Leestijd 3 minuten

5 keer duurzaamheid in midden-Nederland

Een CO2-negatieve weg, voorbereiding op klimaatverandering en energie uit bermplanten: provincies kunnen vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op het gebied van duurzaamheid. DuurzaamBedrijfsleven zet vijf voorbeelden uit Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland op een rij.

N211 co2 neutraal door provincie zuid holland

Uit een onderzoek van I&O Research blijkt dat burgers weinig weten over het takenpakket van provincies. DuurzaamBedrijfsleven maakt deze vaak onzichtbare overheidslaag zichtbaar aan de hand van een aantal duurzame voorbeelden van provincies uit midden-Nederland.

Download het rapport van I&O Research

Provincie maakt ruimte voor klimaatadaptief bouwen

Op het gebied van ruimtelijke ordening bepaalt de provincie onder andere waar woningen gebouwd mogen worden. In Zuid-Holland worden de klimaatuitdagingen gecombineerd met de bouwopgave in deze provincie. Tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Bij het bepalen van de nieuwe bouwlocaties, wordt rekening gehouden met klimaatverandering.

Flevoland: aanjager van circulaire economie

In Flevoland vervult de provincie een regisseursrol op het gebied van duurzaamheid. Bij de vorming van zes ‘circulaire ketens’ zorgen ketenmanagers van de provincie ervoor dat belemmeringen worden aangepakt om de ketens goed te laten functioneren. De ketens focussen op verschillende thema’s. Elke keten bestaat uit een aanbieder van een grondstof, een verwerker en een afnemer voor het product. Zo moet één van de ketens het straks mogelijk maken om verpakkingen van gemaaid gras te maken. In een andere keten wordt onderzocht hoe plastic afval gebruikt kan worden als grondstof voor bijvoorbeeld bankjes. De samenwerking moet ook voedselverspilling tegengaan.  

Innovatief onderhoud als wegbeheerder

De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van diverse wegen. Bij het opknappen van de N211 bij Den Haag maakte Zuid-Holland de provinciale weg met diverse innovaties CO2-negatief. De opgeknapte weg vangt meer CO2 op dan dat er vrijkomt. Dat gebeurt onder andere doordat het fietspad langs de weg is voorzien van zonnepanelen en er gebruik wordt gemaakt van een warmtecollector. Hiermee wordt zonnewarmte uit het wegdek gewonnen. Deze warmte wordt ondergronds opgeslagen en later gebruikt voor het verwarmen van bedrijfspanden.

Provincie als innovatieversneller: energie uit bermplanten

In Utrecht pakt de provincie haar rol als innovatieversneller bij het opwekken van energie uit groene bermplanten. Bij het experiment wordt energie uit de planten gebruikt om een verkeersmeetsysteem naast een provinciale weg van energie te voorzien. Een Wageningse start-up ontwikkelde een systeem waarmee energie uit de wortels van levende planten kan worden gehaald. De provincie stelde als wegbeheerder een deel van de berm langs de weg beschikbaar. 

De provincie als financier

Een andere rol die een provincie kan vervullen, is als financier. Bijvoorbeeld door duurzame projecten te subsidiëren, of door geld uit te trekken voor het verduurzamen van woningen. De subsidie wordt niet alleen ingezet voor projecten gericht op windenergie en zonneparken. Zo betaalde de provincie Zuid-Holland in het verleden bijvoorbeeld mee aan het opknappen en verduurzamen van rijksmonumenten. Met de miljoenensubsidie werden de monumenten energiezuiniger gemaakt. Ook voor duurzame onderzoeksprojecten trekken provincies regelmatig geld uit; de provincie Utrecht betaalt mee aan een onderzoek voor duurzame energie uit aardwarmte.

Lees verder

Hoofdafbeelding: Provincie Zuid-Holland Afbeelding in tekst: Adobe Stock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu