Adobestock 253259756

Change

BNP Paribas

BNP Paribas is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in 68 landen. Er werken meer dan 193.000 mensen, waarvan 154.000 in Europa.

  • Achtergrond
  • Artikelen

In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekering, autolease en beleggen. De Nederlandse CEO is Geert Lippens. Internationaal staat Jean-Laurent Bonnafé aan het roer.

Visie

BNP Paribas heeft als motto: de bank voor een wereld in verandering. De bank ziet zichzelf als ‘loodgieter van de financiële wereld’. BNP Paribas is geen consumentenbank in Nederland, maar zakelijke klanten kunnen voor al hun financiële zaken bij de bank terecht. Het maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid draait om vier thema’s. Zo wil BNP Paribas de economie op een ethische manier financieren, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, de klimaat- en energietransitie versnellen en een verantwoordelijke werkgever zijn.

BNP Paribas Asset Management (AM) is de vermogensbeheerder van BNP Paribas. Als vermogensbeheerder biedt BNP Paribas AM beleggingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Eind 2020 kwam het beheerd vermogen uit op 483 miljard euro. Het motto van de vermogensbeheerder is: de duurzame belegger voor een veranderende wereld. BNP Paribas AM gelooft erin dat duurzame bedrijven winstgevender zijn op de lange termijn. Voor Jane Ambachtsheer, hoofd duurzaamheid bij BNP Paribas AM, is het een uitgemaakte zaak: institutionele beleggers kunnen én moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

Volgens BNP Paribas AM bestaan er twee soorten beleggers: future takers en future makers. De eerste groep kijkt toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. De tweede groep wil de wereld vormen. BNP Paribas AM schaart zichzelf onder de tweede groep en wil haar beleggingen en invloed bij bedrijven en overheden inzetten om te komen tot een economie met een lage CO2-uitstoot in een wereld die goed en gezond is voor de huidige én voor komende generaties.

Strategie

BNP Paribas meet de voortgang op de vier thema’s van het maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid aan de hand van indicatoren. Om de economie op een ethische manier te financieren vergroot BNP Paribas jaarlijks het aandeel bedrijfsfinanciering dat bijdraagt ​​aan de energietransitie en sectoren die rechtstreeks bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. In 2020 ging het om 188 miljard euro. Ook het percentage werknemers getraind in ethiek en gedragsregels is een indicator. In 2020 kwam dat percentage uit op 97 procent. Op het thema milieu en energietransitie wil BNP Paribas klanten in staat stellen om de transitie naar een CO2-arme economie te maken, de impact van de eigen bedrijfsvoering te verminderen en kennis te vergroten en te delen over de beste duurzame aanpak. Om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen wil BNP Paribas sociale uitsluiting bestrijden en onderwijs en cultuur bevorderen. Dat doet de bank onder andere door middel van initiatieven en projecten over speciale bijstand voor kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkrediet, steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen. Onder werkgeversverantwoordelijkheid vallen onder andere het stimuleren van diversiteit en inclusie en het aanbieden van trainingen. Zo meet BNP Paribas bijvoorbeeld het aandeel vrouwen in senior management posities.

BNP Paribas AM heeft sinds februari 2019 een Global Sustainability Strategy. Deze moet helpen om het portfolio in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat alle beleggingen en investeringen bij elkaar bijdragen aan een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graad. Om toekomstbestendig te beleggen, focust BNP Paribas AM op drie kernthema’s. De financiële instelling ziet deze drie als de voorwaarden voor een toekomstbestendige economie die duurzaam rendement op de langere termijn leveren. BNP Paribas AM refereert naar de thema’s als de drie E’s: ‘energy transition’, ‘environmental sustainability’ en ‘equality and inclusive growth’. In het Nederlands: energietransitie, milieuduurzaamheid en gelijkheid en inclusieve groei.

Uitvoering

BNP Paribas AM valt op als één van de meest actieve vermogensbeheerders op aandeelhoudersvergaderingen. Het stemt vaak voor (klimaat)resoluties op aandeelhouders. Het gaat om thema’s als verbeterde openbaarmaking van emissies en reductieplannen, transparantie betreffende lobbyactiviteiten en bestuurshervormingen om verantwoording te verbeteren. Ook spreekt BNP Paribas AM bedrijfsbesturen aan op het aannemen van vrouwen. Ook in de eigen organisatie past het deze visie toe. Zo bestaat het ‘executive committee’ (zeg maar de raad van bestuur) van BNP Paribas op dit moment voor 30 procent uit vrouwen. Over vier jaar moet dat ook 40 procent zijn.

In februari 2021 presenteerde BNP Paribas beleid dat bedrijven die rundvlees of sojabonen produceren of kopen uit de Amazone en de Cerrado-regio verplicht om een strategie te presenteren die ontbossing naar nul terugbrengt in 2025. Met het beleid wil de financiële instelling ervoor zorgen dat haar klanten zichtbaar actie ondernemen tegen ontbossing.

In april 2021 sloot BNP Paribas zich aan bij de “Net-Zero Banking Alliance” opgericht door het UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Vanuit het idee dat het beschermen van biodiversiteit een absolute noodzaak is, gaat de bank 3 miljard euro specifiek inzetten voor een positieve impact op biodiversiteit. Daarnaast wil de financiële instelling ervoor zorgen dat eind 2022 210 miljard euro aan bedrijfsfinanciering ten gunste komt van bedrijven die werken aan de energietransitie of zich richten op sectoren die rechtstreeks bijdragen aan de SDG's.

Markt

BNP Paribas behoort tot de grootste banken ter wereld. Wat dat betreft zal het zichzelf eerder vergelijken met een partij als het Britse financiële conglomeraat HSBC dan met het Nederlandse ASN Bank. Ook op het gebied van vermogensbeheer draait BNP Paribas mee in de hoogste regionen en zoekt het de samenwerking met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld binnen het initiatief Climate Action 100+. Een investeerderscollectief dat de honderd grootste CO2-uitstoters een duurzame kant op wil sturen. Op het gebied van vermogensbeheer zit BNP Paribas AM op dezelfde lijn als Robeco, NNIP en Aegon. Deze partijen positioneren zichzelf ook sterk op duurzaamheid.

Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in op vergroening. Daarin vormt BNP Paribas geen uitzondering. Zo werken financiële instellingen samen aan meetmethoden om hun impact te meten. Voorbeelden daarvan zijn het Platform Carbon Accounting Financials, het Partnership Biodiversity Accounting Financials en de Impact Tool bij BNP Pariabs Wealth Management. Ook lanceren banken nieuwe producten en verdienmodellen. Zo stapte Rabobank in carbon banking: het kopen en verkopen van CO2-certificaten. En in 2018 ontving ABN AMRO in Davos een Investor Award vanwege de heldere focus van de bank op het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve technologie.

Artikelen over BNP Paribas

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu