Adobestock duurzame bank asn bank biobased bouwen hout duurzaam beleggen

Change

ASN Bank

ASN Bank is één van de duurzaamste banken van Nederland. Het duurzaamheidsbeleid bestaat uit drie pijlers: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Om haar impact te vergroten zoekt de in 1960 opgerichte bank de samenwerking met andere financiële spelers. Er werken circa 175 mensen bij ASN Bank. In 2020 steeg het klantenbestand naar 785.696 klanten en het beheerd vermogen naar 14,4 miljard euro. Sinds 2018 staan Arie Koornneef en Joyce van der Est samen aan het roer.

Visie

ASN Bank ontstond in 1960 uit het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (tegenwoordig de FNV), die het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord wilde uitlenen. Door de jaren heen vergrootte de bank haar klantenbestand en verbreedde haar visie naar duurzaamheid in ruime zin; met nadruk op mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. ASN Bank wil op een positieve manier verandering teweegbrengen door oplossingen aan te dragen. Daarnaast wil de bank verduurzaming voor iedereen mogelijk maken. De bank ziet het als haar missie om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. ‘Zo dragen we bij aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst.’

Sinds 31 december 2016 is ASN Bank een handelsnaam van de Volksbank. De duurzame missie van de bank is gewaarborgd in de afspraken die tussen ASN Bank en de Volksbank zijn gemaakt. In 2017 maakte de Volksbank bekend het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank over te nemen. Dat betekent dat de Volksbank in 2030 klimaatneutraal wil zijn. ASN Bank heeft die doelstelling voor zichzelf inmiddels alweer aangescherpt naar klimaatpositief in 2030.

Strategie

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank bestaat uit drie pijlers: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. In 2030 wil ASN Bank dat het totaal van beleggingen en financieringen van de bank en de ASN Beleggingsfondsen klimaatpositief is. Dat doel gaat verder dan CO2-winst en -verlies tegen elkaar wegstrepen. In plaats daarvan wil de bank positief bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering door projecten te financieren die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bosbouwprojecten. Daarnaast moeten alle beleggingen en financieringen in 2030 een netto positief effect hebben op biodiversiteit.

ASN Bank probeert in haar aanpak de verschillende pijlers te combineren. Zo onderzoekt de bank samen met Stichting Noordzee, Eneco en Van Oord of het mogelijk is om biodiversiteit te herstellen rondom windparken op de Noordzee. Zo kunnen mosselen baat hebben bij het gebrek aan scheepvaart rondom windmolenparken. Dat is een voorbeeld waarin de duurzame energietransitie en het herstel van biodiversiteit samenkomen.

Als onderdeel van de mensenrechtenstrategie wil ASN Bank ervoor zorgen dat iedereen die in de kledingindustrie werkt in 2030 een ‘leefbaar loon’ ontvangt: een loon dat past bij de lokale omstandigheden. Dat wil zeggen dat er naast geld voor brood op de plank ook geld is voor onderwijs, gezondheidszorg en spaargeld voor tegenvallers.

Tweekoppige directie

De directie van ASN Bank bestaat uit Arie Koornneef en Stefanie Fernández van Leeuwen. Fernández van Leeuwen is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de klanten. Koornneef stuurt het duurzame onderzoek en beleid van ASN Bank aan en is verantwoordelijk voor marketing en communicatie.

De directeur van ASN Bank is Arie Koornneef. Koornneef stuurt het duurzame onderzoek en beleid van ASN Bank aan en is verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Koornneef vindt dat de bestuurskamer vooral faciliterend moet zijn en de medewerkers kansen moet bieden om hun kennis en talenten in te zetten. Hij vindt het belangrijk dat verantwoordelijkheid daar ligt waar de kennis zit. Daarin streeft ASN Bank een diverse mix van mensen na, niet alleen in achtergrond maar ook in leeftijd.

Uitvoering

Andere financiële instellingen meenemen en verder helpen staat centraal in het uitvoeren van die strategie. Zo is ASN Bank één van de grondleggers van het in 2015 gestarte Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). De inmiddels ruim tachtig aangesloten financiële instellingen beloven om de klimaatimpact van hun beleggingsportefeuille en financieringen te berekenen en daarover te rapporteren. De meetmethode is openbaar. De betrokken instellingen beheren voor hun klanten een vermogen van 12.000 miljard euro. Ter vergelijking: in 2019 kwam het totaal verdiende vermogen binnen de Nederlandse landsgrenzen rond de 810 miljard euro uit.

Ook speelt ASN Bank een belangrijke rol bij het Platform Biodiversiteit Accounting Financials (PBAF). Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een meetmethode die de impact van beleggingen op biodiversiteit kan meten. Op die manier helpt de bank om de negatieve impact van bedrijven op de natuur terug te dringen en onderzoekt de bank hoe ze positief kan bijdragen aan natuurherstel. Daarnaast is ASN Bank mede-initiatiefnemer van de ‘Biodiversity Pledge’ die 26 instellingen wereldwijd ondertekenden met de belofte zich in te zetten voor biodiversiteit.

Aangezien ASN Bank als kleine Nederlandse partij weinig indruk maakt, werkt de bank bij haar leefbare lonen-missie samen met andere financiële instellingen in het Platform Living Wage Financials (PLWF). Op die manier worden belangen van meerdere financiële partijen gebundeld.

Naar Spitsbergen

In 2018 reisde Koornneef met een delegatie van bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en maatschappelijke organisaties op uitnodiging van klimaatjournalist Bernice Notenboom af naar Spitsbergen om tot klimaatoplossingen te komen. Tijdens de werkreis stonden twee thema’s centraal: de manier waarop beleggingen en investeringen impact maken en de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

In februari 2021 sloot ASN Bank zich als eerste bank aan bij het programma ‘Ruimte voor biobased bouwen’ dat in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. Samen met bouwbedrijven, beleidsmakers, bewoners, architecten, projectontwikkelaars en duurzame ondernemers onderzoekt ASN Bank hoe ze duurzame en compacte verstedelijking door de keten heen kunnen versnellen.

De markt

Samen met Triodos Bank is ASN Bank één van de duurzaamste banken van Nederland te noemen. De bank laat zien dat duurzaam bankieren allang mogelijk is. “Duurzaamheid en financieel rendement gaan heel goed samen”, zei Koornneef eerder tegen Change Inc. “Ons oudste duurzame aandelenfonds doet het gemiddeld net zo goed als een niet duurzaam fonds. Ik denk dat niet-duurzame fondsen uiteindelijk in de problemen gaan komen.”

Aangezien andere banken ook steeds vaker inzetten op duurzaamheid is het zaak voor ASN Bank om continu een stapje verder te gaan. Ondanks dat het klantenbestand van de duurzame bank jaarlijks oploopt, blijft ASN Bank een van de kleinere Nederlandse banken. Om een zo groot mogelijke impact te maken, smeedt de bank allianties. De eerder genoemde PCAF, PBAF en PLFW zijn daar voorbeelden van. Op die manier vergroot ASN Bank haar invloed en hoopt de verduurzaming van de sector (en daarmee de samenleving) te versnellen.

Artikelen over ASN Bank

Bij deze ‘valse claims’ voor kleding moeten je alarmbellen afgaan

Bedrijven blijven consumenten misleiden met valse duurzaamheidsclaims, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo gebruiken kledingmerken steeds vaker duurzame termen, zoals 'circulair', 'conscious' en 'sustainable'. Maar veel hiervan is greenwashing. Bij welke claims moeten je alarmbellen afgaan? En wat kun je juist wél kopen?

Retail

29 augustus 2023 11:00

Adobe Stock 422823837

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu