Vp capital

Change

VP Capital

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie Van Puijenbroek. De familie startte in 1865 met een eigen textielbedrijf, nu gekend als HAVEP. Inmiddels heeft VP Capital circa 400 directe en indirecte investeringen in verschillende bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven in led-schermen, landbouw, media, maakindustrie en energie. Daarnaast investeert het familiefonds onder andere in vastgoed, water en zorg en breidt het haar impactinvesteringen uit. Guus van Puijenbroek is sinds 2009 directeur van VP Capital. Er werken acht mensen bij de family office.

Visie

VP Capital wil duurzame vooruitgang versnellen. De purpose van VP Capital is: strong heritage, sustainable progress. Ze presenteren deze purpose als een belofte om hun kapitaal en netwerk in te zetten voor duurzame vooruitgang voor volgende generaties. De familie-investeerder wil bijdragen aan oplossingen voor planetaire en maatschappelijke uitdagingen omdat ze daarvan de noodzaak ziet, verantwoordelijkheid wil nemen en erin gelooft dat deze manier van denken en werken toekomstbestendig is.

Guus van Puijenbroek hoopt ook andere familie-investeerders te motiveren, omdat hij vindt dat deze een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanjagen van duurzaamheid. Dat komt doordat familie-investeerders “intergenerationeel denken”. Dat betekent dat langetermijndenken de norm is. Daarin ligt de sleutel voor succesvol duurzaam beleggen, omdat het met zo’n instelling logisch is om nu te investeren in oplossingen die volgende generaties nodig hebben en daarmee te investeren in een betere toekomst. Van Puijenbroek ziet bijvoorbeeld kansen voor familie-investeerders om meer te investeren in start-ups en innovatie.

Strategie

VP Capital wil haar negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Het duurzaamheidsmodel van VP Capital bestaat uit vijf pijlers die het in het Engels omschrijft: commit our capital, engage our network, manage on sustainable progress, contribute to solutions for planetary challenges en contribute to solutions for societal challenges. Zo screent VP Capital al haar investeringen en donaties op impact en ESG-criteria (criteria die gaan over milieu, maatschappij en goed bestuur) en gaat zij actief de dialoog aan met alle investeringen en goede doelen. Ook ontwikkelde de investeringsmaatschappij een planetary dashboard en een societal dashboard. Bij het eerste kijkt VP Capital naar zaken als waterverbruik, duurzaam materiaalgebruik en groene stroom. Bij het tweede kijkt het naar zaken als betaalde belastingen, het aantal gecreëerde banen, absenteïsme en ongelukken op de werkvloer.

VP Capital verbindt zich aan internationale standaarden en doelen. Zo hanteert het de internationale Science-Based Targets. Het Science-based Targets Initiative (SBTi) is een internationaal initiatief dat erop is gericht om bedrijven een wetenschappelijk-onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-vermindering. Daarnaast wil VP Capital de eerste Nederlandse familie-investeerder worden met een B-Corp-certificering. Zo’n certificering vormt het bewijs dat een bedrijf niet alleen financieel succesvol is, maar ook sociale en duurzame doelen verwezenlijkt. Daarnaast helpt het VP Capital om ambitieus te blijven, omdat een B-Corp elk jaar progressie moet laten zien op milieu en sociaal vlak. Op dit moment beoordeelt de B-Corp-organisatie de aanmelding van VP Capital.

Actief betrokken aandeelhouder

VP Capital heeft niet altijd een meerderheidsbelang, maar vindt het wel belangrijk om actief betrokken te zijn bij de bedrijven en fondsen waarin het investeert. De familie-investeerder participeert in 84 procent van haar portefeuille in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden, investeringscomités en besturen.

Eigen meetmethode

Sinds 2018 voert VP Capital een steeds duurzamere koers. Om die koers goed te kunnen bepalen is meten cruciaal. Daarom ontwikkelde de familie-investeerder met hulp van diverse gespecialiseerde partners een eigen meetmethode en rapporteert het over de voortgang. Zowel op ESG als op impact krijgen de bedrijven, fondsen en onderliggende bedrijven waarin VP Capital investeert een score van 1 tot 5. Deze ESG- en impact-score telt de familie-investeerder bij elkaar op, wat dus maximaal een 10 oplevert.

Op dit moment scoort VP Capital een 6,8. Daarmee doet de familie-investeerder het beter dan vorig jaar. Toen scoorde het een 6,0. In 2023 wil VP Capital een 8,0 halen. Daarnaast moet 45 procent van het portfolio dan uit impactvolle investeringen bestaan en moet de helft van de circa 400 directe en indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen.

Download het progress report hier.

Praktijk

VP Capital investeert in bedrijven en fondsen in acht verschillende domeinen: media, landbouw, smart industry, textiel, vastgoed, energie(transitie), water en zorg. In deze acht domeinen doet VP Capital zowel directe investeringen in bedrijven als indirecte investeringen via fondsen. Het merendeel van het vermogen zet VP Capital direct in bij Batenburg Techniek, Mediahuis (bekend van merken als De Telegraaf en NRC), werkkledingbedrijf HAVEP, VP Landbouw en led-schermenbedrijf Q-lite. Daarnaast gaat ongeveer een derde van het vermogen naar impactbedrijven als Aquaporin en Accsys Technologies. En naar fondsen zoals Pymwymic die weer investeren in bedrijven als Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Voor de bedrijven waarvan zij het merendeel van de aandelen bezit, definieerde VP Capital ‘routekaarten’. Deze tonen hoe Batenburg Techniek, Mediahuis, HAVEP, VP Landbouw en Q-lite hun scores kunnen verbeteren. Zo kan Q-lite het aandeel van de omzet dat voortkomt uit hun circulaire bedrijfsmodel vergroten. Terwijl het er voor HAVEP juist om draait het percentage duurzame stoffen te verhogen, zoals gerecycled polyester en biologisch katoen. Voor Batenburg Techniek is het van belang op termijn het grootste deel van de omzet uit projecten en diensten met een positieve impact te halen. En Mediahuis zal haar CO2-voetafdruk in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. In sommige gevallen is het halen van deze doelen gekoppeld aan de beloning van de bestuurders.

Naast de directe investeringen die VP Capital doet, investeert het in verschillende fondsen en besteedt het een deel van haar vermogen aan goede doelen. Deze totale mix moet jaarlijks duurzamer worden. Om ervoor te zorgen dat alle keuzes bijdragen aan dat doel definieerde VP Capital samen met adviesbureau Sinzer voor elk domein de 'key challenges' op ecologisch en sociaal vlak. Deze koppelden ze aan investeringen en goede doelen die oplossingen voor die uitdagingen bieden.

Doordat VP Capital de uitdagingen en kansen in de verschillende domeinen in beeld heeft, wordt het makkelijker ervoor te zorgen dat de verschillende manieren van investeren elkaar versterken. Zo bezit de familie-investeerder veel aandelen in Batenburg Techniek. Dat technologiebedrijf screent nu vooraf projecten op positieve impact. Tegelijkertijd onderzoekt VP Capital geschikte investeringen in slimme industrieoplossingen die circulariteit en de levenscyclus van producten bevorderen en kijkt het naar schenkingen aan initiatieven die technologisch onderwijs bevorderen. Op die manier kunnen schenkingen, directe en indirecte investeringen elkaar versterken.

De markt

Steeds meer beleggers zijn ervan overtuigd dat duurzame investeringen evenveel of een beter rendement opleveren dan traditionele beleggingen. Zo stroomde er in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd 19 procent meer geld naar duurzame fondsen, becijferde Morningstar. Wereldwijd wordt er volgens de investeringswebsite nu circa 1.635,9 miljard euro belegd in zogenoemde ESG-fondsen.

Ook familie-investeerders krijgen meer interesse in duurzaamheid. Dat kan concurrentie opleveren voor VP Capital. Tegelijkertijd stelt Van Puijenbroek dat sommige investeringsvragen te groot zijn om als VP Capital alleen op te pakken, in dat geval kan het samenwerken met andere investeerders. Daarnaast spelen familie-investeerders investeringsaanvragen soms aan elkaar door als het niet binnen hun strategie past. Ook private equity-partijen concurreren met VP Capital. Die accepteren gemiddeld hogere risico’s dan de investeringsfamilie.

VP Capital onderscheidt zich van andere families door haar transparantie. Familie-investeerders opereren vaak liever wat meer op de achtergrond. Vergeleken met private equity-partijen geeft VP Capital bedrijven gemiddeld meer vertrouwen en biedt het een langetermijnsamenwerking. Dat komt door de rol die VP Capital voor zichzelf ziet. Zo wil het bedrijven ondersteunen, maar hoeft de investeerder het niet voor het zeggen te hebben.

Bedrijfsberichten

Goirle, 28 juni 2022

Family office VP Capital brengt haar jaarlijks Sustainable Progress Report uit: totaalscore investeringsportfolio voor ESG en Impact stijgt naar 7,1

Goirle, 28 juni 2022 - Het family office van de familie van Puijenbroek wil met haar kapitaal actief bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en planetaire uitdagingen. De familie gelooft er sterk in dat ze met dialoog, transparantie en samenwerking deze uitdagingen kunnen aanpakken. Met het jaarlijkse Progress Report deelt VP Capital haar duurzame vooruitgang en inzichten van het afgelopen jaar binnen het veld van impact investing, donaties en de verdere duurzame transitie van haar directe investeringen.

De impactsector groeit snel, naast de nasleep van de COVID 19 - pandemie, mede door verschillende klimaatontwikkelingen en krachtige macrotrends in de wereldeconomie. Duurzaam investeren evolueert steeds meer van nichesector naar een mainstream beweging. Het aantal investeringen groeit in decarbonisatie, biodiversiteit, ongelijkheid, armoede, financiële inclusie, toegang tot onderwijs, zorg en betaalbare huisvesting.

Sinds 2018 volgt VP Capital een duurzaamheidsstrategie waarbij de circa 400 directe en indirecte investeringen jaarlijks onafhankelijk worden gescreend op ESG- en Impactcriteria. Het is het derde jaar dat het Progress Report transparant wordt gedeeld. De belangrijkste resultaten in het vandaag gepubliceerde Sustainable Progress Report '21 zijn:

  • Progress score, die zowel ESG als impact meet van het volledige portfolio stijgt naar 7,1 (2020/6,8)
  • Stijging kapitaal geïnvesteerd in oplossingen voor planetaire en sociale uitdagingen naar 78% (2020/76%)
  • Actieve ‘toezichtsrol’ binnen en dialoog met het eigen portfolio over ESG/Impact bij 95% (2020/84%) van de investeringen
  • Donaties gestegen tot ruim 1 mln euro (2020/0,6 mln)
  • De inspanningen van 2021 hebben ertoe geleid dat VP Capital recent als een van de eerste family offices in Europa het B Corp label heeft behaald, naastde validatie van hun SBT klimaatdoelstellingen

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “We zijn als familie overtuigd van de bijdrage die we kunnen leveren aan zowel de sociale als klimaat-uitdagingen in deze wereld. In ons investeringsbeleid staat de balans tussen risico, rendement en impact centraal. We voelen ons verantwoordelijk om waarde te creëren die breder is dan winst. De score, die we samen met onze bedrijven en partners hebben gerealiseerd, laat zien dat we daar steeds beter in slagen. Tegelijkertijd voelen we ook de noodzaak om die vooruitgang te blijven versnellen. Dat kan alleen samen, door kennis en ervaring transparant met elkaar te delen en actief in dialoog te gaan. Dat maakt voor ons het verschil tussen beleggen en duurzaam investeren en is de reden waarom we al drie jaar het Progress Report opstellen en delen.”

Nieuw in de rapportage over 2021 is de verdieping van de ESG- en Impactscreening van het vastgoed, de donaties en de bijdrage aan zogenaamde underserved communities. Daarnaast is dit jaar voor het eerst de relatie gelegd met toekomstige Europese wetgeving (o.a. taxonomie en SFDR) en klimaatrisico’s. In 2021 is ook de dialoog met andere family offices voortgezet en heeft er een round table on sustainability for family offices plaatsgevonden.

De huidige strategie loopt tot en met 2023. De doelstelling is om dan een totaalscore van 8 op 10 te realiseren en dat tenminste 80% van het kapitaal gerelateerd is aan oplossingen voor mondiale planetaire en maatschappelijke vraagstukken. In 2023 moet 45% van het totale vermogen uit impact investeringen bestaan.

Impact investing

Impact investing blijft een belangrijke pijler in de strategie. Binnen de 8 investeringsdomeinen wordt de doelstelling ingevuld om bij te dragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. In 2021 werd 29% (ten opzichte van 34% in 2020) van het vermogen in impact geïnvesteerd. De nieuwe investeringen van 2021 laten een gemengd beeld zien. Zo waren er diverse investeringen met een hoge impactscore, maar ook een aantal investeringen die een lagere impactscore behaalden. De verklaring daarvoor ligt onder meer bij enkele nieuwe investeringen in ons domein Textiel, zoals Hydrowear en Van Heurck: die behalen nu nog een vrij lage impactscore, maar in de toekomst verwacht VP Capital die positief te kunnen beïnvloeden. In absolute cijfers is in 2021 meer geïnvesteerd en zijn commitments aangegaan met een aantal nieuwe impactfondsen, zoals Pluralis, Planet First Partners en LSP Dementia Fund. Recent werd er dan ook nog met Korys en SET Ventures geïnvesteerd in Trunkrs.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Investeren met positieve impact wordt steeds meer de maatschappelijke norm. Met een ethische lens kijken naar je investeringen is in onze ogen een principezaak. We zullen wel moeten letten op het risico van impactwashing. De noodzaak voor meer actie is volstrekt helder. VP Capital zal zich, samen met anderen, blijven inzetten om steeds sneller grotere stappen te zetten.”

Portefeuille

De familie Van Puijenbroek startte oorspronkelijk in 1865 in de textielindustrie. Vanuit haar purpose: Strong Heritage, Sustainable Progress, wordt gewerkt aan een structurele omslag van negatieve naar positieve impact. VP Capital, het family office van de familie van Puijenbroek, beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties en is actief in de domeinen: agrifood, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en health. Van het vermogen is ruim een derde geïnvesteerd in bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot. VP Capital is, als een van de eerste family offices in Europa, B Corp gecertificeerd. De klimaatdoelstellingen zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

Goirle, 9 juni 2021

‘Sociale en planetaire uitdagingen’ nieuw uitgangspunt binnen investeringsdomeinen

Investeerdersfamilie Van Puijenbroek scherpt duurzame ambities aan

VP Capital wil in 2023 dat 45% van haar portfolio uit impactvolle investeringen bestaat. Daarnaast moet de helft van de circa 400 directie of indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen. VP Capital monitort de progressie van haar volledige portefeuille zowel op ESG als op Impact vlak en maakt de resultaten hiervan vandaag openbaar.

Resultaat 2020

Met haar Progress Report is VP Capital transparant over de scores van haar totale portefeuille. De score steeg afgelopen jaar naar 6,8 (2019/6,0). In 2023 moet deze score gestegen zijn tot 8,0. Om dat te realiseren moet de huidige portefeuille blijven verduurzamen en zullen nieuwe investeringen worden toegevoegd in domeinen zoals zorg, energietransitie, sociaal vastgoed en innovatie.

Download het ProgressReport2020

De familie startte oorspronkelijk in 1865 in de textielindustrie met werkkledingbedrijf HAVEP. VP Capital beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties zoals Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-lite en VP Landbouw. VP Capital is actief in de domeinen: agri-food, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en zorg. Momenteel dragen al 171 (45%) van de directe en indirecte investeringen bij aan sociale uitdagingen en 114 (42%) aan planetaire uitdagingen. Van het vermogen is 34% geïnvesteerd in bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Door de actieve dialoog met het management van onze investeringen en andere families, willen we samen duurzame vooruitgang versnellen. Onze investeringen moeten nog meer futureproof worden door de combinatie van rendement en een bijdrage aan oplossingen van planetaire of maatschappelijke uitdagingen.”

VP Capital heeft zich inmiddels ook gecommitteerd aan de mondiale Science Based Targets. Dit initiatief is erop gericht om een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te leveren aan CO2- vermindering. VP Capital is sinds 2020 een officiële Carbon neutral company na een audit van CO2logic. Verder is vorig jaar gestart met een assessment voor B Corp-certificering. VP Capital is in afwachting van de screening en heeft de ambitie om, als eerste familie investeerder in de Benelux, onderdeel te worden van dit netwerk van ’Force for Good’ bedrijven.

Strategie en methode

De strategie is gebaseerd op vijf pijlers. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd voor investeringen en donaties, dialoog, management van eigen duurzaamheid, en planetaire en maatschappelijke oplossingen. De doelstellingen zijn vertaald in acties die de negatieve effecten reduceren en actief de positieve impact van de portefeuille vergroten. Het meten en verbeteren van de prestaties gebeurt sinds 2018 jaarlijks met een, door MJ Hudson, onafhankelijk getoetste ESG en Impact screeningsmethode per investeringscategorie. Met 84% van de investeringen en donaties is een actieve dialoog gevoerd om zo samen vooruitgang te kunnen realiseren. Met alle eigen bedrijven wordt met een ESG-agenda gewerkt aan de verbeterpunten met als doel om een duurzame koploper in hun sector te worden.

Het is de tweede keer dat VP Capital met haar Progress Report een toelichting geeft op de impact van alle investeringsdomeinen en participaties. Het is de eerste familie investeerder die op deze transparante manier rapporteert hoe haar kapitaal, (mede-)zeggenschap en netwerk wordt ingezet om duurzame vooruitgang te realiseren. Dit jaar zijn de duurzame ambities aangescherpt en uitgebreid. Zo komen in het nieuwe report bijvoorbeeld ook aan bod: de tax bijdrage, overzicht van de arbeidsplaatsen, en aan welke goede doelen en op welke manier de familie gaat doneren. Daarnaast wordt de rapportage gebruikt om actief de dialoog aan te gaan en om de beschikbare ervaring en kennis te delen met andere (familie)investeerders.

PERSBERICHT

CO2 voetafdruk

Wie het heeft over duurzaamheid kan niet om het onderwerp van CO2-uitstoot heen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het van groot belang dat de emissies van CO2 en andere broeikasgassen drastisch teruggebracht wordt. Vanuit VP Capital zijn we daarom in 2018 al begonnen met het in kaart brengen van onze CO2 voetafdruk en het treffen van maatregelen om deze te reduceren. Ook hebben we besloten om al onze resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Voor VP Capital is het grootste gedeelte van de uitstoot indirect, namelijk van de bedrijven waarin we investeren. De uitstoot van onze directe participaties nemen we dan ook mee in de berekening van onze voetafdruk.

CO2-compensatie 2018 en 2019 via WeForest

In eerste instantie heeft VP Capital de CO2-uitstoot gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Sinds 2018 gebeurt dit in diverse projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld 80.597 bomen bij een project in Zambia en 5333 bomen in een project in Brazilië. De teller staat inmiddels op ruim 170.721 bomen die we hebben geplant via WeForest!

Carbon Neutral Company

Compenseren van uitstoot is ook mogelijk door het aanschaffen van gecertificeerde ‘carbon credits’. Aan deze credits zijn zeer strenge eisen en voorwaarden verbonden, om te kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een afname van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Een bedrijf dat haar uitstoot compenseert via deze carbon credits mag zichzelf ‘carbon neutral’ noemen. In 2019 heeft VP Capital voor het eerst carbon credits gekocht ter compensatie van haar emissies en inmiddels hebben we ook voor 2020 het Carbon Neutral Company label mogen ontvangen. VP Capital werkt hiervoor samen met CO2logic, een erkend specialist op CO2-gebied.

In de berekeningen, geauditeerd door CO2logic, zijn de volgende typen uitstoot meegenomen:

· Scope 1 en 2 (directe en indirecte uitstoot vanuit bronnen van VP Capital zelf: energieverbruik van onze kantooromgeving en impact van onze bedrijfsvoertuigen;

· Scope 3 (indirecte uitstoot gegenereerd door maar buiten VP Capital): onze zakenreizen, woon-werkverkeer, afval en de stroomopwaartse emissies van scope 1 en 2, maar ook de impact van onze directe investeringen in VP Energie, VP Landbouw, Batenburg Techniek, HAVEP en Q-lite. Voor deze bedrijven beschouwen wij hun scope 1 & 2, ter hoogte van onze participatie, als onze verantwoordelijkheid.

Voor 2019 hebben wij de uitstoot gecompenseerd door een combinatie van bomen planten en aanschaf van carbon credits (Verified Carbon Standard (VCS) credits) via WeForest. Onze bedrijven konden hierin zelf een keuze maken; Havep en Q-lite hebben gekozen voor carbon credits en ontvingen voor 2019 dus ook het carbon neutral label.

Voor 2020 is de volledige uitstoot gecompenseerd door de aanschaf van carbon credits (VCS) via CO2logic. Deze credits zijn afkomstig van een agroforestry & forest conservation project in Zambia. Dit betekent dat behalve VP Capital, Havep en Q-Lite, nu ook VP Landbouw en Batenburg Techniek zich een gecertificeerd ‘carbon neutral’ bedrijf mogen noemen.

Reductie 2020 ten opzichte van 2019

Geheel in lijn met onze doelstellingen is de CO2 uitstoot in 2020 gedaald ten opzichte van 2019, over het geheel genomen zelfs met 17%. Deze reductie is een gemiddelde van de resultaten bij de verschillende onderdelen:

· VP Capital: -38%

· VP Landbouw: +2%

· Batenburg Techniek: -40%

· Havep: -15%

· Q-lite: +8% (door overname)

· VP Energie: -15%

NB. Wij zijn ons bewust dat de Covid-pandemie waarschijnlijk een flinke bijdrage heeft geleverd aan deze reductie, met name omdat dit gezorgd heeft voor een grote afname in mobiliteit. Ook op de emissies van 2021 zal Covid nog een aanzienlijke invloed hebben.

Science Based Targets Commitment

We willen onze uitstoot verder reduceren, maar welk emissie-niveau zou hierbij eigenlijk de doelstelling moeten zijn? Hierop kan het Science Based Targets initiative (SBTi) antwoord geven.

Als onderdeel van haar Sustainable Progress visie heeft VP Capital in april 2020 de ‘commitment letter’ van het SBTi getekend. VP Capital verbindt zich hiermee aan de carbonreductiedoelstellingen die - wetenschappelijk onderbouwd – nodig zijn om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te halen om klimaatopwarming te beperken. Deze doelstellingen zullen zowel voor korte (5 jaar) als lange termijn (2040) geformuleerd worden en betrekking hebben op:

· de uitstoot van VP Capital zelf;

· de bedrijven waarin VP Capital direct investeert (>50% aandeelhouderschap)

· de vastgoedportefeuille van VP Capital;

Meer over dit initiatief: Companies taking action - Science Based Targets.

Next steps…

VP Capital zal zich uiteraard blijven inzetten voor steeds ambitieuzere doelen, het verder reduceren van de CO2-emissies en het realiseren van de gedefinieerde Science Based Targets. Een onderdeel hiervan is ook het bepalen en reduceren van de uitstoot van onze vastgoedportefeuille. Deze uitstoot is in 2021 al grofweg in kaart gebracht; als vervolgstap zal deze berekening verder verfijnd worden.

VP Capital sluit samenwerkingsovereenkomst met Wilma Wonen

Realisatie 185 nieuwbouwwoningen Zuidrand van Goirle

In het voorjaar van 2022 zal worden gestart met de realisatie van een nieuwe woonwijk op het HAVEP terrein van de familie van Puijenbroek. Vlakbij de dorpskern van Goirle zullen ruim 180 woningen worden gebouwd. In de wijk zal een mix van woningtypes komen. Naast 143 koopwoningen in het midden en hoger segment worden er 42 sociale woningen gerealiseerd. VP Capital (Familie van Puijenbroek) en Wilma Wonen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De ideeën voor de herontwikkelingen zijn zo’n 12 jaar geleden ontstaan. De uitgebreide voorbereiding en overleg met de diverse betrokkenen heeft geresulteerd in een herinrichting van het gebied aan de Zuidrand van Goirle waarbij een impuls wordt gegeven door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen. De wijk zal grenzen aan het natuurgebied Gorp & Roovert. Op dit moment wordt de Ley verlegd en wordt er gewerkt aan het kwalitatief hoogwaardige en versterkte natuur- en waterbergingsgebied Beekdal Nieuwe Ley. Eind dit jaar zal dit nieuwe recreatieve gebied klaar zijn.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital:

“We hebben al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project geeft de unieke mogelijkheid om wonen en natuur in balans te ontwikkelen. Die samenhang is essentieel om ook voor toekomstige generaties waardevol te blijven. Daarnaast kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het actuele vraagstuk van het woningtekort in de Brabantse regio. Ook daar kiezen we voor een gebalanceerd woningaanbod. Dankzij de constructieve samenwerking van alle betrokkenen kunnen we nu de volgende stap zetten naar de daadwerkelijke realisatie.”

HAVEP zal eind dit jaar verhuizen naar een nieuw circulair gebouw in Goirle. Het industrieel erfgoed aan de Watermolenstraat zal worden geïntegreerd in de woonwijk.

De planontwikkeling heeft VP Capital samen met PS Vastgoedconcepten ingevuld. Als ontwerpers en adviseurs zijn o.a. Kuiper Compagnons, Antea Group en Deloitte Real Estate betrokken. In 2020 organiseerde VP Capital een verkooptender voor het plangebied. Wilma Wonen kwam daarbij als sterkste partij uit de strijd.

Arnout Vos, Commercieel Manager Wilma Wonen:

“We zijn trots dat we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze prachtige en historische locatie tot een nieuw duurzaam woongebied. We kijken terug op een intensief traject waarbij wij onze kennis en kunde optimaal konden inzetten om de planontwikkeling een stap verder te brengen. De komende periode zullen we de woningen verder ontwikkelen om begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop. De combinatie van een uitgebreide mix van woningtypes, de prachtige ligging bij de natuur en toch dicht bij de voorzieningen maakt dat we daar vol vertrouwen naar uitkijken.”

Bij de ontwikkeling van de woonwijk en inrichting van het Beekdal is nauw samengewerkt met de gemeente Goirle, Waterschap De Dommel, provincie Brabant, Brabants Landschap en de stichting Biodiversiteit Goirle en Riel.

Artikelen over VP Capital

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu