Groene chemie

Change

Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE)

Het platform Groene chemie, nieuwe economie wil de duurzame transitie in de maakchemie versnellen. Een groene chemie, waarin innovatieve technologieën en businessmodellen met gamechangers de kans krijgen om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren.

  • Achtergrond
  • Artikelen

Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat in samenwerking met de clusters in de regio's. Nieuwe verbindingen zijn essentieel om een circulaire en duurzame economie te realiseren.

De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid. Met de actieagenda Groene Chemie, Nieuwe Economie is begin 2022 een meerjarig programma gestart, met een coalitie van chemiebedrijven, clusters, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

Artikelen over Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE)

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu