Vp capital

Change

VP Capital

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie Van Puijenbroek. De familie startte in 1865 met een eigen textielbedrijf, nu gekend als HAVEP. Inmiddels heeft VP Capital circa 400 directe en indirecte investeringen in verschillende bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven in led-schermen, landbouw, media, maakindustrie en energie. Daarnaast investeert het familiefonds onder andere in vastgoed, water en zorg en breidt het haar impactinvesteringen uit. Guus van Puijenbroek is sinds 2009 directeur van VP Capital. Er werken acht mensen bij de family office.

Visie

VP Capital wil duurzame vooruitgang versnellen. De purpose van VP Capital is: strong heritage, sustainable progress. Ze presenteren deze purpose als een belofte om hun kapitaal en netwerk in te zetten voor duurzame vooruitgang voor volgende generaties. De familie-investeerder wil bijdragen aan oplossingen voor planetaire en maatschappelijke uitdagingen omdat ze daarvan de noodzaak ziet, verantwoordelijkheid wil nemen en erin gelooft dat deze manier van denken en werken toekomstbestendig is.

Guus van Puijenbroek hoopt ook andere familie-investeerders te motiveren, omdat hij vindt dat deze een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanjagen van duurzaamheid. Dat komt doordat familie-investeerders “intergenerationeel denken”. Dat betekent dat langetermijndenken de norm is. Daarin ligt de sleutel voor succesvol duurzaam beleggen, omdat het met zo’n instelling logisch is om nu te investeren in oplossingen die volgende generaties nodig hebben en daarmee te investeren in een betere toekomst. Van Puijenbroek ziet bijvoorbeeld kansen voor familie-investeerders om meer te investeren in start-ups en innovatie.

Strategie

VP Capital wil haar negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Het duurzaamheidsmodel van VP Capital bestaat uit vijf pijlers die het in het Engels omschrijft: commit our capital, engage our network, manage on sustainable progress, contribute to solutions for planetary challenges en contribute to solutions for societal challenges. Zo screent VP Capital al haar investeringen en donaties op impact en ESG-criteria (criteria die gaan over milieu, maatschappij en goed bestuur) en gaat zij actief de dialoog aan met alle investeringen en goede doelen. Ook ontwikkelde de investeringsmaatschappij een planetary dashboard en een societal dashboard. Bij het eerste kijkt VP Capital naar zaken als waterverbruik, duurzaam materiaalgebruik en groene stroom. Bij het tweede kijkt het naar zaken als betaalde belastingen, het aantal gecreëerde banen, absenteïsme en ongelukken op de werkvloer.

VP Capital verbindt zich aan internationale standaarden en doelen. Zo hanteert het de internationale Science-Based Targets. Het Science-based Targets Initiative (SBTi) is een internationaal initiatief dat erop is gericht om bedrijven een wetenschappelijk-onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-vermindering. Daarnaast wil VP Capital de eerste Nederlandse familie-investeerder worden met een B-Corp-certificering. Zo’n certificering vormt het bewijs dat een bedrijf niet alleen financieel succesvol is, maar ook sociale en duurzame doelen verwezenlijkt. Daarnaast helpt het VP Capital om ambitieus te blijven, omdat een B-Corp elk jaar progressie moet laten zien op milieu en sociaal vlak. Op dit moment beoordeelt de B-Corp-organisatie de aanmelding van VP Capital.

Actief betrokken aandeelhouder

VP Capital heeft niet altijd een meerderheidsbelang, maar vindt het wel belangrijk om actief betrokken te zijn bij de bedrijven en fondsen waarin het investeert. De familie-investeerder participeert in 84 procent van haar portefeuille in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden, investeringscomités en besturen.

Eigen meetmethode

Sinds 2018 voert VP Capital een steeds duurzamere koers. Om die koers goed te kunnen bepalen is meten cruciaal. Daarom ontwikkelde de familie-investeerder met hulp van diverse gespecialiseerde partners een eigen meetmethode en rapporteert het over de voortgang. Zowel op ESG als op impact krijgen de bedrijven, fondsen en onderliggende bedrijven waarin VP Capital investeert een score van 1 tot 5. Deze ESG- en impact-score telt de familie-investeerder bij elkaar op, wat dus maximaal een 10 oplevert.

Op dit moment scoort VP Capital een 6,8. Daarmee doet de familie-investeerder het beter dan vorig jaar. Toen scoorde het een 6,0. In 2023 wil VP Capital een 8,0 halen. Daarnaast moet 45 procent van het portfolio dan uit impactvolle investeringen bestaan en moet de helft van de circa 400 directe en indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen.

Download het progress report hier.

Praktijk

VP Capital investeert in bedrijven en fondsen in acht verschillende domeinen: media, landbouw, smart industry, textiel, vastgoed, energie(transitie), water en zorg. In deze acht domeinen doet VP Capital zowel directe investeringen in bedrijven als indirecte investeringen via fondsen. Het merendeel van het vermogen zet VP Capital direct in bij Batenburg Techniek, Mediahuis (bekend van merken als De Telegraaf en NRC), werkkledingbedrijf HAVEP, VP Landbouw en led-schermenbedrijf Q-lite. Daarnaast gaat ongeveer een derde van het vermogen naar impactbedrijven als Aquaporin en Accsys Technologies. En naar fondsen zoals Pymwymic die weer investeren in bedrijven als Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Voor de bedrijven waarvan zij het merendeel van de aandelen bezit, definieerde VP Capital ‘routekaarten’. Deze tonen hoe Batenburg Techniek, Mediahuis, HAVEP, VP Landbouw en Q-lite hun scores kunnen verbeteren. Zo kan Q-lite het aandeel van de omzet dat voortkomt uit hun circulaire bedrijfsmodel vergroten. Terwijl het er voor HAVEP juist om draait het percentage duurzame stoffen te verhogen, zoals gerecycled polyester en biologisch katoen. Voor Batenburg Techniek is het van belang op termijn het grootste deel van de omzet uit projecten en diensten met een positieve impact te halen. En Mediahuis zal haar CO2-voetafdruk in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. In sommige gevallen is het halen van deze doelen gekoppeld aan de beloning van de bestuurders.

Naast de directe investeringen die VP Capital doet, investeert het in verschillende fondsen en besteedt het een deel van haar vermogen aan goede doelen. Deze totale mix moet jaarlijks duurzamer worden. Om ervoor te zorgen dat alle keuzes bijdragen aan dat doel definieerde VP Capital samen met adviesbureau Sinzer voor elk domein de 'key challenges' op ecologisch en sociaal vlak. Deze koppelden ze aan investeringen en goede doelen die oplossingen voor die uitdagingen bieden.

Doordat VP Capital de uitdagingen en kansen in de verschillende domeinen in beeld heeft, wordt het makkelijker ervoor te zorgen dat de verschillende manieren van investeren elkaar versterken. Zo bezit de familie-investeerder veel aandelen in Batenburg Techniek. Dat technologiebedrijf screent nu vooraf projecten op positieve impact. Tegelijkertijd onderzoekt VP Capital geschikte investeringen in slimme industrieoplossingen die circulariteit en de levenscyclus van producten bevorderen en kijkt het naar schenkingen aan initiatieven die technologisch onderwijs bevorderen. Op die manier kunnen schenkingen, directe en indirecte investeringen elkaar versterken.

De markt

Steeds meer beleggers zijn ervan overtuigd dat duurzame investeringen evenveel of een beter rendement opleveren dan traditionele beleggingen. Zo stroomde er in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd 19 procent meer geld naar duurzame fondsen, becijferde Morningstar. Wereldwijd wordt er volgens de investeringswebsite nu circa 1.635,9 miljard euro belegd in zogenoemde ESG-fondsen.

Ook familie-investeerders krijgen meer interesse in duurzaamheid. Dat kan concurrentie opleveren voor VP Capital. Tegelijkertijd stelt Van Puijenbroek dat sommige investeringsvragen te groot zijn om als VP Capital alleen op te pakken, in dat geval kan het samenwerken met andere investeerders. Daarnaast spelen familie-investeerders investeringsaanvragen soms aan elkaar door als het niet binnen hun strategie past. Ook private equity-partijen concurreren met VP Capital. Die accepteren gemiddeld hogere risico’s dan de investeringsfamilie.

VP Capital onderscheidt zich van andere families door haar transparantie. Familie-investeerders opereren vaak liever wat meer op de achtergrond. Vergeleken met private equity-partijen geeft VP Capital bedrijven gemiddeld meer vertrouwen en biedt het een langetermijnsamenwerking. Dat komt door de rol die VP Capital voor zichzelf ziet. Zo wil het bedrijven ondersteunen, maar hoeft de investeerder het niet voor het zeggen te hebben.

Artikelen over VP Capital

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu