Bedrijven

Vind een bedrijf

22 financiën Bedrijven van morgen

Hier laten we iedere dag zien welke bedrijven de toekomst vandaag al vormgeven. Onze onafhankelijke redactie ziet dat bedrijven van morgen opvallen door hun innovatiekracht. En een duidelijke visie hebben over hun rol in de toekomsteconomie. Wil je een bedrijf van morgen aandragen of werk je er zelf? Vul dan het Bedrijven van Morgen aanmeldformulier  in.


Visie & Strategie van Bedrijven

Bedrijven waar verandering niet een punt op de agenda is, maar het nieuwe businessmodel. Zo langzamerhand is iedereen ervan overtuigd dat er weeffouten zitten in onze economische modellen. We zullen anders moeten produceren en consumeren willen we welvaart en welzijn in evenwicht met elkaar brengen.

Visie & Strategie Faber Halbertsma Group

De Faber Halbertsma Group is een familiebedrijf met een portfolio van duurzame pallet- en poolingdiensten en producten. Onder leiding van de huidige CEO Ingrid Faber is het in 1997 geïntroduceerde circulaire systeem – waarbij het bedrijf eigenaar is van de pallets die het levert – sinds 2016 uitgegroeid tot kernactiviteit. Het bedrijf zamelt de pallets na transport weer in, sorteert ze, en voert reparaties uit waar nodig voor hergebruik. Inmiddels is het bedrijf goed voor 500 FTE en een omzet van 330 miljoen euro.

Visie Faber Halbertsma Group werd groot als producent van botervaten en maakte de switch naar de productie van pallets. Deze productiefaciliteiten zijn inmiddels weer verkocht. Faber transformeerde de afgelopen twintig jaar in een bedrijf dat zich volledig toelegt op het circulair maken van het gebruik van pallets. Het gelooft heilig in het circulaire model en ziet kansen om dit systeem toe te passen op andere producten. Faber Halbertsma Group heeft een groot Europees transportnetwerk opgebouwd dat het kan benutten om inzameling, distributie en hergebruik van diverse schaalbare productgroepen op te zetten. Als familiebedrijf is het niet alleen verantwoordelijk voor de nalatenschap van de vorige generaties, maar handelt het juist met het oog op de volgenden. Strategie Faber Halbertsma Group is in de kern een circulair bedrijf dat zich richt op de B2B-markt. Het hout dat voor pallets gebruikt wordt komt van verantwoord beheerde bossen, waarin meer bomen worden geplant dan er gekapt worden. Alhoewel het bedrijf de productielocaties heeft verkocht, heeft het nog steeds de houtkoop in handen, zodat de duurzame bron gewaarborgd blijft. Naast pallets kijkt de groep inmiddels ook naar pooling van andere producten. De komende jaren wil Faber Halbertsma Group zijn selectie van verhuur van circulaire producten uitbreiden. Met deze transitie zal de groep zijn kapitaalfocus steeds meer verleggen van machines en gebouwen naar IT en technologie. Circulaire model Faber Halbertsma Group Faber Halbertsma Group borgt de duurzame oorsprong van het hout dat gebruikt wordt bij de productie van haar pallets met een in-house houtinkoop organisatie. Externe pallet productie partners produceren met het duurzame hout de pallets. Vervolgens vinden de pallets hun weg in het uitgebreide pooling netwerk van Faber Halbertsma Group waarin ze tussen klanten rouleren en keer op keer hergebruikt en gerepareerd worden tot ze aan het einde van hun levensduur verwerkt worden tot biomassa en kunnen dienen als voedingsbodem voor duurzaam beheerde bossen. Wiil je weten hoe Faber Halbertsma Group de toeleveringsketen rondmaakt? Bekijk hier het circulaire model van Faber Halbertsma Group.

Visie & Strategie CONO Kaasmakers - Beemster kaas

CONO Kaasmakers is bekend van Beemster Kaas. CEO Wim Betten leidt het bedrijf en wil het kaasmaakproces duurzamer te maken. Al in 2008, lang voor duurzaamheid gemeengoed werd, werkte CONO samen met Ben & Jerry's om een duurzaamheidsprogramma te starten. Die voortrekkersrol werpt nu zijn vruchten af. De kaasmakerij is bijvoorbeeld klimaatneutraal.

Boerencoöperatie CONO Kaasmakers is een boerencoöperatie die al bijna 120 jaar kaas maakt en verantwoordelijk is voor vijf procent van de zuivelproductie van Nederland. CONO, vooral bekend van de Beemster kaas, maar heeft ook andere merken zoals Oudendijk, Stompetoren en Vlaskaas. CONO zet vol in op duurzaamheid. Volgens CEO Wim Betten is dat strategische noodzaak. “Onze missie is ervoor te zorgen dat we als coöperatie kunnen blijven voortbestaan. Daarvoor moeten we een eerlijke melkprijs voor de veehouders realiseren. Een melkprijs die onze boeren in staat stelt om te investeren in dierwelzijn en duurzaamheid. En een duurzaam product is een onderscheidende voorwaarde om een goede prijs te kunnen vragen”, zei Betten eerder tegen Change Inc. Zo heeft CONO het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy waarmee het haar veehouders stimuleert en beloont. Het programma is gericht op continu verbeteren. CONO biedt meerdere innovatieve projecten op het vlak van biodiversiteit en klimaat aan. Alle veehouders die goede duurzaamheidsresultaten behalen ontvangen een “resultaatpremie”. Deze premie wordt gebruikt voor de volgende verduurzamingsstap van hun bedrijf. Zo kunnen leden zelf bepalen welke prioritering ze geven binnen hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame energie of meer biodiversiteit. Zo ontstaat er een continu verbeterproces, waarmee ook CONO duurzame winst boekt. Klimaatneutrale kaasmakerij Ook de eigen kaasmakerij is klimaatneutraal. Het gasverbruik is per kilo ingenomen melk tussen 2017 en 2019 gedaald met 29 procent. In diezelfde periode werd het elektriciteitsverbruik in de kaasmakerij rond de 20 procent teruggedrongen. Daarnaast heeft de kaasmakerij een minimaal energie- en waterverbruik en gebruikt het groene stroom, er staat nog wel een gasketel. “Daar is nog geen goed alternatief voor, dus dan ben je genoodzaakt te compenseren door bomen te planten en certificaten te kopen maar uiteraard blijven we continue op zoek naar mogelijkheden voor het verlagen van de CO2-uitstoot”, zegt Betten. Als je met KLM vliegt krijg je een boterham met Beemster kaas. Corona heeft daarom ook grote impact gehad op CONO. Door de verandering in consumptie, mensen eten nu vaker thuis een broodje kaas, is de verkoop van CONO-kaas ongeveer evenveel als voor de pandemie. Wel zijn de vet- en eiwitprijzen in de wereldmarkt voor poeder en boter lager geweest in 2020, wat een negatief effect heeft voor de opbrengst voor de boeren van CONO. Toch gaat dat niet ten koste van de duurzame ontwikkelingen, zegt Betten. “We hebben lang geleden een weg ingeslagen met duurzaamheid en dierenwelzijn als kompas, en daar zullen we ook in de toekomst op blijven koersen. Die richting is heel duidelijk en dat blijft onze focus.” Duurzaam verpakken Een voorbeeld daarvan is ook hoe de kazen worden verpakt. Dat besteedt CONO uit aan een externe verpakker. Samen kijken we naar hoe die verpakking nog duurzamer kan. “We staan al in de top 2 als je kijkt naar de verhouding van het plastic dat we gebruiken ten opzichte van de hoeveelheid kaas. En we streven ernaar om daar continu stappen in te blijven maken,” zegt Betten. Volgens de CEO is het bijvoorbeeld een uitdaging dat de huishoudens steeds kleiner worden, en die dus eerder plakken voorgesneden kaas kopen dan een stuk kaas. “Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen, of het maken van verpakkingen van gerecycled plastic.” Als er een goed beeld is wat de duurzaamste optie is, wordt het door ons overal toegepast. Want als we een keuze maken, gaan we ervoor.” Betten gelooft heilig in de boerencoöperatie. “De Nederlandse boer is een superboer en een van de duurzaamste ter wereld. Alles wat we met elkaar doen wordt goed gecontroleerd en gereguleerd, en we exporteren enorm veel zuivel met toegevoegde waarde. Daar moeten we zuinig op zijn.” Betten noemt het dan ook een vitale sector, want melk, boter en kaas blijven nodig. En om de sector te verduurzamen moet volgens Betten blijvend worden ingezet op innovatie, moeten ook boeren hun verantwoordelijkheid nemen, en moet de overheid sturen en stimuleren. 

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) is centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit met als missie: werken aan vertrouwen. Ook publiceert DNB onderzoeken. Er werken circa 1.800 mensen bij de bank. DNB wil duurzaamheid in de financiële sector en de economie faciliteren en stimuleren en ondertekende als een van de eerste centrale banken de Principles voor Responsible Investment, waarmee de bank zich committeert aan ESG-principes voor het beleggingsbeleid. Dat betekent dat de bank bij haar beleggingen rekening houdt met de impact op het milieu, op sociaal gebied en op bestuurlijk vlak.

NIBC

NIBC, voorheen de Nationale Investeringsbank, is een Nederlandse bank die zich richt op zakelijke en particuliere klanten. De bank is in 1945 opgericht om te helpen bij de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit deze oorsprong is de bank zich naar eigen zeggen sterk bewust van haar maatschappelijke verplichtingen. Er werken ruim 700 mensen bij NIBC.

VBDO

De Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) werkt sinds de oprichting in 1995 aan een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt, in de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. VBDO is een onafhankelijke vereniging die verantwoord beleggen wil aanjagen door financiële instellingen en beurgenoteerde bedrijven te motiveren en te voorzien van kennis. Het ledenbestand van VBDO bestaat uit institutionele en particuliere beleggers, maar ook een aantal NGO’s. Vanuit het ledenbestand vertegenwoordigt VBDO ruim 80 procent van het door Nederlandse beleggers geïnvesteerd vermogen.

Set Ventures

Set Ventures is een investeringsmaatschappij die in bedrijven investeert die de energietransitie versnellen. Dat zijn vooral start-ups en scale-ups die invloed hebben op de wereldwijde energietransitie. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is het Duitse Sonnen, een producent in thuisbatterijen, die in februari 2019 volledig door Shell werd overgenomen. Set Ventures beheert 200 miljoen euro.

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds, opgericht in 2018, is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Partijen kunnen in aanmerking komen voor de lening als het project bijdraagt aan één van de thema’s sport, energie, circulariteit, mobiliteit of leefomgeving.

Enviu

Enviu is een in 2004 opgerichte organisatie die zich richt op het creëren van een inclusieve economie met oog voor mens en planeet. De organisatie start ‘sociale multinationals’ die sociale en milieukundige problemen aanpakken en marktontwikkeling stimuleren. Hierbij focussen ze zich onder meer op financiële inclusie, de circulaire economie en voedselzekerheid. Bij Enviu werken ongeveer 35 mensen. De huidige CEO is Michiel Elich.

BNP Paribas

BNP Paribas (Groep) is een Europese bank en financiële dienstverlener met een internationaal bereik. Zo is het bedrijf aanwezig in ruim zeventig landen. Er werken meer dan 200.000 mensen, waarvan meer dan 154.000 in Europa. In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. In Nederland opereert BNP Paribas in verschillende deelgebieden van de financiële markt zoals zakelijk bankieren, financiering, verzekeren, autolease en beleggen.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu