Change Bouw en infra

Arcadis

Arcadis is een advies- en ingenieursorganisatie. Het merendeel van de opdrachtgevers, zo'n 70 procent, zijn overheden. Arcadis wil niet alleen in de eigen onderneming duurzaamheid op orde hebben, maar ook de branche in beweging brengen. Kortom, het bedrijf wil 'industry game changer' worden. Internationaal werken er 28.000 mensen bij Arcadis, verspreid over zeventig landen. In 1888 werd Arcadis opgericht als de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij.


Visie

“Improving the quality of life” is de missie van Arcadis. De advies- en ingenieursorganisatie startte zo in 1888 omdat het de slechte arbeidsomstandigheden op het platteland wilde verhelpen. Inmiddels zet het bedrijf wereldwijd in op het verbeteren van de leefomgeving door op sociaal, economisch en ecologisch gebied te werken aan een duurzame wereld. Arcadis zet technologie en data in voor het optimaal benutten van grondstoffen, de bescherming van het milieu en het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen en het creëren van plekken waar prettig kan worden gewoond, gewerkt en geleefd.

Strategie

Arcadis heeft een integrale benadering op duurzaamheid en is actief op tal van terreinen: de energietransitie, zoals het opwekken van energie, maar ook op het gebied van infrastructuur, industrie, de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Andere gebieden waar Arcadis werkzaam is, zijn klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en gezonde en inclusieve gebouwen en gebieden. Hierin helpt Arcadis het duurzaamheidsbeleid van haar klanten te vertalen in concrete oplossingen met duurzame impact. Opvallende voorbeelden zijn Wonderwoods (Utrecht), Campus Triodos Bank (Zeist), Duurzaam Schouwburgplein (Rotterdam) en Campus Shell Technology Centre (Amsterdam). Ook internationaal heeft Arcadis duurzaam aantoonbare projecten op haar naam staan, zoals Esenler Park (Istanbul), Dutch/Dubai 2020 Expo Pavillion (Dubai) en landschapspark Donghu Lake (Wuhan). Met de tienduizenden projecten die Arcadis jaarlijks uitvoert, kan het bedrijf een grote stap zetten in het realiseren van haar missie.

Uitvoering

Lead by example is een uitdrukking die Arcadis serieus neemt. Als je het echt goede voorbeeld wilt geven in de duurzame wereld, moet je het eerst zelf laten zien. Door de mobiliteit van de eigen medewerkers te verduurzamen werkt Arcadis aan de missie om klimaatneutraal te worden, zo zei CEO Gert Kroon in een eerder interview. Zo zijn alle kantoren verplaatst naar intercitystations en wordt het laatste stukje CO2-uitstoot via carbon credits gecompenseerd. In 2020 won Arcadis de Spitsbreker Award van BNR, omdat het mobiliteitsbeleid het meest effectief was in de strijd tegen files, aldus de jury. Door zelf het goede voorbeeld te geven neemt Arcadis haar opdrachtgevers mee in de duurzame oplossingen om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren en toe te werken naar het behalen van de klimaatdoelstellingen wereldwijd.

Artikelen over Arcadis

CEO Gert Kroon van Arcadis: “Wij tonen aan dat duurzame projecten een rendabele businesscase opleveren”

Change Advies en dienstverlening

CEO Gert Kroon van Arcadis: “Wij tonen aan dat duurzame projecten een rendabele businesscase opleveren”

“We zijn al een klimaatneutraal bedrijf”, zegt Gert Kroon, CEO van Arcadis. “Het laatste stukje CO2-uitstoot compenseren we nog via carbon credits. De ambitie is om in 2030 daadwerkelijk klimaatneutraal te zijn, zodat we niet meer hoeven te compenseren. We willen naar nul uitstoot.”  Klimaatneutraal   Arcadis is er hoofdzakelijk in geslaagd om klimaatneutraal te worden door de mobiliteit te verduurzamen. Het elektrificeren van de vloot van leaseauto’s is daar een belangrijk onderdeel van. Kroon: “Vervolgens moet je wel nog zorgen dat alle stroom, die de auto’s verbruiken, groen wordt opgewekt.”   Het verplaatsen van kantoren in de buurt van treinstations hielp ook mee om duurzamere mobiliteit te verwezenlijken. De tweede maatregel, die gewicht in de klimaatschaal legt, is dat een aantal kantoorgebouwen van Arcadis van het gas is afgehaald. “De kantoren, waar we als enige huurder zitten, verwarmen we nu bijvoorbeeld met aardwarmte en we gebruiken er groene stroom. In gebouwen waar we met anders huurders zitten, is dat wat lastiger te organiseren.”   De duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering is belangrijk voor Arcadis, maar de grootste impact bereikt het bedrijf met projecten, die het voor zijn opdrachtgevers uitvoert. “We doen tienduizend projecten per jaar. De grootste impact die we kunnen bereiken, is om die projecten duurzamer te maken. Maar daarvoor moet je zelf wel duurzaam zijn, anders ben je niet geloofwaardig”, meent Kroon.   Duurzaamheidsagenda   Als Arcadis in gesprek gaat met klanten, dan vraagt het bureau meteen welke ambitie de opdrachtgever heeft. “Is er een duurzaamheidsagenda? Daar gaan we over in gesprek. Vaak kijken we dan samen hoe we die agenda in het project gerealiseerd kunnen krijgen.” Soms geeft Arcadis de opdrachtgever daar nog een extra zetje bij, vertelt Kroon: “Toen Prorail het treinstation in Eindhoven onder handen wilde nemen, misten we plannen om er meteen groene stroom op te wekken. Prorail dacht dat het niet kon vanwege de monumentenstatus van het gebouw. Dus toen zijn wij met een ontwerp gekomen dat rekening hield met de status, maar ook zonnepanelen mogelijk maakte.”  Ook met het aanleggen van wegen zoekt Arcadis naar de meest duurzame oplossingen. “Kunnen we geen weg bedenken, die energie oplevert? Asfalt is een donkere massa, die veel energie opslaat als de zon schijnt. Als je die warmte oogst, kun je dat mogelijk weer omzetten in elektriciteit, waarmee je diezelfde weg kunt verlichten.”  Voor Kroon is het niet belangrijk wat klanten motiveert om duurzame keuzes te maken. “Op dit moment realiseren zich heel veel klanten dat ze met duurzaamheid kunnen profileren. Bedrijven met een heldere duurzame agenda worden hoger gewaardeerd op de beurs. Dat levert waarde op. Gelukkig kunnen wij vaak aantonen dat een duurzaam project een rendabele businesscase oplevert. Dat is waar het oude denken aansluit op de nieuwe realiteit.”   Missie   De missie van Arcadis wortelt in de 19de eeuw, toen de Heidemij werd opgericht om ‘iets te doen aan de slechte omstandigheden op het platteland’. Door het cultiveren van de woeste gronden werd het leefklimaat verbeterd. “Tegenwoordig verbeter je de kwaliteit van leven als je iets doet tegen klimaatverandering, als je de uitstoot van CO2 reduceert, of als je circulaire productieketens creëert.” De omstandigheden zijn veranderd, maar de missie is feitelijk nog hetzelfde, hoewel die in 2020 in het Engels wordt geformuleerd: ‘improving the quality of life’.   De CEO van Arcadis is van mening dat het volledige bedrijfsleven mee moet in de transitie om van Europa een volledig klimaatneutraal en circulair continent te maken. “Moeten we nog wel voor Shell werken?, vragen mensen weleens. Natuurlijk kunnen we voor Shell werken, zeg ik dan. We kunnen proberen dat bedrijf te veranderen. Je kunt wel heel radicaal zijn, en bepaalde bedrijven uitsluiten, maar dan heb je ook geen invloed. Om die reden zitten we ook nog in de wegenbouw. Als er een weg wordt aangelegd, is dat een politiek besluit. Laat ons die weg dan ontwerpen, dan kunnen we er tenminste voor zorgen dat het zo duurzaam mogelijk gebeurt.”  Arcadis heeft veel overheidsopdrachtgevers, zo’n 70 procent van het totaal. “Die hebben een maatschappelijk belang. We werken bijvoorbeeld veel voor waterschappen. Die hebben de afgelopen jaren de gevolgen van klimaatverandering aan den lijven ondervonden. Ze hebben ons altijd beschermd tegen te veel water, nu denken ze na over hoe ze Nederland kunnen voorbereiden op meer jaren van droogte. We moeten water niet langer zo snel mogelijk afvoeren, maar vasthouden. Daar kunnen wij de waterschappen bij helpen.”  Investeer in CO2-reductie en circulariteit  Op de vraag hoe de economie op een groene manier kan herstellen van de coronacrisis, antwoordt Kroon dat hij gelooft in het concept van ‘true pricing’. “Want als je álle kosten toerekent, ook de milieukosten, dan kom je op een hele andere prijsstelling. Dan worden duurzaam geproduceerde producten veel concurrerender.” Dat zou ook voor het midden- en kleinbedrijf, waar veel ondernemers nu in overlevingsmodus verkeren, een oplossing zijn. “Als alle kosten worden meegeteld, dan verdienen duurzame investeringen zich terug. Dan is er een grotere bereidheid om de benodigde investeringen te doen. Daarvoor staat de overheid aan de lat, want die moet niet de arbeid, maar de producten gaan belasten.”   Als het aan Kroon ligt, zou de overheid moeten besluiten om Nederland op een duurzame manier uit de crisis te investeren. “Investeer in dingen die bijdragen aan de doelen, die we in Parijs hebben afgesproken: CO2-reductie en circulariteit. De huidige fondsen zijn nog te generiek. Hoe specifieker je het geld oormerkt, des te beter het werkt. Als de overheid voor alle bouwprojecten voorschrijft dat er alleen nog maar met circulaire bouwmaterialen gewerkt mag worden, dan breng je wat op gang. Dan daag je ook de mkb-bedrijven uit. Als een mkb’er daarin investeert, dan weet die ondernemer dat hij de komende jaren een opdrachtgever heeft. Dat is belangrijk, want veel mkb’ers zien geen perspectief op dit moment.”  Hoewel de vergroening van het belastingstelsel en groene investeringen onderdeel zijn van een duurzaam herstel, vindt Kroon dat het bedrijfsleven vooral een eigen verantwoordelijkheid heeft. “Ik ben positief over de interne drive binnen veel bedrijven. Wij zitten als Arcadis in een aantal gremia, zoals de club Anders Reizen, dat een groener mobiliteitsprofiel nastreeft. Je ziet dat nu enorm groeien. Dan hoor je weer tips en tricks hoe andere bedrijven hun mobiliteit vergroenen. Wij hikten bijvoorbeeld tegen elektrisch leasen aan, durfden het niet verplicht te stellen. We wilden mensen niet opzadelen met laadstress. Maar als je hoort hoe concullega’s daar mee omgaan, dan denk je: waarom niet. Daarom gaan wij nu ook onze totale leasevloot elektrificeren.”  

Leestijd 7 minuten

Een duurzame infrasector: “We staan eigenlijk nog aan het begin van een hele grote transitie”

Change Bouw en infra

Een duurzame infrasector: “We staan eigenlijk nog aan het begin van een hele grote transitie”

“De bouwsector is verantwoordelijk voor een stevig deel van de CO2-uistoot in Nederland en ook wereldwijd. Dat alleen al is een belangrijke reden voor de bouwsector om te gaan verduurzamen”, vertelt Esther Heijink. Zij draait als senior adviseur duurzame infrastructuur bij Arcadis al jaren mee in de sector. Zij vergelijkt deze met een olietanker die je in beweging moet krijgen. “Misschien kan het niet sneller dan tien jaar, omdat het van nature een logge sector is.” Gerwin Schweitzer, senior adviseur klimaatneutraal en circulair inkopen bij Rijkswaterstaat, beaamt dat verandering in een complexe sector als de bouw- en infrasector tijd kost. Zo kan het wel tien jaar duren voordat een idee tot productie leidt. Maar, zegt hij: “Wil je in 2030 klimaatneutraal zijn dan moet dat sneller.” De CO2-uitstoot van bouw en infrastructuur Gebouwen en de bouw zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,4 megaton broeikasgassen. Zo is de bouw- en infrasector grootverbruiker van producten met een grote impact op het milieu, zoals cement, staal en asfalt. Ook stoten de machines waarmee de bouwers werken broeikasgassen uit en voeren ze veel afval af vanaf de bouwplaats. “Een op de vijf auto's die op de weg rijdt, heeft iets met de bouw te maken”, weet Gijs Termeer. Hij is directeur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), de organisatie achter de CO2-Prestatieladder. Dat is inmiddels het meest-gebruikte duurzaamheidsinstrument door opdrachtgevers in de infrasector. De rol van de overheid Termeer benadrukt dat de Nederlandse overheid een belangrijke rol speelt bij verduurzaming in de sector, omdat 95 tot 100 procent van alle infrastructuur in opdracht van de overheid wordt gebouwd. Het gaat om partijen als Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes en waterschappen. Schweitzer, van Rijkswaterstaat, is zich bewust van de kans om als overheid via het inkoopbeleid de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst in gang te zetten. “We zien de uitgaven die we doen aan infra als een kans om duurzaamheid nadrukkelijk mee te nemen.” De overheidspartijen gaan ook zelf aan de slag, zegt beleidsadviseur Henkjan van Meer van de Unie van Waterschappen. Zo gebruiken sommige waterschappen de CO2-prestatieladder om hun eigen CO2-uitstoot te meten en terug te dringen. Ook benaderen ze duurzaamheid vaker op een integrale wijze met de Aanpak Duurzaam GWW als werkwijze. Binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma ziet men bijvoorbeeld kansen om met oog voor biodiversiteit te bouwen. “Hiermee gaan zij de volgende jaren aan de gang.” Lees ook: Waterschap wordt energieleverancier met 17.000 zonnepanelen Hoe duurzaamheid op de agenda kwam Inmiddels staat duurzaamheid bij de overheid stevig op de agenda, maar dat was niet altijd zo. “Toen ik begon was het aanbesteden op prijs heel normaal”, herinnert Van Meer zich. Hij startte zijn carrière bij de waterschappen in 1997. Tien jaar later was duurzaam inkopen een feit. Zo presenteerde minister Jacqueline Cramer, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2009 al versie 2.0 van het rapport Duurzaam inkopen. In de beginfase van het duurzaam inkopen bepaalde de overheid inkoopcriteria waaraan producten moesten voldoen. Dat bleek geen succes. “Die criteria waren eigenlijk al verouderd op het moment dat ze gepubliceerd werden”, zegt Termeer. In plaats van criteria op te leggen aan de markt bleek het beter om samen te werken mét de markt. En marktpartijen zelf de beste innovaties te laten bedenken. De ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW in 2013 ( en de daarop volgende Green Deal 2.0) door opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus vormde een belangrijke stap in die samenwerking. “Daarin hebben we met elkaar afgesproken om met een gezamenlijk instrumentarium te werken”, legt Schweitzer uit. Op die manier weten marktpartijen wat ze van de overheid kunnen verwachten. “Ik denk dat dit de grote winst is geweest van de afgelopen tien jaar: dat we hiermee een basis hebben gelegd waar we nu echt mee kunnen doorpakken.” Op dit vlak kunnen andere landen wat leren van Nederland. “In Nederland zijn we kritisch op inkoopbeleid, maar in heel veel landen is dat niet eens een beleidsissue”, zegt Termeer. En dat terwijl we op Europees 1,8 triljoen euro uitgegeven aan inkoop. Dat is circa 14 procent van het Bruto Binnenlands Product van Europa. Een groot deel daarvan wordt besteed aan infrastructuur. Termeer is ook trots op 'het platte poldermodel' van Nederland waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken. Ruimte voor verbetering Ondanks dat de Nederlandse infrasector internationaal vooroploopt is er ook voor ons nog veel ruimte voor verbetering. “We staan eigenlijk nog aan het begin van een hele grote transitie”, aldus Heijink. Ze weet wel een paar mooie successen te noemen zoals de ontwikkeling van een circulair viaduct, elektrische vrachtauto’s en 3d-printing, maar de grote slagen moeten nog komen. Er is meer nodig dan technologische en materiaal-technische optimalisatie. Beleid en de uitvoering daarvan spelen daarin een belangrijke rol. 'Het gaat ons echt helpen als de diverse overheden steeds meer op duurzaamheid gaan uitvragen' Ondanks dat duurzaam inkopen al tien jaar op de overheidsagenda staat, wordt het nog niet altijd toegepast. Zo wijst Jil Ligterink van bouwbedrijf Dura Vermeer op cijfers van de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra. Deze rekende vorig jaar uit dat in 37 procent van alle aanbestedingen een duurzaamheidsaspect zat. “Dus bij 63 procent van de aanbestedingen was het nog helemaal niet aan de orde”, benadrukt Ligterink. Zonde, vindt hij. “Het gaat ons echt helpen als de diverse overheden steeds meer op duurzaamheid gaan uitvragen, want dan kunnen wij er ook beter op inspelen.” Tegelijkertijd ziet Ligterink ook een rol voor zijn eigen bedrijf weggelegd bij het stimuleren van de onderaannemers en leveranciers, zodat ook zij met duurzamere producten komen. Net als de andere geïnterviewden vindt hij duurzaamheid belangrijk. "Wij meten in al onze projecten de CO2-reductie. En we hebben een doelstelling om dit jaar 9 procent CO2 te reduceren ten opzichte van 2017. Dat gaan we ook halen. Voor volgend jaar is het de bedoeling om dat voor 15 procent te doen.” Over tien jaar wil Dura Vermeer helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat sluit aan bij de missie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: klimaatneutraal zijn in 2030. Om het doel van het ministerie te bereiken, moet er nog heel veel gebeuren, maar Schweitzer is hoopvol. “In de praktijk kan er meer dan je denkt en gaat het ook sneller dan we denken.” Om die reden is hij dit jaar ook positiever over de haalbaarheid van die ambitie dan een jaar geleden. Lessen uit het verleden als versnellingsmotor Er zijn ook een aantal lessen te trekken uit het verleden. “Duurzaamheid is ook gewoon doen en dat is wel iets waar we nu mee aan de slag moeten”, zegt Ligterink bijvoorbeeld. Heijink sluit zich bij die visie aan. We moeten volgens haar vooral niet te bang zijn om fouten te maken. “Wil je leren, ontwikkelen en vernieuwen dan ga je fouten maken”, benadrukt zij. Het is cruciaal dat die ruimte ontstaat. Volgens Heijink werkt de sector erg risico-gestuurd. Dat is verklaarbaar vanuit de grote maatschappelijke belangen die op het spel staan zoals de verkeersveiligheid van wegen en viaducten. Ook de bouwfraude in het verleden speelde daarbij een rol. "We hebben een soort claimcultuur gecreëerd.” Dat moet volgens Heijink echt anders als de sector wil innoveren. "In vertrouwen met elkaar samenwerken is essentieel als je wilt verduurzamen." Lees ook dit interview met Gert Kroon, directeur Arcadis: ‘Je kunt duurzaamheid niet blíjven aanjagen’.

Leestijd 7 minuten

Een duurzaam en circulair kantoor voor Triodos: 'Een grote investering, maar dat verdient zich terug'

Change Industrie

Een duurzaam en circulair kantoor voor Triodos: 'Een grote investering, maar dat verdient zich terug'

Bewonderend en een tikkeltje jaloers loopt een kleine groep genodigden door het nog niet in gebruik genomen gebouw. Opvallend zijn de organische vormen, de glasgevel waardoor natuurlijk daglicht naar binnen schijnt, en de houten structuur. Het uitzicht op de groene buitenruimte, met bostuinen en een openluchttheater voor vergaderingen, is adembenemend. ‘In zo’n gebouw wil ik ook wel werken’, klinkt het hier en daar. En dat kan, want de begane grond van het gebouw is ingericht als een ontmoetings- en werkplek waar iedereen welkom is. Versterkte cultuur, natuur en economie Matthijs Bierman, managing director van Triodos, is al bijna tien jaar bezig met de nieuwe huisvesting van de bank. Het bouwen van een kantoor op een landgoed dat in de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden, red.) ligt is namelijk geen eenvoudige opgave. Tot aan de Raad van State toe bestonden er zorgen over de mogelijke aantasting van het landgoed en de omgeving door het project. Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, die ook betrokken is bij de ontwikkeling van stationsgebied Driebergen-Zeist, had echter aangetoond dat het heel goed mogelijk is om het landgoed te ontwikkelen met behoud én verbetering van het ecologische systeem. “Het bleek namelijk op papier om een ecologisch systeem te gaan, maar in de realiteit ging het landschap achteruit”, vertelt John Boon, hoofd landschapsarchitectuur bij Arcadis. Zo was het landschap vrij rommelig en werd er in het hart, in de cultuurhistorische zichtlijn, geparkeerd. “Er was ook geen verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Die was wel nodig, maar het geld ervoor ontbrak. Een economische drager op het landgoed zou het gebied kunnen revitaliseren en de ecologische structuur herstellen.” Businesscase van een duurzaam gebouw Die economische drager was Triodos. “De kernopdracht was om op dit prachtige landgoed met een belangrijke cultuurhistorische en ecologische functie ook een economische functie toe te voegen. Deze functies moesten in evenwicht en harmonie met elkaar versterkend ontwikkeld worden”, vat Bierman samen. Hoeveel dat mocht gaan kosten was nog wel een heikel punt. Een bank die er prat op gaat bewust met geld om te gaan, kan het zich niet veroorloven om geld te verkwanselen. Bij duurzaamheid hoort ook niet teveel geld aan een gebouw uitgeven, geeft Bierman toe. Om te bepalen wat een duurzaam kantoorgebouw redelijkerwijs mag kosten, werd er gebenchmarkt. 'Hoeveel het mocht kosten was nog wel een heikel punt' “Een simpel, rechthoekig kantoor aan de snelweg kost ongeveer € 1.200 per vierkante meter en een prachtig kantoor aan de Zuidas pakweg € 2.200 per vierkante meter. Daar zijn wij precies tussenin gaan zitten, door uit te leggen dat je aan het budget van het simpele kantoor aan de snelweg met recht meer kan toevoegen voor duurzaamheidsmaatregelen. Dat betekent nu investeren, maar de waarde van materialen wordt behouden en het energiegebruik gaat omlaag”, legt Bierman uit. Hij noemt het een Total Cost of Ownership-benadering, waarbij er een duurzame afweging tussen de kosten, de (maatschappelijke) baten en de risico’s wordt gemaakt. Een proces van anders denken Ruim zeven jaar geleden kwam het architectentrio van Arcadis, Rau Architecten en Ex Interiors voor het eerst op het landgoed bijeen. “We zaten midden in de financiële crisis”, herinnert Boon zich. “De banken stonden er op dat moment niet mooi op. Tijdens die ochtend hebben we gefilosofeerd over wat een kantoorpand op deze plek betekent, en wat de betekenis van Triodos Bank daarin is.” Al gauw waren de partijen het erover eens dat de buitenruimte, het gebouw en het interieur integraal ontwikkeld moesten worden. “Het moest geen gebouw met een stukje omgeving eraan worden, maar een hele gebiedsontwikkeling”, zegt Boon. Daar is later nóg een slag overheen gegaan. “We zijn namelijk allemaal mensen van deze tijd en vervallen al gauw in oude systemen”, verklaart Odette Ex, oprichter van Ex Interiors. “We zijn daarom weer bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we alles, van mobiliteit en energie tot aan water, in één systeem konden vangen.” Circulariteit en systeemdenken vormden de basis voor het verdere proces. Toevoeging van circulariteit “Het maakte niet uit of het over economie, het gebouw of mobiliteit ging. Iedere keer hebben wij vanuit de kringloop en vanuit het systeem gedacht”, vertelt Boon. Een voorbeeld is het water op het landgoed. “Wij besloten dat geen druppel water het landgoed mocht verlaten. Het water dat op het dak valt wordt eerst door de beplanting gebruikt. Vervolgens wordt het water ingezet om toiletten door te spoelen en het resterende water wordt in de vijvers gebruikt”, vertelt Boon. Het is kenmerkend voor de visie van Arcadis, die in al zijn projecten meervoudige waardecreatie nastreeft. De impact op zowel sociaal, ecologisch en economisch gebied wordt geoptimaliseerd, waarbij verschillende duurzaamheidsthema’s, van biodiversiteit tot circulariteit, geïntegreerd worden. 'Wij hebben continu vanuit de kringloop en het systeem gedacht' De kringloopgedachte komt ook weer terug in de aangelegde vijver en drinkpoelen op het landgoed. “Doordat de sloten gedempt zijn, is de hele grondwaterstand weer iets omhoog gekomen. De poelen zijn een stepping stone vanaf de Heuvelrug naar het natte gebied.” Een ander voorbeeld is het zonnedak op de verderop liggende parkeerplaats, dat energie levert aan het hoofdgebouw. “Het laat zien dat het kringloopdenken niet alleen in het gebouw zit maar ook in het landgoed”, aldus de landschapsarchitect. Gebouw met circulaire potentie Het gebouw zelf is volgens architect Thomas Rau hét voorbeeld van circulariteit. Het is volgens hem het eerste gebouw wereldwijd met 100 procent circulaire potentie. “Potentie, niet circulair”, benadrukt Rau. “Want als er in de toekomst alsnog een sloopkogel door die tent heengaat dan is de circulariteit weg. Het ligt aan de mens of die deze circulaire potentie ooit gaat activeren.” Dankzij ruim 165.000 schroeven is het mogelijk om de bouwconstructie in de toekomst zonder waardeverlies te demonteren. Alle onderdelen en materialen zijn in het materialenpaspoort Madaster opgenomen. Ook het interieur is op de circulaire principes afgestemd. Ex vertelt dat alle gebruikte materialen hergebruikt, gerecycled of biobased zijn. Zo worden de vergadertafels van hout van het landgoed gemaakt en komen er zitelementen met het leer van koeien uit de omgeving. Een energieneutraal gebouw Vanaf het begin stond het vast dat het een duurzaam gebouw moest worden. “Gelukkig niet het duurzaamste, want dat is natuurlijk onzin, net zoals het hoogste of breedste gebouw”, zegt Rau. Voor het ontwerp werd de hoogst haalbare BREEAM-score verkregen en het team hoopt ook voor de realisatie een Outstanding-beoordeling te krijgen. “Al moet het behalen van deze certificatie geen doel op zich zijn”, vindt Rau. “Duurzaamheid is net zo gewoon als een airbag in een auto hebben. Dat verwacht je en daar gaat ook niemand zich mee profileren.” [image] Desalniettemin scoort het gebouw hoog op duurzaamheid. Voor de constructie is gebruik gemaakt van hout uit de Duitse bossen. “Deze bossen hadden maar 11 minuten en 36 seconden nodig om dit gebouw te groeien”, houdt Rau het gezelschap voor. In het hout is CO2 opgeslagen, waardoor het gebouw CO2-positief is. Het groene dak dient als een waterbuffer en bevordert de biodiversiteit en het welzijn van onder andere insecten. Daarnaast heeft het een verkoelende en isolerende werking. De energie wordt geleverd door twee warmte-koudeopslag (WKO) systemen en ruim 3.000 vierkante meter aan zonnepanelen. De zonnepanelen zijn boven de parkeervoorziening geplaatst. Normaal gesproken worden zonnepanelen op het dak van een gebouw geplaatst, wat ten koste gaat van de biodiversiteit. “Maar hier was genoeg ruimte om de zonnepanelen elders te plaatsen”, zegt Constantijn Berning, executive development director van Edge Technologies, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het project. Duurzame mobiliteit De parkeervoorziening is met zijn 120 slimme laadpalen, waar elektrische auto’s hun accu’s kunnen laden en ontladen, (nu nog) de grootste ter wereld. Boon heeft al veel laadpleinen met slimme laadpalen getekend, maar dit is de eerste die gerealiseerd wordt. De aanleg ervan werd mogelijk gemaakt door een Europese subsidie. De locatie van de parkeerplaats stimuleert duurzame mobiliteit De locatie van de parkeerplaats moet duurzame mobiliteitskeuzes stimuleren. Het ligt namelijk het verst af van het kantoorgebouw, in een stuk aangelegd bos. Fietsers kunnen in een garage onder het kantoorgebouw parkeren. Voor werknemers of bezoekers die met de trein komen is het landgoed eenvoudig te bereiken. Triodos en andere omliggende bedrijven profiteren van de herontwikkeling van het stationsgebied, waar Arcadis ook aan werkt en proactief de verbinding mee heeft gelegd. “Het was fijn dat wij snel konden schakelen met collega’s die bij dit project voor Prorail betrokken zijn”, zegt Boon. “Het stationsplein is nu aan de entree van het landgoed gekoppeld. Maar automobilisten worden dus op een wandeling over het landgoed ‘getrakteerd’”. Meer natuur en rust Overigens is een wandeling over het landgoed geen straf. Ook medewerkers kunnen straks in de aangelegde bostuinen wandelen of zelfs werken, want er is overal wifi. De natuur en biodiversiteit profiteren ook van de ontwikkeling. In een aangelegde vijver, niet ver van het laadplein, krijgt de natuur al de overhand. Boon zag er in de zomer wilde bloemen bloeien en het wemelde van de insecten en vlinders. Een ecoloog van Arcadis vond er zelfs diverse diersporen, die erop wijzen dat het ree weer terug is op het landgoed. De extra stroken natuur die tussen het landgoed en de snelweg A12 zijn aangelegd beslaan een grotere oppervlakte dan wettelijk vereist. De strook sluit aan op de verbeterde flora- en faunapassage onder de snelweg naar het Kromme Rijngebied. Binnen budget Het was niet altijd makkelijk om binnen het budget van € 1.700 per vierkante meter (inmiddels geïndexeerd) te blijven, maar het is volgens Bierman wel gelukt. Een voorstel voor een kurken vloer werd toch (minder duurzaam) beton om honderdduizenden euro’s te besparen. Daarentegen werd in plaats van één groot WKO-systeem in twee kleinere systemen geïnvesteerd, omdat de capaciteit niet door het hele jaar nodig is. “Dat is een grotere investering, maar het wordt op de lange termijn in de energiekosten terugverdiend”, zegt Bierman. En dat geldt voor veel beslissingen die in het proces zijn gemaakt: nu investeren voor financiële en maatschappelijke baten in de toekomst. Het Triodos kantoorgebouw dient als voorbeeld voor duurzaam en circulair ontwikkelen. “Het is nu nog het meest circulaire gebouw, maar ik hoop dat een ander gebouw die positie snel overneemt”, besluit Rau.

Leestijd 9 minuten

Meer informatie over
Arcadis

WERKEN AAN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. Duurzaamheid zit sinds 1888 in het hart van onze organisatie. We begonnen ooit met ontginning van woeste gronden. Nu verbeteren we internationaal de kwaliteit van de leefomgeving door op een duurzame manier waarde toe te voegen op sociaal, economisch en ecologisch vlak.

 

Waar er in het publieke domein dingen veranderen, komt Arcadis om de hoek kijken: of het gaat om vergunningen, omgevingsmanagement, een slim ontwerp of een onderhoudsplan voor de komende dertig jaar. Met de toepassing van onze diepe marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten.

 

DUURZAME LEEFOMGEVING

Samen met Over Morgen en onze klanten realiseren we duurzame impact. Onze oplossingen richten zich op:

  • Energietransitie – Werken aan duurzame energieoplossingen voor opwek, infrastructuur, industrie, gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling
  • Klimaatadaptatie – De omgeving aanpassen op het veranderende klimaat om het leefbaar te houden
  • Circulaire economie – Transitie naar een circulaire economie concreet maken door grondstoffen zo lang mogelijk in gesloten kringen te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recycling
  • Duurzame mobiliteit – Vormgeven aan nieuwe mobiliteitsconcepten voor schoner en minder reizen gecombineerd met een betere bereikbaarheid
  • Biodiversiteit – Rekening houden met soorten en ecosystemen die cruciaal zijn voor een wereld waar mens, dier en flora in kunnen overleven
  • Gezonde en inclusieve gebouwen en gebieden – Toekomstgericht ontwerpen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen, met goede oplossingen in ruimte en kwaliteit.
 

In onze projecten is de impact van duurzame oplossingen het grootst. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete oplossingen. We dagen onszelf continu uit om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren.

 

Als wij onze klanten duurzame oplossingen bieden, moeten we natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Arcadis kent in Nederland al vele jaren een klimaatneutrale bedrijfsvoering en in de afgelopen negen jaar hebben we onze CO2 voetafdruk gehalveerd.

 

RESOURCES

Grondstoffen worden schaarser door een groeiende bevolking, toenemende welvaart in de wereld en klimaatverandering. Het goed inzetten en hergebruiken van grondstoffen groeit in importantie. We veranderen van een lineaire economie meer en meer naar een circulaire economie. Hier ligt de basis op het hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit. Benieuwd hoe wij aankijken tegen circulaire economie in de bouw, luister de podcast circulariteit in de bouwsector.

 

De bouw is grootverbruiker van grondstoffen en is (direct en indirect) verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de mondiale CO2 uitstoot. De komende jaren ligt er een enorme opgave en kans voor de sector in Nederland met de bouw van tienduizenden woningen, verduurzaming van miljoenen gebouwen en de grote infra-renovatie. Als onderdeel van de bouwketen voelt Arcadis zich verantwoordelijk bij te dragen aan een positieve(re) impact met onze oplossingen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we al een tal van mooie voorbeelden rond duurzaam en circulair bouwen. Arcadis en Over Morgen passen de principes van de circulaire economie toe die uitgaan van hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van schadelijke effecten op bodem, water, lucht en biodiversiteit en ontwikkelden de Circulaire Aanpak in projecten.

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu