Asr credits adobestock

Change

ASR

Verzekeraar a.s.r. is een van de oudst van Nederland: de geschiedenis van a.s.r. gaat terug tot 1720. De verzekeraar is sinds 2016 beursgenoteerd en opgenomen in de AEX. Behalve onder de naam a.s.r. is het bedrijf ook actief onder de merknamen Europeesche Verzekeringen, Loyalis, Ardanta en Ditzo. A.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en bedrijven. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. Er werken ongeveer 4.000 mensen bij de organisatie. Jos Baeten staat sinds 2009 als CEO aan het roer bij de verzekeraar.

  • Achtergrond
  • Artikelen

Visie

Verzekeraar a.s.r. wil een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving door continu te werken aan het creëren van duurzame oplossingen en een leidende rol te spelen in de financiële sector op het gebied van duurzaam ondernemen. Met de lange termijn als uitgangspunt wil het zoveel mogelijk positieve impact creëren en negatieve impact zoveel mogelijk reduceren. Eind 2019 scherpte a.s.r. de strategie op gebied van duurzaam ondernemen aan. De verzekeraar heeft als doel om duurzaam ondernemen volledig te integreren in de organisatie. Dat betekent dat a.s.r. bij alles wat het bedrijf doet, nadenkt over de vraag of het houdbaar is voor de toekomst. Helpen door te doen, is het motto.

Enerzijds ziet a.s.r. duurzaamheid als een verplichting. Zij gaat als verzekeraar langetermijnverplichtingen aan met klanten waardoor het logisch is om ook als belegger een langetermijnhorizon te hanteren. De verzekeraar vindt dat het gebaat is bij een goede omgang met de wereld en dat het een verantwoordelijkheid heeft tegenover de maatschappij. Anderzijds heeft a.s.r. zelf last van maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, doordat de schadelast toeneemt door zaken als extreme regenval, overstromingen en heftige hagelbuien.

In de basis zijn verzekeringsmaatschappijen niet de meest vervuilende bedrijven, omdat ze diensten leveren en geen producten. Vooral via het beleggingsbeleid hebben deze bedrijven invloed. A.s.r. gelooft erin dat duurzaamheid en rendement hand in hand gaan. De verzekeraar hoopt dat alle investeerders in de BV Nederland op een duurzamere manier naar investeringen gaan kijken, omdat hiermee de impact groter wordt. Als de sector meer met één stem spreekt, zorgt dat ervoor dat verduurzaming versnelt.

Strategie

A.s.r. wil duurzaamheid in alle facetten terug laten komen en onderscheidt drie kernthema’s waarop het een positieve invloed wil uitoefenen. Ten eerste wil het een klimaatneutrale economie stimuleren met haar beleggingsactiviteiten, producten en diensten. Ten tweede wil het duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten en richt het zich op het voorkomen van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ten derde vindt a.s.r. het belangrijk dat mensen in staat zijn om verantwoorde risico’s te nemen en bewust financiële keuzes te maken. De verzekeraar benadrukt er voor alle mensen die in Nederland wonen en werken te zijn. Daarom vindt het bedrijf inclusiviteit en waardering voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid belangrijk.

Ook besteedt a.s.r. veel aandacht aan het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering. Het streven is om 50 procent CO2 te reductie te bewerkstelligen tegen 2025 (t.o.v. 2018) door onder meer een duurzamer mobiliteitsbeleid en een klimaatneutraal hoofkantoor te realiseren. A.s.r. is ook actief vanuit de a.s.r. Foundation op het helpen van mensen met lezen, rekenen, kunnen omgaan met geld en de financiële administratie in het kader van financiële zelfredzaamheid.

Als verzekeraar kan a.s.r. veel impact maken via het beleggingsbeleid. Voor a.s.r. draait het dan niet alleen om de vraag wat duurzaam is, maar ook wat ethisch verantwoord is. Het voert een strikt uitsluitingsbeleid voor controversiële activiteiten als wapenhandel, kinderarbeid, tabaksindustrie- en gokbedrijven en ondernemingen die een groot deel van de omzet halen uit nucleaire energie, steenkool, olie, schalie en teerzanden. Voor bedrijven waar a.s.r. veranderingspotentie ziet, kiest het ervoor om in gesprek te gaan. De verzekeraar hoopt bedrijven te inspireren om andere keuzes te maken. Verder wil a.s.r. de CO2-uitstoot van 95 procent van alle investeringen in kaart brengen en het aandeel impact investeringen laten stijgen tot 1,2 miljard euro eind 2021.

Ten slotte heeft a.s.r. invloed via haar producten en diensten. Daarom ontwikkelt de verzekeraar ook producten en diensten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van duurzame producten en diensten zijn de Startershypotheek (waardoor starters op de woningmarkt langer de tijd te krijgen om hun hypotheek terug te betalen en hun woonlasten betaalbaarder worden), a.s.r. Vitality (waarmee klanten gemotiveerd worden om gezondere keuzes te maken, met onder andere cashback op betaalde premies) en de extra dekking die klanten met een zakelijke of particuliere brandverzekering hebben voor schade bij secundaire overstromingen.

Leiderschap

Jos Baeten staat sinds 2009 aan het roer bij de verzekeraar. Hij vindt dat duurzaamheid geen “speeltje van de baas” moet zijn. Dan werkt het niet. Wat wel werkt? Als het onderdeel is van de strategie én breed gedragen is binnen het gehele bedrijf. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen bij a.s.r. zich medeverantwoordelijk voelt voor duurzaamheid en dat iedereen de duurzame missie van het bedrijf onderschrijft, Een aantal jaar geleden was dat nog niet zo vanzelfsprekend, maar inmiddels hoeft Baeten naar eigen zeggen niet meer uit te leggen waarom duurzaamheid een belangrijk thema is.

Markt

A.s.r. is niet de enige verzekeraar die inzet op duurzaamheid. Ook bij andere verzekeraars krijgen klimaatverandering en duurzaamheid steeds meer aandacht. Dat is logisch, omdat verzekeraars de financiële spelers zijn die de directe effecten van klimaatverandering het meest en het eerst merken. Zo staat de hagelschade van juni 2016 in het geheugen van veel verzekeraars gegrift, en recenter (zomer 2021) de overstromingen in Limburg. Tegelijkertijd doen zich nieuwe risico’s voor. Bijvoorbeeld het brandgevaar van zonnepanelen en elektrische auto’s. Daarnaast hebben verzekeraars ook een belangrijke rol in het faciliteren van de transitie richting een duurzame economie. Dit doordat ze enerzijds de risico’s kunnen dragen van nieuwe oplossingen en toepassingen en anderzijds door het verschuiven van investeringen richting een groene en inclusieve samenleving.

Van alle verzekeraars staat a.s.r. te boek als een van de duurzaamste. Dat de verzekeraar op de goede weg is blijkt uit onder meer uit de periodieke benchmarks van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Daarin komt a.s.r. continu als één van de beste uit de bus. Daarnaast is a.s.r. opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index en aangesloten bij verschillende duurzame initiatieven in de financiële sector, zoals Platform Carbon Accounting Financials, Platform Living Wage Financials, Partnership for Biodiversity Accounting Financials, Science Based Targets-initiatief en Net Zero Asset Managers Initiative.

Om haar invloed te vergroten zoekt a.s.r. de samenwerking met andere partijen. Zo werkt het samen met Rabobank en Vitens aan een landelijke bodemindex. Deze geeft inzicht in de huidige kwaliteit van de bodem en levert passende maatregelen om de bodemgesteldheid te verbeteren. Een ander voorbeeld is dat ASN Bank duurzame schadeverzekeringen van a.s.r. aanbiedt.

Artikelen over ASR

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu