Leestijd 2 minuten

Record afname CO2-uitstoot in 2019. EU op koers om klimaatdoel 2030 te halen

De CO2-uitstoot in landen binnen de Europese Unie was in 2019 4 procent lager dan in 2018. In absolute hoeveelheden CO2 is dat de grootste jaarlijkse daling in uitstoot sinds 1990. Als de emissiereductie in dit tempo doorzet kan de EU het klimaatdoel van 55 procent CO2-reductie halen. Dat schrijft het European Environment Agency in een maandag uitgebracht rapport. De daling komt voor het grootste deel door de afname van kolengestookte elektriciteitsopwekking.

Kolencentrale in tsjechie
Grootste deel van de emissiereductie kwam door verduurzaming elektriciteitsproductie. Foto: Adobe Stock

Sinds 1990 nam de CO2 uitstoot in de Europese Unie met 24 procent af. Bijna 80 procent van de emissiereductie komt doordat EU landen voor de elektriciteitsproductie overschakelen van steenkool op gas of hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. Die overschakeling was volgens de EEA te danken aan een daling van de gasprijs ten opzichte van kolen. Ook de hogere prijs voor CO2 had een positief effect op de transitie.

Warme winter

Daarnaast werkte het weer mee. Dankzij een relatief warme winter was minder energie nodig voor het verwarmen van woningen wat een positief effect had op de uitstoot van broeikasgassen. In de industrie was eveneens sprake van een daling in uitstoot. Dit werd veroorzaakt door een combinatie aan factoren zoals energie-efficiëntie maar ook door structurele veranderingen in de economie binnen de EU van energie-intensieve productie naar dienstverlenende sectoren.

Alleen de transportsector blijft achter bij de positieve trend. Zo namen de emissies door vliegverkeer juist met 144 procent toe tussen 1990 en 2019 en stootte de internationale scheepvaart in die periode 35 procent meer broeikasgassen uit. Ook het autoverkeer blijft een grote vervuiler. De uitstoot van broeikasgassen door benzine en dieselauto’s steeg tussen 2018 en 2019 met 4 procent.

Nederland in middenmoot

Bijna alle landen binnen de EU droegen bij aan de emissiereductie, maar de verschillen zijn groot. Duitsland  bracht zijn uitstoot tussen 2018 en 2019 in absolute termen het meest terug. Ook andere grote uitstoters zoals Italië en Spanje zetten grote stappen. Procentueel was Estland met -27, 3 procent koploper. In Litouwen, Malta, Tsjechië en Oostenrijk namen de emissies toe. Nederland bevindt zich met een relatieve reductie van 3,2 procent in de middengroep.

Ook in Nederland bereikte de vraag naar steenkool in 2019 een dieptepunt. Wat was daarvan de oorzaak?

Steeds meer landen nemen afscheid van kolencentrales. In 2020 sloten er wereldwijd meer dan er bij kwamen. Betekent dit het einde van de kolenindustrie? 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu