Leestijd 4 minuten

5 keer duurzaamheid in de zuidelijke provincies

Provincies beslissen over de plaatsing van windmolens, kunnen duurzaam onderhoud van wegen plegen en verduurzaming subsidiëren. Dat maakt duurzaamheid een logisch verkiezingsthema voor de Provinciale Statenverkiezingen. DuurzaamBedrijfsleven zet een aantal duurzame initiatieven uit de zuidelijke provincies op een rij.

Etriplus zonnedak

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is duurzaamheid één van de belangrijkste thema’s. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s die Citisens uitvoerde in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt tijdens de verkiezingen op 20 maart is niet vreemd, want het is een thema waar provincies invloed op kunnen uitoefenen. Op de website noemt koepelorganisatie Interprovinciaal Overleg (IPO) een aantal thema’s waarin provincies een rol kunnen spelen, zoals openbaar vervoer, infrastructuur en landbouw. DuurzaamBedrijfsleven zet vijf voorbeelden op een rij uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.

Lees ook: Provinciale Statenverkiezingen: De invloed van provincies op duurzaamheid

1. Verduurzamen van landbouwgrond

Als één van de grotere landbouwprovincies van Nederland heeft Zeeland veel baat bij het verduurzamen van de landbouw. Dit doen ze onder meer met het project Carbon Farming waarbij koolstof in landbouwgrond wordt opgeslagen. Het project past binnen het Zeeuwse landbouwbeleid waarbij de productiefactoren bodem, water en biodiversiteit centraal staan. 

Een ander project waarbij de Zeeuwen bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw, is een energiebesparingsproject. Agrobedrijven leggen daar een restwarmtekoppeling aan waarmee restwarmte wordt toegepast voor het drogen van de uienoogst.

2. Slimme oplossingen om duurzame mobiliteit te bevorderen  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van (provinciale) wegen, maar dit gaat verder dan de vraag waar meer asfalt nodig is. Zo onderzoeken de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met een aantal andere partijen slimme en innovatieve oplossingen om de doorstroom in steden te verbeteren. Daarbij spelen ICT en dataverzameling een essentiële rol.

Christophe van der Maat, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, gaf daarvan in een eerder interview het volgende voorbeeld. “We zijn bezig met een proef met slimme stoplichten. De tijd dat een bepaalde VRI (Verkeersregelinstallatie) op groen staat wijzigt als dat de doorstroming bevordert. De afstelling van die stoplichten vindt plaats op basis van de realtime verkeerssituatie.”

3. Voorbeeldfunctie bij verduurzaming van vastgoed

In 2050 moet Nederland zo goed als klimaatneutraal zijn om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Dat betekent dat ook het vastgoed verduurzaamd moet worden. Niet alleen particulieren, maar ook de zakelijke markt moet aan de bak. Zo mogen vanaf 1 januari 2023 Nederlandse kantoren met een energielabel D of lager niet langer worden gebruikt. In Limburg gaf de provincie alvast het goede voorbeeld door het eigen provinciehuis te verduurzamen van energielabel G naar B.  

“Vanuit onze maatschappelijke- en voorbeeldfunctie vinden wij het waard om te investeren in verduurzaming en natuurlijk gaan we er van uit dat we over een aantal jaren de investering terugverdienen, maar dat heeft nou eenmaal wat tijd nodig”, zei Joyce Nelissen, directeur provincie Limburg, daar eerder over.

4. Energietransitie: Subsidie brengt groot zonnedak tot stand

De belangrijkste taak van de provincie is het indelen van de beschikbare ruimte. Zo verleent de provincie bijvoorbeeld vergunningen voor de plaatsing van windmolens. De provincie kan ook een stap verder gaan om energieprojecten van de grond te krijgen, bijvoorbeeld door subsidie aan te bieden.

Dat deed de provincie Limburg bijvoorbeeld in Venlo. De provincie verstrekte een subsidie die de ontwikkeling van een groot zonnedak op een distributiecentrum mogelijk maakte. De ruim 28.000 zonnepanelen moeten 7.000 megawattuur per jaar opleveren.

Lees ook: PPS maakt energietransitie betaalbaar: “We hebben geen tijd meer voor wantrouwen”

5. Gelderland investeert in ‘industrie van de toekomst’

Een provincie kan door te investeren innovatie aanjagen. Zo investeert provincie Gelderland 1 mln euro in vernieuwingen in de regionale industrie. “Een slimme industrie waarin afval de nieuwe grondstof is. De schoorsteen er af, 3D printers en robots er in”, zei gedeputeerde Michiel Scheffer eerder.

De provincie wil de vernieuwing bewerkstelligen middels een tenderregeling. De regeling is bedoeld voor bedrijven die hun bedrijf slimmer en schoner willen maken. “Denk aan investeringen in slimme digitale productietechnologieën of in schone productieprocessen door hergebruik van grondstoffen of hernieuwbare energie.”

Lees ook:

Afbeeldingen: GREENPORT VENLO & provincie Limburg

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu