Change Energie

Greenchoice

Greenchoice is een energieleverancier die staat voor écht groene energie. Voor de derde keer op rij is Greenchoice het meest duurzame energiemerk van Nederland volgens de Sustainable Brand Index. Het bedrijf bouwt en exploiteert wind- en zonne-energieprojecten in Nederland. De energie levert het aan haar ruim 500.000 particuliere en bijna 50.000 zakelijke klanten. Daarnaast levert Greenchoice gas. Omdat dit nog niet duurzaam kan compenseert het bedrijf de CO2 met bosprojecten. Het hoofdkantoor van Greenchoice zit in Rotterdam, Coen de Ruiter is sinds november 2020 algemeen directeur en volgt daarmee Evert den Boer op. In 2019 was de omzet 569 miljoen euro.


Greenchoice richt zich met zijn missie op de decentralisatie van de energietransitie. Het bedrijf streeft naar een toekomst waarin iedere Nederlander zich écht bewust is van zijn energieverbruik, energie bespaart en zelf – of samen met anderen – actief groene energie opwekt. Daarom is de onderneming actief in het opwekken van groene energie maar biedt het ook diensten aan om energie te besparen, op te slaan en het verbuik beter te timen. Op dit moment is 56% van alle energie die Greenchoice levert, opgewekt door het bedrijf zelf of door klanten en partners, zoals energieproducenten en energiecoöperaties. De overige 44% aan geleverde energie koopt Greenchoice los in op de energiemarkt. Het bedrijf heeft als doel om in 2024 100 procent van de geleverde energie direct in te kopen bij producenten.

Greenchoice heeft de ambitie om 365 dagen per jaar en 24 uur per dag duurzame energie te leveren. Daarbij zet Greenchoice in op kleinschalige projecten samen met klanten, omwonenden of leden van een energie coöperatie. Het bedrijf stimuleert energiebesparing en eigen opwek bij klanten en samenwerking met lokale energieprojecten en coöperaties. Op die manier wil Greenchoice eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen in de transitie naar 100% duurzame energie.

 

Artikelen over Greenchoice

Meer informatie over
Greenchoice

“Wij helpen bedrijven om volledig groen te worden” 

Greenchoice begon bijna twintig jaar geleden als nieuwkomer op de destijds geliberaliseerde energiemarkt. Hoewel het bedrijf door autonome groei en overnames inmiddels meer dan 600.000 klanten heeft, blijft het zich positioneren als ‘challenger’. “We willen impact maken.” 

“Wij willen de versneller en verbinder zijn in de energietransitie.” Commercieel directeur Marieke van den Hoek van Greenchoice heeft geen enkele moeite om haar bedrijf in de duurzame hoek te positioneren.  

Bedrijven helpen vergroenen 

“Wij helpen bedrijven om volledig groen te worden door middel van duurzame en hernieuwbare energiebronnen. We streven er niet naar om per saldo groen te zijn, niet administratief groen dus, maar zodanig groen dat je op geen enkel moment nog fossiele brandstoffen nodig hebt. Daarvoor is veel meer nodig dan wind- en zonne-energie, maar zijn ook zaken als opslag nodig, en sturing van vraag en aanbod.” 

Greenchoice werd in 2001 opgericht en groeide als uitdager van de gevestigde orde snel op de net geliberaliseerde energiemarkt. Door louter groene energie te leveren, wist het bedrijf de afgelopen twintig jaar ruim 600.000 klanten te werven, waarvan ongeveer 45.000 zakelijke afnemers.  

“We zijn nog steeds een challenger in de markt”, zegt Van den Hoek. “Maar we hebben wel wat meer gewicht gekregen, mede door overnames zoals die van Qurrent.”  

Impact maken  

Groei is voor Greenchoice geen doel op zichzelf. “We willen impact maken. We zien onszelf liever als een pionier, met een donkergroene achterban. We hebben wel schaal nodig, maar of we 800.000 of 900.000 klanten hebben, is minder belangrijk. Het gaat er vooral om te blijven innoveren en de markt rijp te maken voor nieuwe ontwikkelingen.”  

In de beginjaren van het bedrijf moest de markt volgens Van den Hoek nog aangespoord worden om zonnepanelen te installeren. “Dat is niet meer nodig. Nu gaat het veel meer om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. We bespreken met klanten wanneer ze energie nodig hebben, en hoeveel ze zelf op kunnen wekken. Wat doen we met de eventuele mismatch tussen vraag en opwekking? Moeten we energieopslag organiseren? Of kunnen we door gedragsbeïnvloeding de vraag laten aansluiten op het aanbod? Kunnen we daar ‘dynamic pricing’ voor inzetten?” 

Zonnepanelen toegankelijk voor iedereen  

De strategie van Greenchoice is eenvoudig: eerst inventariseren of klanten niet minder energie kunnen gebruiken, daarna in kaart brengen of afnemers méér groene stroom kunnen opwekken, om tot slot te zorgen dat productie en consumptie in balans worden gebracht.  

Ook bedenkt Greenchoice oplossingen voor klanten, die zelf geen mogelijkheden hebben om zonnepanelen te plaatsen. “Huurders staan vaak aan de zijlijn”, constateert Van den Hoek. “We zoeken dan de samenwerking met een woningcorporatie en de gemeente. Dan kunnen ze bijvoorbeeld deelnemen in een buurtwindmolen. Of als het eigen dak niet geschikt is, kunnen ze zonnepanelen op andermans dak leggen. Via de postcoderoos-methode kan de opgewekte stroom fiscaal net zo vriendelijk behandeld worden als panelen op je eigen dak.” 

Greenchoice nam in 2016 zonnestroombedrijf KiesZon over voor dit soort duurzame energieprojecten. “Huurders kunnen op deze manier toch meedoen aan de verduurzaming van Nederland.” 

Coronacrisis  

De coronacrisis heeft voor Greenchoice geen fundamentele verandering gebracht. “Wij vertragen niet, wij proberen te versnellen en blijven innoveren. Zo hebben we onlangs nog een flexplein gerealiseerd. Dat is een plek waar we mobiele batterijcontainers van onze partner Greener Power Solutions direct koppelen aan onze windmolens. Met die opslagcapaciteit kunnen we vraag en aanbod op de markt balanceren.” 

Van den Hoek: “We hopen het goede voorbeeld te geven, zodat andere partijen ons volgen. We willen laten zien dat groen en sociaal ondernemen hand in hand gaan met fatsoenlijke financiële resultaten halen.” 

De topvrouw van Greenchoice houdt er niet van om de maatschappij met doemscenario’s te overstelpen, en vanuit een groen idealisme te dwingen om duurzame keuzes te maken. “Wij willen een positief voorbeeld zijn. Dat inspireert meer dan al die doemscenario’s. Er kan zo ontzettend veel. Maar het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin iedereen zijn eigen rol moet pakken.” 

De club van morgen  

Intern probeert Van den Hoek met diversiteitsbeleid het innovatietempo hoog te houden. “Overall is 49 procent van onze medewerkers vrouw, 51 procent man. Beslissingen leg ik waar mogelijk lager in de organisatie neer, want met vertrouwen komt verantwoordelijkheid.” 

Jongere medewerkers worden betrokken en uitgedaagd. “We hebben een ‘club van morgen’. Dat is een groep medewerkers, die aan het begin van hun loopbaan staat en graag meedenkt over strategie en beleid. Daar hebben we een traject aan gekoppeld voor persoonlijke ontwikkeling. Die groep werkt aan een actueel vraagstuk. Welke opdracht dat op dit moment is? Denk na over de mogelijkheden en moeilijkheden die de lockdown voor ons heeft gecreëerd. Hoe spelen we daar als organisatie het beste op in?” 

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu