Adobestock 253259756

Change

BNP Paribas

BNP Paribas is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in 68 landen. Er werken meer dan 193.000 mensen, waarvan 148.000 in Europa.

In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas sinds 1822 in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekering, leasing, mobiliteit, vastgoed en beleggen. De bank bedient deze deelgebieden vanuit tien entiteiten: Corporate & Institutional Banking, Arval, Personal Finance, Securities Services, Cardif, Leasing Solutions, Real Estate, Asset Management, Factor en Wealth Management. De Nederlandse CEO is Geert Lippens. Internationaal staat Jean-Laurent Bonnafé aan het roer.

Visie

BNP Paribas heeft als motto: de bank voor een wereld in verandering. BNP Paribas is strikt genomen geen consumentenbank in Nederland, maar zakelijke klanten kunnen voor al hun financiële zaken bij de bank terecht. Zo helpt BNP Paribas Leasing Solutions klanten en industriële partners bijvoorbeeld met lease- en financieringsoplossingen. Terwijl BNP Paribas Arval gespecialiseerd is in mobiliteitsoplossingen en BNP Paribas Securities Services een effectenbewaarder is. Via tussenpersonen bieden BNP Paribas Cardif en BNP Paribas Personal Finance wel een aantal diensten aan consumenten. Voor Cardif gaat het om hypotheekverzekeringen en bij BNP Paribas Personal Finance om persoonlijke leningen.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid draait om vier thema’s: economie, milieu, mensen en maatschappij. Zo streeft BNP Paribas naar investeringen met een positieve impact op milieu en maatschappij en verantwoorde economische groei. Ook wil het werkgelegenheid bevorderen. Wat het milieu betreft, ligt de nadruk op het helpen van klanten bij hun transitie naar een CO2-arme toekomst. Onder het thema mensen schaart BNP Paribas de wens om een verantwoordelijke werkgever te zijn die werknemers een inspirerende en veilige werkplek biedt. Tot slot wil de bank een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door initiatieven op het gebied van financiële educatie, kunst en cultuur en milieu te steunen.

Strategie

BNP Paribas meet de voortgang op de vier thema’s van het maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid (MVO) aan de hand van indicatoren.

Om de economie op een ethische manier te financieren vergroot BNP Paribas jaarlijks het aandeel bedrijfsfinanciering dat bijdraagt aan de energietransitie en sectoren die rechtstreeks bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. In 2020 ging het om 188 miljard euro. Op het thema milieu en energietransitie wil BNP Paribas klanten in staat stellen om de transitie naar een CO2-arme economie te maken, de impact van de eigen bedrijfsvoering te verminderen en kennis te vergroten en te delen over de beste duurzame aanpak. Een Low-Carbon Transition Group van 250 experts binnen de bank ondersteunt klanten bij het vinden van oplossingen op het gebied van schone energie, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen wil BNP Paribas sociale uitsluiting bestrijden en onderwijs en cultuur bevorderen. Dat doet de bank onder meer door middel van initiatieven en projecten die speciale bijstand bieden voor kinderen in kansarme wijken en gemarginaliseerde gebieden, microkredieten en steun voor liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen.

Onder werkgeversverantwoordelijkheid vallen onder andere het aanbieden van trainingen en het stimuleren van diversiteit en inclusie. BNP Paribas meet het aandeel vrouwen in senior managementposities. Het ‘executive committee’ van BNP Paribas bestaat op dit moment voor 30 procent uit vrouwen. In 2025 moet dat 40 procent zijn.

Tot slot stimuleert de bank de medewerkers om tijdens werktijd vrijwilligerswerk te doen met een positieve impact op het milieu of de samenleving.

Uitvoering

In februari 2021 presenteerde BNP Paribas beleid dat bedrijven die rundvlees of sojabonen produceren of kopen uit de Amazone en de Cerrado-regio verplicht om een strategie te presenteren die ontbossing naar nul terugbrengt in 2025. Met het beleid wil de financiële instelling ervoor zorgen dat haar klanten zichtbaar actie ondernemen tegen ontbossing.

In april 2021 sloot BNP Paribas zich aan bij de “Net-Zero Banking Alliance” van het UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Het doel van de alliantie is om de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten en de krediet- en investeringsportefeuilles van de banken zoveel mogelijk te verminderen. Uiterlijk in 2050 moeten deze dan klimaatneutraal zijn. Om dit te realiseren heeft BNP Paribas tussendoelen opgesteld; zo wil zij geen investeringen meer doen in steenkolenbedrijven; vanaf 2030 in Europa en vanaf 2040 wereldwijd. ‘Naast steenkool overweegt BNP Paribas, die zich bewust is van de impact van het gebruik van fossiele brandstoffen op de klimaatverandering, om bijkomende doelstellingen vast te stellen voor de olie- en gassector’, schrijft de bank in een verslag over haar MVO-beleid. Dat betekent dat de bank nu nog wel in olie en gasbedrijven investeert. Zo investeerde BNP Paribas sinds 2016 46 miljard dollar in bedrijven met grote olie- en aardgasuitbreidingsplannen, waaronder Exxon Mobil, Saudi Aramco, Shell en BP. Tegelijkertijd is BNP Paribas één van de marktleiders op het gebied van duurzame energieleningen in Europa met een bedrag van 15 miljard euro aan hernieuwbare energiefinancieringen eind 2020.

Vanuit het idee dat het beschermen van biodiversiteit een absolute noodzaak is, gaat de bank 3 miljard euro specifiek inzetten voor een positieve impact op biodiversiteit. Daarnaast wil de financiële instelling ervoor zorgen dat eind 2022 210 miljard euro aan bedrijfsfinanciering ten gunste komt van bedrijven die werken aan de energietransitie of zich richten op sectoren die rechtstreeks bijdragen aan de SDG's. Voorbeelden daarvan zijn de financiering van 28.000 zonnepanelen van de internationaal opererende landbouwcoöperatie Royal Cosun, de verstrekking van twee groene leningen aan plantaardig eiwitontwikkelaar Olatein en de lancering van het Ecosystem Restoration Fund.

In oktober 2021 lanceerde BNP Paribas de Low-Carbon Transition Group. Deze groep - onder leiding van Severine Mateo – zal klanten helpen bij hun transitie naar een CO2-arme toekomst. De groep van 250 experts kan klanten onder andere adviseren hoe zij hun bedrijfsmodellen versneld kunnen aanpassen aan een CO2-arme toekomst, hun kapitaalstructuur kunnen afstemmen op duurzaamheidsvereisten en -ambities en hen helpen om de eventueel resterende CO2-uitstoot te compenseren. BNP Paribas richt zich met haar kennis niet alleen op grote zakelijke klanten, maar ook op innovatieve kleine bedrijven die willen opschalen. Ook investeerders wil het helpen bij de keuze voor duurzamere beleggingen. “Het unieke van wat we onze klanten bieden, is ons vermogen om ook expertise op het gebied van de CO2-arme transitie buiten het bankwezen te mobiliseren”, zei Bonnafé eerder in een persbericht. De Low-Carbon Transition Group wil namelijk de kennis binnen de verschillende deelgebieden van de bank inzetten. Zoals de mobiliteitskennis van Arval en de vastgoedkennis van BNP Paribas Real Estate.

Markt

BNP Paribas behoort tot de grootste banken ter wereld. Wat dat betreft zal het zichzelf eerder vergelijken met een partij als het Britse financiële conglomeraat HSBC dan met het Nederlandse ASN Bank. Ook op het gebied van vermogensbeheer draait BNP Paribas mee in de hoogste regionen en zoekt het de samenwerking met andere vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld binnen het initiatief Climate Action 100+. Dat is een investeerderscollectief dat de honderd grootste CO2-uitstoters een duurzame kant op wil sturen.

Op het gebied van vermogensbeheer zit BNP Paribas AM op dezelfde lijn als NN Investment Partners (NN IP) en Aegon Asset Management. Deze partijen positioneren zichzelf ook sterk op duurzaamheid. BNP Paribas werkt ook samen met deze partijen. Zo biedt het professionele beleggers van NN IP de kans om in hernieuwbare energie-leningen te investeren. NN IP wil via het partnerschap met BNP Paribas namens klanten 500 miljoen euro investeren in dit soort leningen.

Zowel vanuit risicoperspectief als vanuit het oogpunt van rendement en intrinsieke motivatie zet de sector in op vergroening. Zo werken financiële instellingen samen aan meetmethoden om hun impact te meten. Voorbeelden daarvan zijn het Platform Carbon Accounting Financials, het Partnership Biodiversity Accounting Financials en de Impact Tool bij BNP Paribas Wealth Management. Ook lanceren banken nieuwe producten en verdienmodellen om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen.

Artikelen over BNP Paribas

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu