Duurzame-veehouderij

De veeteelt is de belangrijkste factor in de broeikasgas-uitstoot van de landbouw. Herkauwers zoals koeien stoten methaan uit, het mestoverschot vervuilt de grond en in Nederland speelt de stikstofuitstoot van boerderijen een belangrijke rol in vervuiling van natuurgebieden. Minder dieren houden kan helpen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, maar de consument vraagt om veel en goedkoop vlees, wat boeren dwingt tot schaalvergroting. Met technologische innovatie (zoals de mestvergister die biogas produceert) is een deel van de uitstoot af te vangen, maar voor een echt duurzame veehouderij is inkrimping van de veestapel onvermijdelijk. Vooralsnog willen politici in Nederland en Europa echter niet aan deze maatregel. Lees op Change Inc. duurzaam nieuws, achtergronden en trends over duurzame veehouderij.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu