Change Financiën

VP Capital

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de Belgisch-Nederlandse familie Van Puijenbroek. De familie startte in 1865 met een eigen textielbedrijf, nu gekend als HAVEP. Inmiddels heeft VP Capital circa 400 directe en indirecte investeringen in verschillende bedrijven. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven in led-schermen, landbouw, media, maakindustrie en energie. Daarnaast investeert het familiefonds onder andere in vastgoed, water en zorg en breidt het haar impactinvesteringen uit. Guus van Puijenbroek is sinds 2009 directeur van VP Capital. Er werken acht mensen bij de family office.


Visie

VP Capital wil duurzame vooruitgang versnellen. De purpose van VP Capital is: strong heritage, sustainable progress. Ze presenteren deze purpose als een belofte om hun kapitaal en netwerk in te zetten voor duurzame vooruitgang voor volgende generaties. De familie-investeerder wil bijdragen aan oplossingen voor planetaire en maatschappelijke uitdagingen omdat ze daarvan de noodzaak ziet, verantwoordelijkheid wil nemen en erin gelooft dat deze manier van denken en werken toekomstbestendig is.

Guus van Puijenbroek hoopt ook andere familie-investeerders te motiveren, omdat hij vindt dat deze een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanjagen van duurzaamheid. Dat komt doordat familie-investeerders “intergenerationeel denken”. Dat betekent dat langetermijndenken de norm is. Daarin ligt de sleutel voor succesvol duurzaam beleggen, omdat het met zo’n instelling logisch is om nu te investeren in oplossingen die volgende generaties nodig hebben en daarmee te investeren in een betere toekomst. Van Puijenbroek ziet bijvoorbeeld kansen voor familie-investeerders om meer te investeren in start-ups en innovatie.

Strategie

VP Capital wil haar negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten. Het duurzaamheidsmodel van VP Capital bestaat uit vijf pijlers die het in het Engels omschrijft: commit our capital, engage our network, manage on sustainable progress, contribute to solutions for planetary challenges en contribute to solutions for societal challenges. Zo screent VP Capital al haar investeringen en donaties op impact en ESG-criteria (criteria die gaan over milieu, maatschappij en goed bestuur) en gaat zij actief de dialoog aan met alle investeringen en goede doelen. Ook ontwikkelde de investeringsmaatschappij een planetary dashboard en een societal dashboard. Bij het eerste kijkt VP Capital naar zaken als waterverbruik, duurzaam materiaalgebruik en groene stroom. Bij het tweede kijkt het naar zaken als betaalde belastingen, het aantal gecreëerde banen, absenteïsme en ongelukken op de werkvloer.

VP Capital verbindt zich aan internationale standaarden en doelen. Zo hanteert het de internationale Science-Based Targets. Het Science-based Targets Initiative (SBTi) is een internationaal initiatief dat erop is gericht om bedrijven een wetenschappelijk-onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-vermindering. Daarnaast wil VP Capital de eerste Nederlandse familie-investeerder worden met een B-Corp-certificering. Zo’n certificering vormt het bewijs dat een bedrijf niet alleen financieel succesvol is, maar ook sociale en duurzame doelen verwezenlijkt. Daarnaast helpt het VP Capital om ambitieus te blijven, omdat een B-Corp elk jaar progressie moet laten zien op milieu en sociaal vlak. Op dit moment beoordeelt de B-Corp-organisatie de aanmelding van VP Capital.

Actief betrokken aandeelhouder

VP Capital heeft niet altijd een meerderheidsbelang, maar vindt het wel belangrijk om actief betrokken te zijn bij de bedrijven en fondsen waarin het investeert. De familie-investeerder participeert in 84 procent van haar portefeuille in raden van bestuur, raden van commissarissen, adviesraden, investeringscomités en besturen.

Eigen meetmethode

Sinds 2018 voert VP Capital een steeds duurzamere koers. Om die koers goed te kunnen bepalen is meten cruciaal. Daarom ontwikkelde de familie-investeerder met hulp van diverse gespecialiseerde partners een eigen meetmethode en rapporteert het over de voortgang. Zowel op ESG als op impact krijgen de bedrijven, fondsen en onderliggende bedrijven waarin VP Capital investeert een score van 1 tot 5. Deze ESG- en impact-score telt de familie-investeerder bij elkaar op, wat dus maximaal een 10 oplevert.

Op dit moment scoort VP Capital een 6,8. Daarmee doet de familie-investeerder het beter dan vorig jaar. Toen scoorde het een 6,0. In 2023 wil VP Capital een 8,0 halen. Daarnaast moet 45 procent van het portfolio dan uit impactvolle investeringen bestaan en moet de helft van de circa 400 directe en indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen.

Download het progress report hier.

Praktijk

VP Capital investeert in bedrijven en fondsen in acht verschillende domeinen: media, landbouw, smart industry, textiel, vastgoed, energie(transitie), water en zorg. In deze acht domeinen doet VP Capital zowel directe investeringen in bedrijven als indirecte investeringen via fondsen. Het merendeel van het vermogen zet VP Capital direct in bij Batenburg Techniek, Mediahuis (bekend van merken als De Telegraaf en NRC), werkkledingbedrijf HAVEP, VP Landbouw en led-schermenbedrijf Q-lite. Daarnaast gaat ongeveer een derde van het vermogen naar impactbedrijven als Aquaporin en Accsys Technologies. En naar fondsen zoals Pymwymic die weer investeren in bedrijven als Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Voor de bedrijven waarvan zij het merendeel van de aandelen bezit, definieerde VP Capital ‘routekaarten’. Deze tonen hoe Batenburg Techniek, Mediahuis, HAVEP, VP Landbouw en Q-lite hun scores kunnen verbeteren. Zo kan Q-lite het aandeel van de omzet dat voortkomt uit hun circulaire bedrijfsmodel vergroten. Terwijl het er voor HAVEP juist om draait het percentage duurzame stoffen te verhogen, zoals gerecycled polyester en biologisch katoen. Voor Batenburg Techniek is het van belang op termijn het grootste deel van de omzet uit projecten en diensten met een positieve impact te halen. En Mediahuis zal haar CO2-voetafdruk in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. In sommige gevallen is het halen van deze doelen gekoppeld aan de beloning van de bestuurders.

Naast de directe investeringen die VP Capital doet, investeert het in verschillende fondsen en besteedt het een deel van haar vermogen aan goede doelen. Deze totale mix moet jaarlijks duurzamer worden. Om ervoor te zorgen dat alle keuzes bijdragen aan dat doel definieerde VP Capital samen met adviesbureau Sinzer voor elk domein de 'key challenges' op ecologisch en sociaal vlak. Deze koppelden ze aan investeringen en goede doelen die oplossingen voor die uitdagingen bieden.

Doordat VP Capital de uitdagingen en kansen in de verschillende domeinen in beeld heeft, wordt het makkelijker ervoor te zorgen dat de verschillende manieren van investeren elkaar versterken. Zo bezit de familie-investeerder veel aandelen in Batenburg Techniek. Dat technologiebedrijf screent nu vooraf projecten op positieve impact. Tegelijkertijd onderzoekt VP Capital geschikte investeringen in slimme industrieoplossingen die circulariteit en de levenscyclus van producten bevorderen en kijkt het naar schenkingen aan initiatieven die technologisch onderwijs bevorderen. Op die manier kunnen schenkingen, directe en indirecte investeringen elkaar versterken.

De markt

Steeds meer beleggers zijn ervan overtuigd dat duurzame investeringen evenveel of een beter rendement opleveren dan traditionele beleggingen. Zo stroomde er in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd 19 procent meer geld naar duurzame fondsen, becijferde Morningstar. Wereldwijd wordt er volgens de investeringswebsite nu circa 1.635,9 miljard euro belegd in zogenoemde ESG-fondsen.

Ook familie-investeerders krijgen meer interesse in duurzaamheid. Dat kan concurrentie opleveren voor VP Capital. Tegelijkertijd stelt Van Puijenbroek dat sommige investeringsvragen te groot zijn om als VP Capital alleen op te pakken, in dat geval kan het samenwerken met andere investeerders. Daarnaast spelen familie-investeerders investeringsaanvragen soms aan elkaar door als het niet binnen hun strategie past. Ook private equity-partijen concurreren met VP Capital. Die accepteren gemiddeld hogere risico’s dan de investeringsfamilie.

VP Capital onderscheidt zich van andere families door haar transparantie. Familie-investeerders opereren vaak liever wat meer op de achtergrond. Vergeleken met private equity-partijen geeft VP Capital bedrijven gemiddeld meer vertrouwen en biedt het een langetermijnsamenwerking. Dat komt door de rol die VP Capital voor zichzelf ziet. Zo wil het bedrijven ondersteunen, maar hoeft de investeerder het niet voor het zeggen te hebben.

 

Artikelen over VP Capital

Duurzaam investeren onzin? Deze investeerder vindt van niet

Change Financiën

Duurzaam investeren onzin? Deze investeerder vindt van niet

Het interview vindt plaats in een statig 19e-eeuws pand in Goirle. Als kind speelde Guus van Puijenbroek hier in de tuin van zijn opa en oma, nu leidt hij vanuit het oude familiehuis het investeringsbedrijf van de Van Puijenbroek’s. Hij nam het stokje over van zijn vader waarna hij de nadruk steeds meer op duurzaamheid legde. “Daarvoor deden we dat ook al, maar veel minder expliciet en zeker ook veel minder transparant dan vandaag.” De (on)zin van duurzaam beleggen Steeds meer investeerders zetten in op duurzaamheid, maar er is ook discussie over de vraag of dat écht verschil maakt. Zo deelde Tariq Fancy, oud-manager van vermogensbeheerder Blackrock, in april zijn visie op duurzaam beleggen in Het Financieele Dagblad. Hij stelde dat duurzaam beleggen geen enkel nut heeft. “Ik denk dat hij ergens een punt heeft”, reageert Van Puijenbroek. “Als de ene belegger vanuit een duurzame visie aandelen verkoopt en een ander deze overneemt verandert er niks. Maar”, zegt hij: “Indirect heeft het natuurlijk wel effect; als die groep maar groot genoeg wordt.” De impact van duurzaam beleggen is het grootst als bedrijven nieuwe aandelen uitgeven, want het geld wat ze daarmee extra ophalen, investeren ze rechtstreeks in duurzame initiatieven. “Uiteindelijk stuurt geld heel veel. Als wij het geld de goede kant op krijgen, dan kan dat echt een enorm vliegwiel zijn”, aldus Van Puijenbroek. Daarom blijft hij inzetten op duurzaamheid. En gaat hij daarin steeds een stap verder. Stok achter de deur Inmiddels is het tweede rapport verschenen over de duurzaamheid van de bedrijven, fondsen en projecten waarin VP Capital investeerde. De scores verbeterden en de doelstellingen voor 2023 zijn aangescherpt. Zo moet 45 procent van het vermogen naar impactinvesteringen gaan. Dat zijn investeringen die een positieve invloed hebben op de maatschappij of het milieu. Duurzaamheid is menens voor Van Puijenbroek. Daarom wil hij zich verbinden aan internationale standaarden en doelen. “We committeren ons aan de internationale Science-Based Targets en ambiëren een B-Corp-certificering.” Het Science-based Targets Initiative (SBTi) is een internationaal initiatief dat erop is gericht om bedrijven een wetenschappelijk-onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-vermindering. Een B-Corp-certificering vormt vervolgens het bewijs dat een bedrijf niet alleen financieel succesvol is, maar ook sociale en duurzame doelen verwezenlijkt. Alleen de duurzaamste bedrijven voldoen aan die certificering. Van Puijenbroek wil ervoor zorgen dat VP Capital het eerste Nederlandse family office wordt met een B-Corp-certificering. “Als een extra stok achter de deur. Zodat de duurzaamheidsambitie nooit kan verzwakken, want als B-Corp moet je elk jaar weer met de billen bloot om te laten zien welke progressie je zowel op milieu als sociaal vlak maakt. ” Een B-corp-certificering krijg je niet zomaar: 45 procent van de bedrijven die een dossier inlevert, ontvangt uiteindelijk een certificaat, weet Van Puijenbroek. Hij verwacht met VP Capital kans te maken om zich aan te sluiten bij die groep van voorlopers vanwege de stappen die het bedrijf de afgelopen jaren al zette en wacht de beoordeling met gezonde spanning af. Duurzame vooruitgang versnellen VP Capital wil positief bijdragen aan duurzaamheid door de negatieve impact van haar investeringen te verkleinen en de positieve impact op de maatschappij te vergroten. Dat doet de familie-investeerder door bedrijven waar het een meerderheid van de aandelen van bezit klimaatneutraal te maken, te investeren in innovatie(fondsen) en geld te schenken aan goede doelen. Het gaat om zo’n kleine 400 directe en indirecte investeringen in acht deelgebieden: agri-food, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie(transitie), water en zorg. VP Capital monitort de maatschappelijke- en milieu-uitdagingen en kansen in deze domeinen en onderzocht samen met Sinzer welke investeringen en donaties hier het beste bij aansluiten. In de investeringsportefeuille zitten steeds vaker bedrijven die werken aan de “challenges” in een van die acht investeringsdomeinen. Voorbeelden daarvan zijn Spin Dye, Protix, Fairphone, Northvolth, Pieter Pot en Mosa Meat. Doordat VP Capital de uitdagingen en kansen in de verschillende domeinen in het vizier heeft wordt het makkelijker om ervoor te zorgen dat de verschillende manieren van investeren elkaar versterken. Zo zit de familie-investeerder als meerderheidsaandeelhouder in werkkledingbedrijf HAVEP, het bedrijf dat Hendrik van Puijenbroek in 1865 oprichtte. Als meerderheidsaandeelhouder kan VP Capital direct invloed uitoefenen op dat bedrijf. Daarnaast belegt de familie-investeerder bijvoorbeeld in een textiel innovatiefonds, waarmee het indirect invloed heeft op de ontwikkelingen in de textielsector. Tot slot kijkt het naar schenkingen voor goede doelen die zich inzetten voor mensenrechten in de kledingindustrie of die recycling van weefsels promoten. Bij andere bedrijven waarin VP Capital meerderheidsaandeelhouder is, volgt het dezelfde aanpak. Zo screent technologiebedrijf Batenburg Techniek vooraf projecten op positieve impact. Tegelijkertijd onderzoekt VP Capital geschikte investeringen in slimme industrieoplossingen die circulariteit en de levenscyclus van producten bevorderen en kijkt het naar schenkingen aan initiatieven die technologisch onderwijs bevorderen. Op die manier kunnen schenkingen, directe en indirecte investeringen elkaar versterken. Eigen meetmethode Omdat VP Capital van alle investeringen wil weten welke progressie ze boekt, moest het bedrijf een eigen meetmethode ontwikkelen. Met een jaarlijks progress report maakt VP Capital met hulp van MJ Hudson een duurzaamheidsscan van die investeringen en donaties. Daarnaast maakt het ‘routekaarten’ die aangeven hoe scores kunnen verbeteren. Veel van deze doelen worden in variabele beloningen van de bestuurders meegenomen. Daarnaast bracht de investeerder samen met CO2 Logic de CO2-uitstoot van de bedrijven, fondsen en projecten waarin het belangen heeft in kaart. Inmiddels is VP Capital officieel klimaatneutraal, doordat ze een deel van hun uitstoot compenseren met bosbouwprojecten. Daarnaast deelt de familie-investeerder dit jaar in het rapport hoeveel belastingen het betaalde en hoeveel arbeidsplaatsen het creëerde. Om de eigen meetmethode te ontwikkelen riep VP Capital de hulp van diverse gespecialiseerde partners in. Hoe brachten zij de duurzaamheid van bedrijven en fondsen samen in kaart? Het belang van een rapportcijfer Transparantie werkt, merkte Van Puijenbroek toen hij de bedrijven en fondsen liet weten dat ze in een openbaar rapport zouden komen. “Eerlijk gezegd ging dat beter dan ik verwachtte, want waarom zou een fonds waar wij voor minder dan 1 procent inzitten naar ons luisteren? Maar op het moment dat wij zeiden dat wij een score gingen publiceren in een progress report werden sommigen ineens wakker. Competitie gaat dan een gezonde rol spelen; ze vinden het toch belangrijk om een hoge score te halen.” Bij sommige van de acht thema’s is een duurzame koers makkelijker uit te voeren dan bij andere. Zo bezit de familie van oudsher een landbouw- en melkveebedrijf. “We kunnen het verkopen, maar dan verschuiven we het probleem naar de volgende eigenaar. We hebben geen idee wat die ermee gaat doen. Daarom hebben wij gezegd: laten we proberen om met de kennis die we al hebben, en de middelen die we ervoor willen vrijmaken, te zorgen dat wij binnen dat domein een voorloper worden.” Samen met onderzoeksbureau Metabolic kijkt de familie op welke manieren dat kan. Als over een aantal jaar blijkt dat het toch niet lukt om voldoende stappen te zetten, overweegt VP Capital het alsnog te verkopen om de zelf-gestelde doelen te halen. Trots Van Puijenbroek merkt dat de interesse voor duurzaam investeren ook onder andere investeerdersfamilies toeneemt. “Het gaat echt niet alleen meer om risico en rendement. Het is echt risico, rendement én impact.” Zo kreeg hij veel aanmeldingen voor een bijeenkomst over de visie en meetmethode die hij organiseert voor familie-investeerders. Zowel Belgische als Nederlandse families meldden zich. De verschillen tussen de twee nationaliteiten zijn klein, hoewel de Belgische families wel meer moeite hebben met transparantie dan de Nederlanders. De Van Puijenbroek’s vonden transparantie eerst ook een eng idee, maar inmiddels zijn zij om. “Die draai is echt wel gemaakt. En wat een mooi effect is waar we ook op hoopten, is dat het trots creëert over waar je mee bezig bent. Dat geldt met name voor de zesde generatie; de jongere generatie.” Van Puijenbroek vindt dat familie-investeerders een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanjagen van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door meer te investeren in startups en innovatie en door de bestaande bedrijven verder te verduurzamen. “Anders gaat het nooit gebeuren”, stelt hij. Investeren in startups en innovatie is vaak risicovoller, maar juist familiebedrijven kunnen deze taak op zich nemen als zij het slim aanpakken. Hij ziet een rol weggelegd voor familie-investeerders vanwege hetgeen hij “intergenerationeel denken” noemt. Terwijl zijn betovergrootvader vanuit een schilderij over zijn schouder meekijkt bij het interview, legt hij uit dat langetermijndenken bij families de norm is. Daarin ligt de sleutel voor succesvol duurzaam beleggen. “Vanuit dat perspectief kun je nu investeren in oplossingen die onze volgende generaties nodig hebben en daarmee in een betere toekomst.” Dit artikel staat ook in het Change Inc. Magazine #3, met daarin een special over een toekomstbestendige voedselketen. Meer lezen? Bestel nu éénmalig gratis het Change Inc. magazine #3 hier!

Leestijd 8 minuten

Investeerdersfamilie maakt duurzame vooruitgang openbaar

Change Financiën

Investeerdersfamilie maakt duurzame vooruitgang openbaar

Het rapport verschijnt vandaag en laat zien dat VP Capital in 2019 een kleine vooruitgang boekte ten opzichte van 2018. Het bedrijf scoort over haar hele portefeuille een 3,3 (in 2018 was dat een 3,1). Dat komt met name door een betere score bij Q Lite, investeringen in Accsys en Aquaporin en de deelname aan impactfonds Pymwymic. Het is een bescheiden vooruitgang, erkent VP Capital. In 2023 wil de investeerder dat de score op 4,5 uitkomt.  Er bestaan vele methodes om duurzaamheid van individuele bedrijven of specifieke vastgoedprojecten te beoordelen. Met de vandaag gepresenteerde methode wordt echter het gehele vermogen beoordeeld. Van vastgoed, eigen bedrijven, private equity tot donaties. Met die aanpak wil VP Capital de impact over de hele breedte van haar portefeuille verbeteren. Lees hier het duurzaamheidsrapport Grotere vooruitgang Die ambitie is ook de reden dat VP Capital consultancybedrijf MJ Hudson Spring inhuurde om het portfolio door te lichten. Op dit moment wordt maar een klein deel van het geld ingezet voor zogenoemde impact-investeringen. Dat zijn investeringen die een positieve invloed hebben op mens en milieu. In 2023 moet een vijfde van de investeringen aantoonbare impact hebben.  Lees ook: Hoe textielbedrijf HAVEP duurzamer wil worden Al volgend jaar verwacht de investeerder een grotere vooruitgang te rapporteren. “Een aantal grote impact-investeringen was pas in de loop van 2019 rond, en zal dus in het volgende voortgangsrapport staan”, vertelt Guus van Puijenbroek, directeur van VP Capital. “Maar ook door de verdere bijdrage van ons installatiebedrijf Batenburg zal de score stijgen. Zij spelen een belangrijke rol in de energietransitie.” Lessen voor familie-investeerders VP Capital is de investeringsmaatschappij van de familie van Puijenbroek. Transparantie is voor veel familie-investeerders een dilemma. Toch streeft VP Capital transparantie na. “We willen ons rapport delen met andere familie-investeerders. Die hebben een andere horizon dan klassieke private equity-bedrijven. Door kennis te delen kunnen we de versnelling van duurzame vooruitgang een extra impuls geven”, zegt Van Puijenbroek. Ondertussen zal VP Capital zelf ook in gesprek gaan met de fondsen, goede doelen en bedrijven om te kijken hoe deze hun beoordeling kunnen verhogen. “We zien het als onze rol als aandeelhouder om duurzaamheid op de agenda te zetten en te bespreken.” Voor de bedrijven die onder het beheer van VP Capital vallen, zoals textielbedrijf HAVEP, betekent dat bijvoorbeeld dat ze in hun sector een duurzame koploperspositie moeten nastreven. Lees ook ons interview met VP Capital-directeur Guus van Puijenbroek 

Leestijd 3 minuten

'Het vermogen om duurzame vooruitgang te versnellen'

Change Financiën

'Het vermogen om duurzame vooruitgang te versnellen'

De lange geschiedenis van het ondernemerschap van de familie van Puijenbroek begint in 1865 met de oprichting van een textielfabriek (het huidige HAVEP). Anno 2020 zijn de activiteiten van de familie uitgegroeid tot investeringsmaatschappij VP Capital met verschillende eigen bedrijven (waaronder HAVEP, Q-lite en Batenburg Techniek) en een investeringstak die in verschillende domeinen investeert. Guus van Puijenbroek, uit de vijfde generatie van de ondernemersfamilie, staat sinds 2009 aan het roer van het bedrijf. [image]  “Wat zijn de gevolgen van onze acties voor de volgende generatie?”, is de vraag die Van Puijenbroek en zijn voorgangers altijd voorop hebben gesteld. Het verantwoordelijkheidsgevoel naar de nieuwe generaties en de maatschappij als geheel maakte goed werkgeverschap en de ondersteuning van lokale goede doelen een belangrijke eigenschap van het ondernemerschap van de familie. Die sterke sociale ‘heritage’ vormt de basis voor de verbreding en versnelling met een nieuwe investeringsstrategie waarin ook milieu een topprioriteit is.  In het huidige vijfjarenplan (2019-2023) wordt geïntegreerd ingezet op duurzaamheid in de volle breedte.   Model voor duurzaamheid Van Puijenbroek wil dat zowel de eigen bedrijven als de investeringsportefeuille verduurzamen. De rol als aandeelhouder wil de investeringsmaatschappij actief gebruiken. Zo zetten ze ESG en impact bij elke bestuurs- of aandeelhoudersvergadering op de agenda.  Binnen de bestaande eigen bedrijven wordt samen met het management, op basis van ESG rapportages, een ambitieuze agenda doorgevoerd om de footprint structureel te verbeteren. Daarnaast wordt fors ingezet op de transities die als investeerder gerealiseerd kunnen worden. Zo wil Van Puijenbroek eind 2023, naast de investeringen binnen de eigen bedrijven, onder andere 20 procent van het familievermogen in impactinvesteringen onderbrengen en moet minstens 5 procent naar innovatie gaan. Van oudsher wordt al geïnvesteerd in media, textiel, agri-food, vastgoed en de maakindustrie. Met het oog op de transitie naar een duurzame economie zijn daar drie domeinen aan toegevoegd: energietransitie, water en zorg. Om de duurzame visie waar te maken heeft de investeringsmaatschappij een duurzaamheidsmodel gecreëerd. “In dit model werk je tegelijkertijd op twee niveaus: de negatieve impact reduceren en de positieve impact vergroten. Om de negatieve impact te verlagen zetten we in op ESG-tools en innovatie. Als dat op termijn niet het gewenste resultaat oplevert gaan we over op desinvesteren, maar zover is het tot nu toe nog niet. Het vergroten van de positieve impact bereiken we met donaties, impactinvesteringen en investeringen in ‘shared value’ innovaties”, legt Van Puijenbroek uit. Investeren in innovatie Hoe dit model in de praktijk werkt blijkt uit verschillende cases van de eigen bedrijven waarin de investeringsmaatschappij opereert. “De textielsector staat bekend als vervuilend en niet duurzaam. Moeten wij er daarom afscheid van nemen, hebben wij ons afgevraagd. Maar daarmee zou het probleem verplaatst worden maar niet opgelost zijn. Wij kiezen ervoor om onze geschiedenis en kennis in te zetten om een aanjager van verduurzaming in de sector te zijn”, vertelt de directeur. Het textielbedrijf HAVEP, dat werkkleding maakt, investeert dan ook fors in verduurzaming en circulariteit. Bijvoorbeeld door andere materialen te kiezen zoals biologisch katoen, gerecycled polyester en kleding van houtpulp. Hierdoor kunnen de negatieve effecten verder worden gereduceerd. “We willen innovaties versnellen die de negatieve effecten van de textielsector kunnen reduceren.” De investeringsmaatschappij heeft het Textile Innovation Fund opgezet, met een tweede en groter fonds op komst. Voorbeelden zijn investeringen in SpinDye (een Zweedse fashiontechbedrijf dat een duurzamer verfproces ontwikkelde), Nature Coatings (een Amerikaanse cleantechbedrijf dat houtafval in zwarte pigmenten omzet) en Norman Hangers (een Brits bedrijf dat kartonnen kledinghangers maakt). “Binnen ons landbouwbedrijf werken we ook aan de reductie van onze negatieve impact. Daarnaast investeren we in impactinitiatieven zoals Vibers en Pymwymic.” 'Wij kiezen ervoor om een aanjager van verduurzaming in de sector te zijn' Batenburg Techniek is een ander voorbeeld in de portefeuille van VP Capital. Naast het reduceren van haar eigen negatieve impact, zet het bedrijf succesvol in op R&D in de installatietechniek om zo duurzame innovaties te ontwikkelen voor haar klanten. Zo heeft Batenbrug een waterstof cv-installatie ontwikkeld, en zijn ze actief in laadoplossingen voor elektrisch vervoer en aardwarmte voor de glastuinbouw. Zo heeft Q-lite, dat in elektronische informatiesystemen en LED-schermen zit, ruim 1.500 zonnepanelen geplaatst waarmee ze ook stroom aan hun buren leveren. Daarnaast heeft het bedrijf een circulair display-as-a-servicemodel ontwikkeld om de levensduur van zijn producten te verlengen. De eerste zijn inmiddels verhuurd. “Het is nog een nieuw model maar ik geloof dat het de toekomst is”, aldus Van Puijenbroek. Kansrijke domeinen Eenzelfde werkwijze wordt in alle acht domeinen toegepast. Van Puijenbroek ziet veel kansen weggelegd in water en de energietransitie. “De toekomstige beschikbaarheid van schoon water is een belangrijk vraagstuk. Daarom investeren wij ook in bedrijven die zich niet per se presenteren als een impactbedrijf, maar wel technologieën ontwikkelen die een enorme impact kunnen maken.” De directeur is enthousiast over een investering in Aquaporin, een spin-off van de Universiteit van Kopenhagen. “Zij hebben een membraamtechnologie ontwikkeld waarmee waterzuiveringsinstallaties met een tiende van het huidige energieverbruik water kunnen zuiveren.” Een voorbeeld van vooruitgang in de energietransitie ligt zelfs op steenworp afstand van het kantoor, dat in het ouderlijk huis van Ruud van Puijenbroek (derde generatie) in Goirle is gevestigd. “In het oude ketelhuis op het fabrieksterrein van HAVEP hebben wij al jaren een biomassa-installatie. Deze wordt met hout, dat niet geschikt is voor de houtverwerkende industrie, van ons landgoed gevoed. In de nabije toekomst gaat deze installatie warmte leveren aan 155 woningen.”   De juiste balans Aan de hand van ESG-prestatieladders wordt de vooruitgang van de eigen bedrijven gemeten. Maar VP Capital heeft een brede portefeuille met meer dan 100 deelnemingen. Strategie is om ook een actieve rol als aandeelhouder te nemen in de fondsen en bedrijven waarin indirect wordt geïnvesteerd. Voor de hele portefeuille ontwikkelde VP Capital samen met Spring Associates een methode die gebaseerd is op de internationale standaarden. Daarin worden diverse parameters gebruikt. Alhoewel de bedrijven nog wachten op hun volgende rapportage kan Van Puijenbroek melden dat de eerste slagen al zijn gemaakt. “Medio dit jaar hebben we het beeld compleet en is helder waar we staan op onze prestatieladder. We monitoren zo ons hele vermogen en willen blijvend verbeteren door onze negatieve effecten te reduceren en tegelijkertijd binnen onze acht domeinen de positieve impact te vergroten.” VP Capital stimuleert de bedrijven om hun CO2-uitstoot omlaag te krijgen en neemt de compensatie van de resterende CO2 gedurende de eerste drie jaar voor eigen rekening. “Dat doen we via de herplanting van bomen, dat is de meest effectieve manier. Het is een ‘incentive’ voor de bedrijven om de CO2-uitstoot heel snel omlaag te brengen, want na de overgangsperiode krijgen ze de rekening zelf. Maar het gaat ons in de kern om de juiste balans in ‘doing less harm en doing more good’.” Een duurzame visie Aan voorbeelden van vooruitgang geen gebrek. Het lijkt vanzelfsprekend voor Van Puijenbroek. Toch heeft het wel wat voeten in de aarde gehad om deze nieuwe strategie in gang te zetten. ‘Wij hebben al dit geld verdiend en nu gaan jullie dit weer weggeven’, luidde het weleens vanuit de vorige generatie. “Ik heb moeten uitleggen dat dit juist niet de bedoeling is. Overigens is het niet zo dat zij niet de noodzaak van verduurzaming erkennen. Ze zagen juist wel de verantwoordelijkheid, maar hadden toen minder oog voor de kansen. De jongere generatie, de ‘next gen’, heeft ook een actieve rol genomen in deze discussie.  Juist die combinatie maakt dat de in 2019 ingezette strategie breed wordt gedragen.” Van Puijenbroek, samen met zijn vrouw Astrid Leyssens de drijvende kracht van de verduurzaming binnen VP Capital, is overtuigd van de kansen die verduurzaming biedt. “Er is momentum op het investeringsvlak. Er zijn veel bedrijven die met innovatie bezig zijn en die een mooie toekomst tegemoet gaan. Daar willen wij ook bij zijn.” Uiteindelijk moet elk bedrijf duurzaam worden want anders besta je straks niet meer, is zijn logica. “En als je dan toch weet dat het die kant opgaat en je daarin wil versnellen, dan is dit hét moment om het te doen. Als je nu schakelt, heb je er namelijk ook commercieel voordeel mee.” Daarnaast wil de familie, vanuit haar ‘heritage’, een belangrijke rol spelen in de duurzame vooruitgang. “Samen met onze eigen bedrijven, maar ook als investeerder in andere fondsen of samen met andere families.” De kracht van familiekapitaal De kracht van ‘familie-investeerders’ kan nog wel eens heel belangrijk zijn in de transitie naar een duurzame economie. “Voordeel is dat familiebedrijven gezamenlijk een lange horizon hebben en de traditie van rentmeesterschap vernieuwd kunnen invullen”, redeneert Van Puijenbroek. “Maar liefst 70 procent van het aantal ondernemingen in Nederland is een familiebedrijf. Daar zit veel kapitaal en kennis. Samen kunnen we een cruciale rol spelen in de duurzame vooruitgang en de transitie een paar stappen vooruithelpen.” Lees meer over duurzaam investeren: Duurzaamheid op de eerste plaats. Wat betekent dat voor financieel rendement? Duurzaam investeren: Europese bedrijven stopten vorig jaar € 124 mrd in duurzaamheid Duurzaamheid nastreven door landbouwinnovatie: hoe investeer je slim in boeren?

Leestijd 8 minuten

Meer informatie over
VP Capital

Goirle, 9 juni 2021

‘Sociale en planetaire uitdagingen’ nieuw uitgangspunt binnen investeringsdomeinen

 

Investeerdersfamilie Van Puijenbroek scherpt duurzame ambities aan

VP Capital wil in 2023 dat 45% van haar portfolio uit impactvolle investeringen bestaat. Daarnaast moet de helft van de circa 400 directie of indirecte investeringen bijdragen aan oplossingen voor planetaire of maatschappelijke uitdagingen. VP Capital monitort de progressie van haar volledige portefeuille zowel op ESG als op Impact vlak en maakt de resultaten hiervan vandaag openbaar.

 

Resultaat 2020

Met haar Progress Report is VP Capital transparant over de scores van haar totale portefeuille. De score steeg afgelopen jaar naar 6,8 (2019/6,0). In 2023 moet deze score gestegen zijn tot 8,0. Om dat te realiseren moet de huidige portefeuille blijven verduurzamen en zullen nieuwe investeringen worden toegevoegd in domeinen zoals zorg, energietransitie, sociaal vastgoed en innovatie.

 

Download het ProgressReport2020

 

De familie startte oorspronkelijk in 1865 in de textielindustrie met werkkledingbedrijf HAVEP. VP Capital beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties zoals Batenburg Techniek, Mediahuis, Q-lite en VP Landbouw. VP Capital is actief in de domeinen: agri-food, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en zorg. Momenteel dragen al 171 (45%) van de directe en indirecte investeringen bij aan sociale uitdagingen en 114 (42%) aan planetaire uitdagingen. Van het vermogen is 34% geïnvesteerd in bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Door de actieve dialoog met het management van onze investeringen en andere families, willen we samen duurzame vooruitgang versnellen. Onze investeringen moeten nog meer futureproof worden door de combinatie van rendement en een bijdrage aan oplossingen van planetaire of maatschappelijke uitdagingen.”

VP Capital heeft zich inmiddels ook gecommitteerd aan de mondiale Science Based Targets. Dit initiatief is erop gericht om een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te leveren aan CO2- vermindering. VP Capital is sinds 2020 een officiële Carbon neutral company na een audit van CO2logic. Verder is vorig jaar gestart met een assessment voor B Corp-certificering. VP Capital is in afwachting van de screening en heeft de ambitie om, als eerste familie investeerder in de Benelux, onderdeel te worden van dit netwerk van ’Force for Good’ bedrijven.

 

Strategie en methode

De strategie is gebaseerd op vijf pijlers. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd voor investeringen en donaties, dialoog, management van eigen duurzaamheid, en planetaire en maatschappelijke oplossingen. De doelstellingen zijn vertaald in acties die de negatieve effecten reduceren en actief de positieve impact van de portefeuille vergroten. Het meten en verbeteren van de prestaties gebeurt sinds 2018 jaarlijks met een, door MJ Hudson, onafhankelijk getoetste ESG en Impact screeningsmethode per investeringscategorie. Met 84% van de investeringen en donaties is een actieve dialoog gevoerd om zo samen vooruitgang te kunnen realiseren. Met alle eigen bedrijven wordt met een ESG-agenda gewerkt aan de verbeterpunten met als doel om een duurzame koploper in hun sector te worden.

Het is de tweede keer dat VP Capital met haar Progress Report een toelichting geeft op de impact van alle investeringsdomeinen en participaties. Het is de eerste familie investeerder die op deze transparante manier rapporteert hoe haar kapitaal, (mede-)zeggenschap en netwerk wordt ingezet om duurzame vooruitgang te realiseren. Dit jaar zijn de duurzame ambities aangescherpt en uitgebreid. Zo komen in het nieuwe report bijvoorbeeld ook aan bod: de tax bijdrage, overzicht van de arbeidsplaatsen, en aan welke goede doelen en op welke manier de familie gaat doneren. Daarnaast wordt de rapportage gebruikt om actief de dialoog aan te gaan en om de beschikbare ervaring en kennis te delen met andere (familie)investeerders.

 

PERSBERICHT

CO2 voetafdruk

Wie het heeft over duurzaamheid kan niet om het onderwerp van CO2-uitstoot heen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het van groot belang dat de emissies van CO2 en andere broeikasgassen drastisch teruggebracht wordt. Vanuit VP Capital zijn we daarom in 2018 al begonnen met het in kaart brengen van onze CO2 voetafdruk en het treffen van maatregelen om deze te reduceren. Ook hebben we besloten om al onze resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Voor VP Capital is het grootste gedeelte van de uitstoot indirect, namelijk van de bedrijven waarin we investeren. De uitstoot van onze directe participaties nemen we dan ook mee in de berekening van onze voetafdruk.

 

CO2-compensatie 2018 en 2019 via WeForest

In eerste instantie heeft VP Capital de CO2-uitstoot gecompenseerd door het planten van bomen via WeForest. Sinds 2018 gebeurt dit in diverse projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld 80.597 bomen bij een project in Zambia en 5333 bomen in een project in Brazilië. De teller staat inmiddels op ruim 170.721 bomen die we hebben geplant via WeForest!

 

Carbon Neutral Company

Compenseren van uitstoot is ook mogelijk door het aanschaffen van gecertificeerde ‘carbon credits’. Aan deze credits zijn zeer strenge eisen en voorwaarden verbonden, om te kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een afname van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Een bedrijf dat haar uitstoot compenseert via deze carbon credits mag zichzelf ‘carbon neutral’ noemen. In 2019 heeft VP Capital voor het eerst carbon credits gekocht ter compensatie van haar emissies en inmiddels hebben we ook voor 2020 het Carbon Neutral Company label mogen ontvangen. VP Capital werkt hiervoor samen met CO2logic, een erkend specialist op CO2-gebied.

In de berekeningen, geauditeerd door CO2logic, zijn de volgende typen uitstoot meegenomen:

· Scope 1 en 2 (directe en indirecte uitstoot vanuit bronnen van VP Capital zelf: energieverbruik van onze kantooromgeving en impact van onze bedrijfsvoertuigen;

· Scope 3 (indirecte uitstoot gegenereerd door maar buiten VP Capital): onze zakenreizen, woon-werkverkeer, afval en de stroomopwaartse emissies van scope 1 en 2, maar ook de impact van onze directe investeringen in VP Energie, VP Landbouw, Batenburg Techniek, HAVEP en Q-lite. Voor deze bedrijven beschouwen wij hun scope 1 & 2, ter hoogte van onze participatie, als onze verantwoordelijkheid.

Voor 2019 hebben wij de uitstoot gecompenseerd door een combinatie van bomen planten en aanschaf van carbon credits (Verified Carbon Standard (VCS) credits) via WeForest. Onze bedrijven konden hierin zelf een keuze maken; Havep en Q-lite hebben gekozen voor carbon credits en ontvingen voor 2019 dus ook het carbon neutral label.

Voor 2020 is de volledige uitstoot gecompenseerd door de aanschaf van carbon credits (VCS) via CO2logic. Deze credits zijn afkomstig van een agroforestry & forest conservation project in Zambia. Dit betekent dat behalve VP Capital, Havep en Q-Lite, nu ook VP Landbouw en Batenburg Techniek zich een gecertificeerd ‘carbon neutral’ bedrijf mogen noemen.

 

Reductie 2020 ten opzichte van 2019

Geheel in lijn met onze doelstellingen is de CO2 uitstoot in 2020 gedaald ten opzichte van 2019, over het geheel genomen zelfs met 17%. Deze reductie is een gemiddelde van de resultaten bij de verschillende onderdelen:

· VP Capital: -38%

· VP Landbouw: +2%

· Batenburg Techniek: -40%

· Havep: -15%

· Q-lite: +8% (door overname)

· VP Energie: -15%

NB. Wij zijn ons bewust dat de Covid-pandemie waarschijnlijk een flinke bijdrage heeft geleverd aan deze reductie, met name omdat dit gezorgd heeft voor een grote afname in mobiliteit. Ook op de emissies van 2021 zal Covid nog een aanzienlijke invloed hebben.

 

Science Based Targets Commitment

We willen onze uitstoot verder reduceren, maar welk emissie-niveau zou hierbij eigenlijk de doelstelling moeten zijn? Hierop kan het Science Based Targets initiative (SBTi) antwoord geven.

Als onderdeel van haar Sustainable Progress visie heeft VP Capital in april 2020 de ‘commitment letter’ van het SBTi getekend. VP Capital verbindt zich hiermee aan de carbonreductiedoelstellingen die - wetenschappelijk onderbouwd – nodig zijn om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te halen om klimaatopwarming te beperken. Deze doelstellingen zullen zowel voor korte (5 jaar) als lange termijn (2040) geformuleerd worden en betrekking hebben op:

· de uitstoot van VP Capital zelf;

· de bedrijven waarin VP Capital direct investeert (>50% aandeelhouderschap)

· de vastgoedportefeuille van VP Capital;

Meer over dit initiatief: Companies taking action - Science Based Targets.

 

Next steps…

VP Capital zal zich uiteraard blijven inzetten voor steeds ambitieuzere doelen, het verder reduceren van de CO2-emissies en het realiseren van de gedefinieerde Science Based Targets. Een onderdeel hiervan is ook het bepalen en reduceren van de uitstoot van onze vastgoedportefeuille. Deze uitstoot is in 2021 al grofweg in kaart gebracht; als vervolgstap zal deze berekening verder verfijnd worden.

 

 

VP Capital sluit samenwerkingsovereenkomst met Wilma Wonen

Realisatie 185 nieuwbouwwoningen Zuidrand van Goirle

In het voorjaar van 2022 zal worden gestart met de realisatie van een nieuwe woonwijk op het HAVEP terrein van de familie van Puijenbroek. Vlakbij de dorpskern van Goirle zullen ruim 180 woningen worden gebouwd. In de wijk zal een mix van woningtypes komen. Naast 143 koopwoningen in het midden en hoger segment worden er 42 sociale woningen gerealiseerd. VP Capital (Familie van Puijenbroek) en Wilma Wonen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De ideeën voor de herontwikkelingen zijn zo’n 12 jaar geleden ontstaan. De uitgebreide voorbereiding en overleg met de diverse betrokkenen heeft geresulteerd in een herinrichting van het gebied aan de Zuidrand van Goirle waarbij een impuls wordt gegeven door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen.  De wijk zal grenzen aan het natuurgebied Gorp & Roovert. Op dit moment wordt de Ley verlegd en wordt er gewerkt aan het kwalitatief hoogwaardige en versterkte natuur- en waterbergingsgebied Beekdal Nieuwe Ley. Eind dit jaar zal dit nieuwe recreatieve gebied klaar zijn.

 

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital:

“We hebben al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project geeft de unieke mogelijkheid om wonen en natuur in balans te ontwikkelen. Die samenhang is essentieel om ook voor toekomstige generaties waardevol te blijven. Daarnaast kunnen we een concrete bijdrage leveren aan het actuele vraagstuk van het woningtekort in de Brabantse regio. Ook daar kiezen we voor een gebalanceerd woningaanbod. Dankzij de constructieve samenwerking van alle betrokkenen kunnen we nu de volgende stap zetten naar de daadwerkelijke realisatie.”

HAVEP zal eind dit jaar verhuizen naar een nieuw circulair gebouw in Goirle. Het industrieel erfgoed aan de Watermolenstraat zal worden geïntegreerd in de woonwijk.

De planontwikkeling heeft VP Capital samen met PS Vastgoedconcepten ingevuld. Als ontwerpers en adviseurs zijn o.a. Kuiper Compagnons, Antea Group en Deloitte Real Estate betrokken. In 2020 organiseerde VP Capital een verkooptender voor het plangebied. Wilma Wonen kwam daarbij als sterkste partij uit de strijd.

 

Arnout Vos, Commercieel Manager Wilma Wonen:

“We zijn trots dat we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze prachtige en historische locatie tot een nieuw duurzaam woongebied. We kijken terug op een intensief traject waarbij wij onze kennis en kunde optimaal konden inzetten om de planontwikkeling een stap verder te brengen. De komende periode zullen we de woningen verder ontwikkelen om begin volgend jaar te kunnen starten met de verkoop. De combinatie van een uitgebreide mix van woningtypes, de prachtige ligging bij de natuur en toch dicht bij de voorzieningen maakt dat we daar vol vertrouwen naar uitkijken.”

Bij de ontwikkeling van de woonwijk en inrichting van het Beekdal is nauw samengewerkt met de gemeente Goirle, Waterschap De Dommel, provincie Brabant, Brabants Landschap en de stichting Biodiversiteit Goirle en Riel.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu