IUCN (International Union for Conservation of Nature) NL

"Wereldwijde afspraken over de bescherming van een derde van alle land- en water! De VN-top over biodiversiteit legt een stevige bodem onder het Nederlandse natuurherstel."

Natuurmonumenten Avatar Ree 400x400

Vereniging Natuurmonumenten

"WWF is blij met het doel om wereldwijd ten minste 30 procent van het land, het zoetwater en de oceanen te beschermen, en dat de rechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en hun bijdragen aan de bescherming van natuur, worden erkend. Tegelijkertijd waarschuwen we er wel voor dat de doelstelling 30 x 30 kan worden ondermijnd als bijvoorbeeld niet-duurzame productie en consumptie niet op landelijk niveau worden aangepakt."

WWF

Wereld Natuur Fonds (WWF)

"Het Global Biodiversity Framework (GBF) zorgt dat bedrijven kritisch moeten kijken naar hun impact op biodiversiteit. Ook het afschaffen van subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit was een overwinning op de bijeenkomst in Montreal. Nu moet daad bij woord gesteld worden door overheden en publieke en private markten."

Alexander Burr

Alexander Burr

ESG Policy lead bij LGIM

Meer weten over biodiversiteit en hoe bedrijven een rol spelen in het behoud ervan? Op dinsdag 14 februari 2023 organiseert Change Inc. een roundtable over biodiversiteit. Wil je bijvoorbeeld weten hoe jouw organisatie kan bijdragen aan herstel van de natuur? Of hoe je doorberekent welke impact jouw businessmodel heeft op de biodiversiteit? Meld je dan hier aan.

Het laatste nieuws over biodiversiteit

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: iedere dag rond 07.00 uur het laatste nieuws

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan! Schrijf je hier in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu